European Commission logo
Create an account
News
Zprávy

Podklady pro vedení F2F kurzu na podporu zapojení mužů do genderové problematiky byly obohaceny o výstup pro vedení webináře!

V rámci projektu Jak zapojit muže do genderových otázek a získat jejich podporu č. 2019-1-CZ01-KA204-061188, realizovaného prostřednictvím programu Erasmus+, byly vytvořeny 3 inovativní výstupy, s jejichž postupnou realizací a možností zapojení do nich jsou zájemci pravidelně seznamováni. 

Z důvodu koronavirové pandemie, která vedla k omezení osobního kontaktu, se vedoucí partner, kterým je Klub personalistů Moravy a Slezska, z .s., rozhodl obohatit výstup ve formě F2F kurzu o online webinář.

Webinář může nahradit nebo doplnit účast na F2F kurzu. Součástí výstupu je:

a) prezentace pro online výuku,

b) manuál pro lektora, který kurz bude vést.

Manuál slouží jako podklad lektora pro převedení F2F kurzu do online prostředí se zachováním maximální možné interaktivity a vzájemné spolupráce mezi účastníky. Webinář byl pilotován v létě 2021 a po zapracování dodatečných připomínek je pro zájemce volně k dispozici na na adrese: https://www.kpms.cz/projekty/, a to v českém a anglickém jazyce.

Mgr. Daniela Nyklová, manažerka projektu

 

Login (0)

Nejnovější diskuze

EPALE Diskuse: Budování inkluzivní jazykové rozmanitosti v Evropě

Učení se cizích jazyků je klíčem nejen pro sociální začlenění, mobilitu pracovní síly, ale také přispívá k soudržné a kulturně obohacené Evropě. Zúčastněte se naší další diskuse a diskutujte o roli jazykového vzdělávání v dnešní Evropě!

Více

Nový web EPALE – problémy a dotazy

České národní středisko EPALE by vás, členy komunity EPALE, chtělo požádat, abyste v této diskuzi sdíleli zjištěné nedostatky nebo vaše dotazy, týkající se například vkládání nového obsahu na platformu.

Více

EPALE diskuse: rozvíjení dovedností pro zdravý život v éře COVIDU!

Zúčastněte se diskuse a nenechte si ujít její přímý přenos!

Více