Přejít k hlavnímu obsahu
News
Zprávy

Pakt pro dovednosti - průzkum zúčastněných stran

Pact for Skills - Stakeholders' survey

V Evropské agendě dovedností Evropská komise navrhla Pakt pro dovednosti (který bude oficiálně zahájen v listopadu během Evropského týdne odborných dovedností 2020). Jedná se o nový model zapojení dovedností, který pomůže splnit výzvy COVID-19 a splní ambice obnovy, Průmyslové strategie EU and the zelené and digitální transformace.

Dovednosti jsou klíčem do budoucnosti. Stále vzrůstá potřeba učit se a pokračovat v učení k dosažení úspěchu. Pouze společným jednáním můžeme dosáhnout rozsahu změn potřebných k podpoře hospodářského oživení, které je sociálně inkluzivní. V rámci odvětví paktu budou veřejní a soukromí zaměstnavatelé, sociální partneři, poskytovatelé vzdělávání a odborné přípravy a agentury práce vyzváni, aby spolupracovali na společné vizi a akcích. Cílem paktu je mobilizovat a motivovat všechny příslušné zúčastněné strany, aby přijaly konkrétní opatření pro zvyšování kvalifikace a rekvalifikace osob v produktivním věku, a případně spojily síly díky spolupráci. Tu lze realizovat prostřednictvím:

· individuálních závazků společností nebo jiných zúčastněných stran;

· závazku stávajících organizací / partnerství;

· zahájení rozsáhlých evropských partnerství veřejného a soukromého sektoru s více zúčastněnými stranami.

Pakt se bude řídit Chartou, aby se zajistilo společné chápání klíčových zásad, na nichž jsou založeny činnosti zvyšování kvalifikace a rekvalifikace. Dále umožnilo různým organizacím připojujícím se k Paktu o dovednostech shromáždit se kolem společných hodnot a priorit a dosáhnout společných cílů. Charta bude souborem zásad týkajících se kvality závazků v oblasti zvyšování kvalifikace a rekvalifikace osob v produktivním věku. Bude pevně zakotvena v zásadách evropského pilíře sociálních práv. Rovněž podpoří cíle evropské zelené dohody a digitální transformace, jak jsou stanoveny ve sdělení Komise „Silná sociální Evropa pro spravedlivou transformaci“.

Zapojte se! Pomozte nám posílit Pakt pro dovednosti a jeho dopad vyplněním formuláře Průzkum zúčastněných stran. Vyplnění dotazníku vám zabere jen 10 až 15 minut, ale poskytne cennou zpětnou vazbu o Paktu dovedností a jeho základních prvcích. Průzkum bude otevřen do 12. října 2020.

Formulář najdete zde: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Pact_for_Skills_stakeholders_survey

Login (2)

Chcete jiný jazky?

Tento dokument je k dispozici také v jiných jazycích. Vyberte jeden níže.

Chcete napsat článek?

Neváhejte a udělejte to!

Klikněte na odkaz níže a začněte psát nový článek!

Nejnovější diskuze

EPALE diskuse: rozvíjení dovedností pro zdravý život v éře COVIDU!

Join the discussion and be prepared for livestream (live broadcast)!

Více

EPALE 2021 tematická zaměření. Začínáme!

Zveme vás, abyste svými příspěvky a odbornými znalostmi obohatili rok, který nás čeká! Začněme tím, že se zapojíme do této online diskuse. Online diskuse se bude konat v úterý 9. března 2021 od 10:00 do 16:00 SEČ. Písemnou diskusi představí přímý přenos s úvodem k tématickým okruhům roku 2021 a za redakční radu EPALE ji budou hostit Gina Ebner a Aleksandra Kozyra z EAEA.

Více

Diskuse EPALE: základní dovednosti a jejich osvojení

Základní dovednosti jdou napříč různými sférami života. Nejenže se přirozeně pojí se vzděláváním, ale zasahují rovněž do oblasti zaměstnanosti, zdraví a ochrany životního prostředí. Opatření na podporu lidí, kteří potřebují získat základní dovednosti, jsou proto naprosto nezbytná, máme-li mluvit o spravedlivější a inkluzivnější společnosti. Zúčastněte se online diskuse, která se bude konat na zde na EPALE 16. a 17. září mezi 10:00 a 16:00 SEČ. Diskusi budou moderovat tematičtí koordinátoři EBSN.

Více