Přejít k hlavnímu obsahu
News
Zprávy

Nová studie popisuje stav vzdělávání dospělých ve většině zemí Evropy

Publikace Adult Education in Europe 2016 – A Civil Society View” kombinuje data sesbíraná členy EAEA ve 37 zemích Evropy. Případové studie popisují stav vzdělávání dospělých, včetně strategií a přístupů v jednotlivých státech.

Publikace vychází z dotazníkového šetření, které provádí EAEA ročně prostřednictvím svých členů. Případové studie se opírají o data z šetření.

Specifické informace ke každé zemi nabízejí srovnatelná data pro různé státy, a proto jsou dobrým zdrojem informací a slouží jako podklad ke koncepční práci na národní, regionální a mezinárodní úrovni.

- Publikaci lze stáhnout jako PDF v angličtině

- Přečtěte si publikace přes Issuu

Pro tištěnou verzi objednávejte u EAEA.

Login (2)

Chcete jiný jazky?

Tento dokument je k dispozici také v jiných jazycích. Vyberte jeden níže.

Chcete napsat článek?

Neváhejte a udělejte to!

Klikněte na odkaz níže a začněte psát nový článek!

Nejnovější diskuze

EPALE diskuse: rozvíjení dovedností pro zdravý život v éře COVIDU!

Join the discussion and be prepared for livestream (live broadcast)!

Více

EPALE 2021 tematická zaměření. Začínáme!

Zveme vás, abyste svými příspěvky a odbornými znalostmi obohatili rok, který nás čeká! Začněme tím, že se zapojíme do této online diskuse. Online diskuse se bude konat v úterý 9. března 2021 od 10:00 do 16:00 SEČ. Písemnou diskusi představí přímý přenos s úvodem k tématickým okruhům roku 2021 a za redakční radu EPALE ji budou hostit Gina Ebner a Aleksandra Kozyra z EAEA.

Více

Diskuse EPALE: základní dovednosti a jejich osvojení

Základní dovednosti jdou napříč různými sférami života. Nejenže se přirozeně pojí se vzděláváním, ale zasahují rovněž do oblasti zaměstnanosti, zdraví a ochrany životního prostředí. Opatření na podporu lidí, kteří potřebují získat základní dovednosti, jsou proto naprosto nezbytná, máme-li mluvit o spravedlivější a inkluzivnější společnosti. Zúčastněte se online diskuse, která se bude konat na zde na EPALE 16. a 17. září mezi 10:00 a 16:00 SEČ. Diskusi budou moderovat tematičtí koordinátoři EBSN.

Více