European Commission logo
Vytvořit účet
News
Zprávy

Norsko: modulární vzdělávání pro dospělé

Norský parlament odsouhlasil, že modulární vzdělávání bude hlavním přístupem ke vzdělávání dospělých v Norsku. Rozhodnutí navazuje na reformu, jejímž hlavním cílem bylo, aby více mladých lidí i dospělých mohlo získat certifikát o vzdělání nebo odborné kompetence.

Cílem modulárního přístupu je lépe přizpůsobit vzdělávání potřebám dospělých. Kompetence, které je třeba si osvojit, by měly být rozhodujícím faktorem pro organizaci vzdělávání. Je důležité, aby vzdělávání bylo založeno na kompetencích jednotlivce a aby jej bylo možné rychle dokončit, což účastníkům umožní pokračovat v dalším vzdělávání nebo vstoupit na trh práce.

Modulární vzdělávání pro dospělé je rozděleno do tří ucelených pilotních projektů, které začaly běžet v roce 2017 a skončí v roce 2023:

  • Přípravné vzdělávání dospělých – pilotní projekt s nově vytvořeným modulově strukturovaným kurikulem, které pokrývá vzdělávací předměty i jazyky, a to na úrovni nižší než vyšší sekundární vzdělávání (EQF 4). Kurikulum je přizpůsobené dospělým;
  • Modulové odborné vzdělávání a příprava – pilotní projekt s modulově strukturovaným kurikulem ve vybraných předmětech 3. ročníku vyššího sekundárního vzdělávání (EQF 4) testuje pružnější cestu k výučnímu a živnostenskému listu pro dospělé (pozn. v oblasti průmyslu a služeb a v oblasti tradičních řemesel). Cílovou skupinou jsou dospělí od 25 let s ukončeným základním vzděláním. Vzdělávání probíhá především ve firmách. Jakmile účastníci dokončí všechny moduly, mohou se přihlásit ke kvalifikační zkoušce.
  • Kombinovaný pilotní projekt spojuje oba výše uvedené přístupy. Na základě posouzení předchozího učení budou účastníci kombinovat vzdělávání v předmětech, které jim chybí ze základního vzdělávání, a zároveň budou absolvovat odbornou přípravu na pracovišti.

Cílem pilotních projektů je otestovat flexibilní, efektivní a na míru připravené kurzy pro dospělé. Poskytovatel vzdělávání ve spolupráci s účastníky navrhne individuální kurz na základě kompetencí, předpokladů a potřeb jednotlivce. Pilotní projekty koordinují vzdělávací nabídky na různých úrovních vzdělání. Modulární vzdělávání a příprava v pilotních projektech jsou rovnocenné s tradičním vzděláváním.

Modulární vzdělávání a příprava by měly být dostupné různých oblastech, například jako úvodní program pro uprchlíky a imigranty, opatření trhu práce, vzdělávací programy zaměstnavatelů či ve školách.

Ředitelství pro vysokoškolské vzdělávání a dovednosti a Ředitelství pro vzdělávání a odbornou přípravu budou spolupracovat na dalším plánu modulárního vzdělávání nad rámec pilotních projektů. Po dialogu se sociálními partnery předloží obě ředitelství plán Ministerstvu školství a výzkumu ke konečnému schválení. Ředitelství později posoudí a doporučí další předměty pro modulové vzdělávání a také zváží, zda by bylo účelné modulárně uspořádat předměty v programech přípravy ke studiu.

Zdroje: Norway: modular education for adults [online]. Cedefop, 16/05/2022 [cit. 2022-11-07]. Dostupné z: https://www.cedefop.europa.eu/en/news/norway-modular-education-adults, přeložila Aneta Vencovská, ReferNet

Login (0)

Chcete napsat článek?

Neváhejte a udělejte to!

Klikněte na odkaz níže a začněte psát nový článek!

Nejnovější diskuze

EPALE Diskuse: Budování inkluzivní jazykové rozmanitosti v Evropě

Učení se cizích jazyků je klíčem nejen pro sociální začlenění, mobilitu pracovní síly, ale také přispívá k soudržné a kulturně obohacené Evropě. Zúčastněte se naší další diskuse a diskutujte o roli jazykového vzdělávání v dnešní Evropě!

Více

Nový web EPALE – problémy a dotazy

České národní středisko EPALE by vás, členy komunity EPALE, chtělo požádat, abyste v této diskuzi sdíleli zjištěné nedostatky nebo vaše dotazy, týkající se například vkládání nového obsahu na platformu.

Více

EPALE diskuse: rozvíjení dovedností pro zdravý život v éře COVIDU!

Zúčastněte se diskuse a nenechte si ujít její přímý přenos!

Více