Přejít k hlavnímu obsahu
News
Zprávy

Návštěva univerzitní knihovny - Univerzitná knižnica - v Bratislavě

Ve dnech 24.–26. září 2019 jsem v rámci projektu Erasmus+ navštívil Univerzitnú knižnicu v Bratislave. Tuto knihovnu jsem si vybral ke stáži proto, že zde dělají velmi kvalitní věcný popis podle podobných principů, jaké používáme ve Vědecké knihovně v Olomouci.

Univerzitná knižnica v Bratislave byla založena v roce 1919 jako knihovna nově vzniklé Univerzity Komenského, i když nikdy nebyla její přímou součástí. Od svého založení měla kromě svého základního poslání i funkci slovenské národní knihovny s právem povinného výtisku pro všechny publikace i periodika na území Slovenska. Od roku 1954 přestala plnit funkci národní knihovny a stala se vědeckou knihovnou. Počtem 2,8 milionu svazků (2018)1 je druhou největší knihovnou na Slovensku. Počet aktivních čtenářů byl v témže roce 19 tisíc.2

Univerzitná knižnica v Bratislave má právo dvou povinných výtisků, z nichž jeden má konzervační funkci a druhý se půjčuje prezenčně. Jako novinku zkouší zavádět půjčování prezenčních výtisků absenčně, ale pouze u novějších titulů a na dobu jednoho týdne s možností prodloužení. Kromě povinných výtisků se fond doplňuje nákupy. Ze zahraniční literatury se hojně nakupuje především česká (odborná i beletrie, překlady světové beletrie do češtiny), o kterou je mezi čtenáři velký zájem. Zvláštní specializací Univerzitnej knižnice jsou periodika – vede jejich evidenci, má právo přidělovat ISSN a provozuje Súborný katalóg periodík.3

Při katalogizaci knih používají podobnou organizaci práce jako Vědecká knihovna v Olomouci. Knihy rozdělují do menších dávek s průvodkami (průvodky jsou vyplňovány v excelu a tištěny), ty jsou pak zpracovávány akvizičně, jmenně a věcně. Každá z těchto činností má samostatné oddělení. Knižní katalogy běží v systému Virtua, který neumožňuje některé funkce, které má Aleph a přidává katalogizátorům zbytečnou práci navíc, což se projevuje především ve věcné katalogizaci.

Věcný popis se výrazně neliší od systému, který používá Vědecká knihovna v Olomouci. Věcní katalogizátoři v Univerzitnej knižnici v Bratislave se metodicky inspirují Národní knihovnou v Praze. Jejich verze katalogizačního systému Virtua neumožňuje vytváření autorit, a tak jsou všechna předmětová hesla, personální i geografická hesla používána neautoritně. Předmětová hesla jsou také inspirována Národní knihovnou v Praze; jedná se o překlad hesel do slovenštiny. Při používání hesel se dbá na to, zda už stejná hesla byla v minulosti použita, aby byla zachovávána jednotnost. Tato technická omezení výrazně stěžují práci věcných katalogizátorů. Jedinou odlišností oproti našemu způsobu věcného popisu je absence polí 043, 045 a 648. Použití pole 648 je považováno za zbytečné, protože nepřidává žádnou informaci, pouze se dubluje s chronologickými zpřesněními v poli 650. Záznamy z Univerzitnej knižnici v Bratislave jsou velmi kvalitní, většinou je možné je přejímat při katalogizaci slovenských knih, kdy by pouze stačilo přeložit záznam do češtiny.

V rámci pobytu jsem se stručně seznámil s činností celé instituce a byl jsem proveden jednotlivými odděleními. Z pracovišť mě velmi zaujal Centrální datový archiv, ve kterém jsou ukládána data i z mnoha dalších paměťových institucí na Slovensku, a oddělení restaurování fondů.

Na oddělení digitalizace mě zaujalo, že po každé digitalizaci periodik založí (nebo vylepší) o naskenovaném titulu článek na Wikipedii a přidají na něj webový odkaz na naskenovaný dokument. Díky tomu se velmi zvýší návštěvnost stránek periodika na webu knihovny (většina internetových přístupů je právě z článků na Wikipedii). Tuto praxi je možné převzít i do naší knihovny.

1? Zpráva o činnosti a hospodaření Univerzitní knihovny v Bratislavě za rok 2018. Bratislava 2019, s. 18. In: https://www.ulib.sk/files/sk/o-kniznici/dokumenty-ukb/spravy/sprava-cin… [cit. 11. 10. 2019].

2Tamtéž.

3 ? Souborný katalog periodik SR In: https://chamo-skp.kis3g.sk/ [cit. 11. 10. 2019].

Login (0)

Chcete napsat článek?

Neváhejte a udělejte to!

Klikněte na odkaz níže a začněte psát nový článek!

Nejnovější diskuze

EPALE diskuse: rozvíjení dovedností pro zdravý život v éře COVIDU!

Join the discussion and be prepared for livestream (live broadcast)!

Více

EPALE 2021 tematická zaměření. Začínáme!

Zveme vás, abyste svými příspěvky a odbornými znalostmi obohatili rok, který nás čeká! Začněme tím, že se zapojíme do této online diskuse. Online diskuse se bude konat v úterý 9. března 2021 od 10:00 do 16:00 SEČ. Písemnou diskusi představí přímý přenos s úvodem k tématickým okruhům roku 2021 a za redakční radu EPALE ji budou hostit Gina Ebner a Aleksandra Kozyra z EAEA.

Více

Diskuse EPALE: základní dovednosti a jejich osvojení

Základní dovednosti jdou napříč různými sférami života. Nejenže se přirozeně pojí se vzděláváním, ale zasahují rovněž do oblasti zaměstnanosti, zdraví a ochrany životního prostředí. Opatření na podporu lidí, kteří potřebují získat základní dovednosti, jsou proto naprosto nezbytná, máme-li mluvit o spravedlivější a inkluzivnější společnosti. Zúčastněte se online diskuse, která se bude konat na zde na EPALE 16. a 17. září mezi 10:00 a 16:00 SEČ. Diskusi budou moderovat tematičtí koordinátoři EBSN.

Více