News
Zprávy

MŠMT pořádá výroční konferenci k ročnímu fungování Strategie 2030+.

MŠMT pořádá výroční konferenci k ročnímu fungování Strategie 2030+.Tvorba tohoto klíčového dokumentu pro rozvoj vzdělávací soustavy České republiky trvala bezmála dva roky. Na on-line  výroční konferenci a panelové diskuzi s odbornou veřejností se bude debatovat o realizaci opatření k modernizaci školství

Jak bude konference probíhat?

Termín konference: 4. 11. 2021 od 9.00 do 16.15 hodin.

Konference a panelová diskuze se zástupci odborníků proběhne on-line. Bude vysílána přes kanál YouTube na tomto odkazu: https://www.youtube.com/watch?v=kzyVN2EbQoA. Dotazy bude možné pokládat v průběhu konference. Pro vstup do diskuze je nutné se přihlásit skrze formulář https://www.edu.cz/vyrocni-konference-strategie-2030/.

Program konference Strategie 2030+

9:00                             Zahájení 9:10 – 9:30                  Ing. Robert Plaga, PhD., ministr školství, mládeže a tělovýchovy 9:30 - 9:50                  prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D., pedagog, sociolog Fakulta sociálních věd UK

 

*Odborné bloky proběhnou ve schématu: prezentace realizátorů a panelová diskuze odborníků

9:50 - 10:35                Blok 1: Podpora a řízení škol, střední článek a obřemenění škol                                     Mgr. Jaromír Beran, ředitel odboru vzdělávací politiky

10:40 – 11:25             Blok 2: Revize RVP ZV a metodická podpora školám                                    PaedDr. Michal Černý, ředitel odboru základního vzdělávání a mládeže 11:30 – 12:15             Blok 3: Příprava a podpora učitelů

                                   Mgr. Jakub Drbohlav, zástupce ředitele odboru řízení regionálního školství

oběd

12:45 – 13:30              Blok 4: Inovace oborové soustavy                                     Ing. Bc. Petr Bannert, Ph.D. ředitel odboru středního, vyššího odborného a                                      dalšího vzdělávání

 

13:35 – 14:20              Blok 5: Zvyšování kvality vzdělávání ve strukturálně postižených

                                    regionech

                                    Mgr. Jan Mušuta, ředitel odboru řízení regionálního školství

14:25 – 15:10              Blok 6: Podpora předškolního vzdělávání                                    PaedDr. Michal Černý, ředitel odboru základního vzdělávání a mládeže 15:15 – 16:00              Indikátorová soustava a rezortní výzkum                                    Mgr. Lukáš Seifert, zástupce ředitele odboru vzdělávací politiky

 

16:00 – 16:15              Diskuze a závěr

 

Konferencí a panelovými diskuzemi bude provázet: PhDr. Jindřich Fryč, státní tajemník MŠMT.

ZDROJ: Pozvánka na konferenci Strategie 2030+, MŠMT ČR (msmt.cz)

Login (0)

Chcete napsat článek?

Neváhejte a udělejte to!

Klikněte na odkaz níže a začněte psát nový článek!

Nejnovější diskuze

EPALE Diskuse: Budování inkluzivní jazykové rozmanitosti v Evropě

Učení se cizích jazyků je klíčem nejen pro sociální začlenění, mobilitu pracovní síly, ale také přispívá k soudržné a kulturně obohacené Evropě. Zúčastněte se naší další diskuse a diskutujte o roli jazykového vzdělávání v dnešní Evropě!

Více

Nový web EPALE – problémy a dotazy

České národní středisko EPALE by vás, členy komunity EPALE, chtělo požádat, abyste v této diskuzi sdíleli zjištěné nedostatky nebo vaše dotazy, týkající se například vkládání nového obsahu na platformu.

Více

EPALE diskuse: rozvíjení dovedností pro zdravý život v éře COVIDU!

Zúčastněte se diskuse a nenechte si ujít její přímý přenos!

Více