Přejít k hlavnímu obsahu
News
Zprávy

Má Česko a Slovensko zavést systém duálního vzdělávání?

Ve slovenských Trenčianských Teplicích jednali od středy do pátku zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva průmyslu a obchodu a Národního ústavu pro vzdělávání společně se zástupci Ministerstva školství, vědy, výzkumu a sportu Slovenské republiky. Tématem jednání byla oblast odborného školství, kvalifikací a dalšího vzdělávání.

Smyslem setkání bylo vytvoření společné pracovní skupiny zaměřené na odborné vzdělávání a kvalifikace.

„V první řadě bychom se rádi zaměřili na nastavení kvality odborné přípravy v rámci praktického vyučování. V tomto případě se jedná o zkvalitnění standardu firemního a školního pracoviště, implementaci prvků ECVET, případně vytvoření portfolia žáka, protože se v posledních letech v České republice začíná ze strany zaměstnavatelů ozývat požadavek na zavedení duálního systému vzdělávání,“ uvedl na setkání náměstek sekce vzdělávání MŠMT Václav Pícl a pokračoval „Snažíme se tak jít cestou implementace významných prvků duálního systému vzdělávání do našeho vzdělávacího systému, přičemž mezi významná opatření patří také připravovaná změna financování regionálního školství, inovace oborové soustavy a revize rámcových vzdělávacích programů,“upřesnil náměstek Pícl.

Slovenská strana za účasti státní tajemnice Ministerstva školství, vědy, výzkumu a sportu Slovenské republiky Oľgy Nachtmannové poté seznámila české zástupce s problematikou, kterou v uvedené oblasti řeší. Jde hlavně o výzvy spojené s průmyslovou revolucí 4.0, zavádění prvků duálního vzdělávání, o situaci v uplatnění na trhu práce v oblasti odborného vzdělávání, uznávání výsledků předešlého vzdělávání ve spojení s institutem mistrovské zkoušky nebo o systém kvalifikací. Zástupci obou zemí se shodli, že je potřeba podporovat kvalitu v odborném vzdělávání systémově, a to na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání. 

Zástupci MŠMT, mezi kterými byly také vedoucí oddělení odborného vzdělávání Marta Stará a vedoucí oddělení dalšího vzdělávání Monika Měšťanová, pozvali ke konci setkání slovenskou stranu na další společné jednání pracovní skupiny, a to do Prahy.

Expertní bilaterální setkání se uskutečnilo na základě úkolu, který vzešel z jednání vlády České republiky a Slovenské republiky v září loňského roku ve slovenských Košicích.

Zdroj: MŠMT, Aktuality, 29. 3. 2019

Login (0)

Chcete napsat článek?

Neváhejte a udělejte to!

Klikněte na odkaz níže a začněte psát nový článek!

Nejnovější diskuze

EPALE diskuse: rozvíjení dovedností pro zdravý život v éře COVIDU!

Join the discussion and be prepared for livestream (live broadcast)!

Více

EPALE 2021 tematická zaměření. Začínáme!

Zveme vás, abyste svými příspěvky a odbornými znalostmi obohatili rok, který nás čeká! Začněme tím, že se zapojíme do této online diskuse. Online diskuse se bude konat v úterý 9. března 2021 od 10:00 do 16:00 SEČ. Písemnou diskusi představí přímý přenos s úvodem k tématickým okruhům roku 2021 a za redakční radu EPALE ji budou hostit Gina Ebner a Aleksandra Kozyra z EAEA.

Více

Diskuse EPALE: základní dovednosti a jejich osvojení

Základní dovednosti jdou napříč různými sférami života. Nejenže se přirozeně pojí se vzděláváním, ale zasahují rovněž do oblasti zaměstnanosti, zdraví a ochrany životního prostředí. Opatření na podporu lidí, kteří potřebují získat základní dovednosti, jsou proto naprosto nezbytná, máme-li mluvit o spravedlivější a inkluzivnější společnosti. Zúčastněte se online diskuse, která se bude konat na zde na EPALE 16. a 17. září mezi 10:00 a 16:00 SEČ. Diskusi budou moderovat tematičtí koordinátoři EBSN.

Více