News
Zprávy

Lektoři odborného vzdělávání budou diskutovat nad specifiky práce s low-skills účastníky kurzů

Dne 30.5.2022 se uskuteční online workshop "Rizika a úskalí odborného vzdělávání low-skills“. Tato aktivita je součástí projektu Erasmus+ 2021-1-CZ01-KA210-VET-000034599 „Rozvoj kompetencí lektorů odborného vzdělávání k výuce low-skills“, jehož příjemcem je česká vzdělávací agentura LASERneedle CZ s.r.o. a partnerem slovenská vzdělávací agentura Topcoach s.r.o. a je spolufinancován z EU. 

Cílem tohoto projektu je zvýšení kompetencí a profesní kvalifikace lektorů odborných kurzů k výuce low-skills účastníků kurzů. Tohoto cíle chceme dosáhnout prostřednictvím pedagogicko-psychologické profesní přípravy lektorů v oblasti andragogiky low-skills účastníků, kteří pracují zejména na pozicích operátorů výroby. Vytvořením metodické příručky pro lektory odborného vzdělávání podpoříme inkluzi v prostření cílové skupiny low-skills a motivujeme je k dalšímu odbornému celoživotnímu vzdělávání.

Jednou z aktivit projektu je i on-line workshop "Rizika a úskalí odborného vzdělávání low-skills“ pro lektory odborného vzdělávání, který se koná 30.5.2022. Cílem workshopu je sdílet zkušenosti lektorů s výukou low-skills účastníků v rámci podnikového vzdělávání. Workshop bude konkrétně zaměřen na obtížné situace při výuce elektrotechniky, technické dokumentace, plastů, první pomoci a dalších odborných školeních pro přední dělníky a operátory výroby.

Workshopu se zúčastní 12 lektorů odborného vzdělávání z České a Slovenské republiky, kteří v rámci prezentace charakterizují low-skills účastníky ve vztahu k oboru, který vyučují, určí rizika a úskalí, se kterými se při práci s těmito účastníky nejvíce potýkají a představí ostatním své praktické zkušenosti s tvorbou odborných kurzů tak, aby byly pro účastníky motivující a atraktivní.

O aktivitách našeho projektu budeme veřejnost průběžně informovat. Na závěr připravujeme online konferenci, odborný článek a metodickou příručku pro lektory odborného vzdělávání, které budou veřejnosti na EPALE volně přístupné. Věříme, že náš projekt Vás zaujme a podpoří inkluzi v prostření cílové skupiny low-skills, které tím motivujeme je k dalšímu odbornému celoživotnímu vzdělávání.

Projekt 2021-1-CZ01-KA210-VET-000034599 je spolufinancován z programu EU Erasmus+.

Sdělení vyjadřuje pouze názor autora a Komise neodpovídá za použití informací, jež toto sdělení či publikace obsahují.

 

Workshop.
Login (1)

Chcete napsat článek?

Neváhejte a udělejte to!

Klikněte na odkaz níže a začněte psát nový článek!

Nejnovější diskuze

EPALE Diskuse: Budování inkluzivní jazykové rozmanitosti v Evropě

Učení se cizích jazyků je klíčem nejen pro sociální začlenění, mobilitu pracovní síly, ale také přispívá k soudržné a kulturně obohacené Evropě. Zúčastněte se naší další diskuse a diskutujte o roli jazykového vzdělávání v dnešní Evropě!

Více

Nový web EPALE – problémy a dotazy

České národní středisko EPALE by vás, členy komunity EPALE, chtělo požádat, abyste v této diskuzi sdíleli zjištěné nedostatky nebo vaše dotazy, týkající se například vkládání nového obsahu na platformu.

Více

EPALE diskuse: rozvíjení dovedností pro zdravý život v éře COVIDU!

Zúčastněte se diskuse a nenechte si ujít její přímý přenos!

Více