News
Zprávy

Kulatý stůl EPALE "Rovné příležitosti ve vzdělávání dospělých"

Na začátku října uspořádalo národní podpůrné středisko EPALE Kulatý stůl na téma "Rovné příležitosti ve vzdělávání". Po krátkém přestavení platformy EPALE přednesl úvodní příspěvek Martin Dobeš z Agentury pro sociální začleňování a expert EPALE.

Jana Tikalová z organizace OPIM vysvětlovala důležitost diverzity v organizacích i společnosti obecně v příspěvku "Různorodost - inkluze - budoucnost". Na ní navázala Eliška Kodyšová z organizace Aperio (Společnost pro zdravé rodičovství) tématem "Neviditelné překážky vzdělávání dospělých", zaměřeným zejména na problémy vzdělávání rodičů malých dětí a samoživitelů.

Petra Holečková z Národního pedagogického institutu v prezentaci "PIAAC - Dovednosti dospělých v Česku" seznámila účastníky se statistickými daty získanými z mezinárodního výzkumu dospělých PIIAC a jejich významem pro zlepšování základních dovedností dospělých.

V druhé části programu sdíleli příklady dobré praxe hosté z různých organizací zabývajících se vzděláváním dospělých ze znevýhodněných skupin z Česka a Slovenska. Zazněly také informace o možnostech vzdělávání dospělých prostřednictvím nové výzvy programu Erasmus+.

Zde si můžete pustit záznam akce.

Login (0)

Chcete napsat článek?

Neváhejte a udělejte to!

Klikněte na odkaz níže a začněte psát nový článek!

Nejnovější diskuze

EPALE Diskuse: Budování inkluzivní jazykové rozmanitosti v Evropě

Učení se cizích jazyků je klíčem nejen pro sociální začlenění, mobilitu pracovní síly, ale také přispívá k soudržné a kulturně obohacené Evropě. Zúčastněte se naší další diskuse a diskutujte o roli jazykového vzdělávání v dnešní Evropě!

Více

Nový web EPALE – problémy a dotazy

České národní středisko EPALE by vás, členy komunity EPALE, chtělo požádat, abyste v této diskuzi sdíleli zjištěné nedostatky nebo vaše dotazy, týkající se například vkládání nového obsahu na platformu.

Více

EPALE diskuse: rozvíjení dovedností pro zdravý život v éře COVIDU!

Zúčastněte se diskuse a nenechte si ujít její přímý přenos!

Více