Event Details
3 Mar
2021

Ettevalmistus täiskasvanute koolitaja kutseeksamiks, Tallinnas

Estonia
Tallinn

Koolitus on Sulle, kui oled tegev koolitaja ja soovid sooritada täiskasvanute koolitaja kutseeksami ning vajad teadmisi ja tuge, et hästi orienteeruda kutse taotlemise protsessis, koostada kompetentsipõhist eneseanalüüsi ning selget ja hästiloetavat e-portfooliot.

Koolitus on praktiline ning suunatud enda kui täiskasvanute koolitaja tegevuse mõtestamisele läbi eneseanalüüsi. Mini-loengud vahelduvad praktiliste ülesannetega, mille käigus tutvutakse kutse taotlemise protsessiga, õpitakse koostama eneseanalüüsi ja looma e-portfooliot.

Koolituse eesmärk on, et õppe läbinul on valmisolek minna taotlema täiskasvanute koolitaja kutset. 

Õpiväljundid: koolituse läbinud õppija:

  • omab ülevaadet täiskasvanute koolitaja kutsestandardist ja kutse taotlemise protsessist;
  • analüüsib ennast täiskasvanute koolitajana sobivaid analüüsimeetodeid kasutades;
  • valib asjakohaseid tõendusmaterjale;
  • oskab luua täiskasvanute koolitaja kompetentse tõendavat e-portfooliot.

Koolituse maht: 7 tundi

Toimumisaeg: 03.03.2021 | 10:00-16:30

Koolitajad: Sigrid Aruväli ja Veronika Tuul

Event Details
Stav
As planned
Typ události
Událost v oblasti profesního rozvoje
Webová stránka události
Druh organizátora
Jiná událost
Organiser name
Innowise Koolitaja Kompetentsikeskus
Registration URL
Kontaktní údaje
Liina Sieberk; liina.sieberk@innowise.ee; tel. 56 606 938
Cílová skupina
Akademičtí pracovníci, studenti, výzkumníci v andragogice
Sítě a organizace v oblasti učení v dospělosti
Cíle a záměry
Koolituse läbinul on valmisolek minna taotlema täiskasvanute koolitaja kutset.
Očekávané výsledky učení
Õpiväljundid: koolituse läbinud õppija: ● omab ülevaadet täiskasvanute koolitaja kutsestandardist ja kutse taotlemise protsessist; ● analüüsib ennast täiskasvanute koolitajana sobivaid analüüsimeetodeid kasutades; ● valib asjakohaseid tõendusmaterjale; ● oskab luua täiskasvanute koolitaja kompetentse tõendavat e-portfooliot.
Uznávání / certifikace účasti a/nebo výsledků účení
Koolituse õpiväljundite omandamine on tõendatud ja õppijale väljastatakse tunnistus, kui õppija on osalenud auditoorsetes tundides ning sooritanud hindamise aluseks olevad õppetegevused. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta läbitud teemade lõikes.
Účastnický poplatek
Ano

Víte o zajímavé události?

Neváhejte a udělejte to! Klikněte na odkaz níže a navrhněte akci teď!

Nejnovější diskuze

EPALE Diskuse: Budování inkluzivní jazykové rozmanitosti v Evropě

Učení se cizích jazyků je klíčem nejen pro sociální začlenění, mobilitu pracovní síly, ale také přispívá k soudržné a kulturně obohacené Evropě. Zúčastněte se naší další diskuse a diskutujte o roli jazykového vzdělávání v dnešní Evropě!

Více

Nový web EPALE – problémy a dotazy

České národní středisko EPALE by vás, členy komunity EPALE, chtělo požádat, abyste v této diskuzi sdíleli zjištěné nedostatky nebo vaše dotazy, týkající se například vkládání nového obsahu na platformu.

Více

EPALE diskuse: rozvíjení dovedností pro zdravý život v éře COVIDU!

Zúčastněte se diskuse a nenechte si ujít její přímý přenos!

Více