Přejít k hlavnímu obsahu
Event Details
3 Mar
2021

Ettevalmistus täiskasvanute koolitaja kutseeksamiks, Tallinnas

Estonia
Tallinn

Koolitus on Sulle, kui oled tegev koolitaja ja soovid sooritada täiskasvanute koolitaja kutseeksami ning vajad teadmisi ja tuge, et hästi orienteeruda kutse taotlemise protsessis, koostada kompetentsipõhist eneseanalüüsi ning selget ja hästiloetavat e-portfooliot.

Koolitus on praktiline ning suunatud enda kui täiskasvanute koolitaja tegevuse mõtestamisele läbi eneseanalüüsi. Mini-loengud vahelduvad praktiliste ülesannetega, mille käigus tutvutakse kutse taotlemise protsessiga, õpitakse koostama eneseanalüüsi ja looma e-portfooliot.

Koolituse eesmärk on, et õppe läbinul on valmisolek minna taotlema täiskasvanute koolitaja kutset. 

Õpiväljundid: koolituse läbinud õppija:

  • omab ülevaadet täiskasvanute koolitaja kutsestandardist ja kutse taotlemise protsessist;
  • analüüsib ennast täiskasvanute koolitajana sobivaid analüüsimeetodeid kasutades;
  • valib asjakohaseid tõendusmaterjale;
  • oskab luua täiskasvanute koolitaja kompetentse tõendavat e-portfooliot.

Koolituse maht: 7 tundi

Toimumisaeg: 03.03.2021 | 10:00-16:30

Koolitajad: Sigrid Aruväli ja Veronika Tuul

Event Details
Stav
As planned
Typ události
Událost v oblasti profesního rozvoje
Webová stránka události
Druh organizátora
Jiná událost
Organiser name
Innowise Koolitaja Kompetentsikeskus
Registration URL
Kontaktní údaje
Liina Sieberk; liina.sieberk@innowise.ee; tel. 56 606 938
Cílová skupina
Akademičtí pracovníci, studenti, výzkumníci v andragogice
Sítě a organizace v oblasti učení v dospělosti
Projednávané téma
Cíle a záměry
Koolituse läbinul on valmisolek minna taotlema täiskasvanute koolitaja kutset.
Očekávané výsledky učení
Õpiväljundid: koolituse läbinud õppija: ● omab ülevaadet täiskasvanute koolitaja kutsestandardist ja kutse taotlemise protsessist; ● analüüsib ennast täiskasvanute koolitajana sobivaid analüüsimeetodeid kasutades; ● valib asjakohaseid tõendusmaterjale; ● oskab luua täiskasvanute koolitaja kompetentse tõendavat e-portfooliot.
Uznávání / certifikace účasti a/nebo výsledků účení
Koolituse õpiväljundite omandamine on tõendatud ja õppijale väljastatakse tunnistus, kui õppija on osalenud auditoorsetes tundides ning sooritanud hindamise aluseks olevad õppetegevused. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta läbitud teemade lõikes.
Účastnický poplatek
Ano

Víte o zajímavé události?

Neváhejte a udělejte to! Klikněte na odkaz níže a navrhněte akci teď!

Nejnovější diskuze

EPALE diskuse: rozvíjení dovedností pro zdravý život v éře COVIDU!

Join the discussion and be prepared for livestream (live broadcast)!

Více

EPALE 2021 tematická zaměření. Začínáme!

Zveme vás, abyste svými příspěvky a odbornými znalostmi obohatili rok, který nás čeká! Začněme tím, že se zapojíme do této online diskuse. Online diskuse se bude konat v úterý 9. března 2021 od 10:00 do 16:00 SEČ. Písemnou diskusi představí přímý přenos s úvodem k tématickým okruhům roku 2021 a za redakční radu EPALE ji budou hostit Gina Ebner a Aleksandra Kozyra z EAEA.

Více

Diskuse EPALE: základní dovednosti a jejich osvojení

Základní dovednosti jdou napříč různými sférami života. Nejenže se přirozeně pojí se vzděláváním, ale zasahují rovněž do oblasti zaměstnanosti, zdraví a ochrany životního prostředí. Opatření na podporu lidí, kteří potřebují získat základní dovednosti, jsou proto naprosto nezbytná, máme-li mluvit o spravedlivější a inkluzivnější společnosti. Zúčastněte se online diskuse, která se bude konat na zde na EPALE 16. a 17. září mezi 10:00 a 16:00 SEČ. Diskusi budou moderovat tematičtí koordinátoři EBSN.

Více