Přejít k hlavnímu obsahu
News
Zprávy

Erasmus+ je už i virtuální

Erasmus+, jeden z věhlasných a nejúspěšnějších programů EU, přidává ke svým akcím mobility verzi on-line.

Cílem je propojit více studentů a mladých lidí z evropských zemí a zemí jižního sousedství EU.

Evropská komise spustila Virtuální výměnný program Erasmus+, projekt, který má v příštích dvou letech podporovat mezikulturní dialog a zlepšovat dovednosti přinejmenším 25 000 mladých lidí prostřednictvím nástrojů digitálního vzdělávání. Projekt se týká 33 zemí programu Erasmus+ a regionu jižního Středomoří, zahrnujícího Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanonu, Libyi, Maroko, Palestinu*, Sýrii a Tunisko. 

On-line verze programu Erasmus + bude doplňovat tradiční program fyzické mobility a v budoucnu by mohla být rozšířena na další regiony světa. 

Komisař pro vzdělávání, kulturu, mládež a sport Tibor Navracsics řekl: „Přestože je program Erasmus+ velmi úspěšný, není vždy přístupný všem. Prostřednictvím Virtuálního výměnného programu Erasmus+ usnadníme další kontakty mezi lidmi, oslovíme mladé lidi z různých sociálních prostředí a podpoříme mezikulturní porozumění. Tento internetový nástroj propojí více mladých lidí z EU s jejich vrstevníky z jiných zemí; bude stavět mosty a napomáhat při rozvoji dovedností, jako jsou kritické myšlení, mediální gramotnost, znalost cizích jazyků a týmová práce.“ 

Virtuální výměnný program Erasmus+ propojí mladé lidi, pracovníky s mládeží, studenty a akademické pracovníky z evropských zemí a zemí jižního sousedství EU prostřednictvím moderovaných diskusí, nadnárodních projektových skupin, otevřených on-line kurzů a školení v prosazování názorů. Například mladí lidé z různých zemí se budou moci jednou týdně spojit, aby diskutovali o tématech, jako jsou ekonomický vývoj či změna klimatu, a to s pomocí moderátora a na základě předem rozeslaných přípravných materiálů. 

Všechny činnosti budou probíhat jako součást programů vysokoškolského vzdělávání nebo organizovaných projektů zaměřených na mladé lidi. Virtuální výměnný program Erasmus+ již ve své přípravné fázi vzbudil zájem mezi vysokými školami a organizacemi mládeže. Bylo vytvořeno již 50 partnerství a 40 osob bylo vyškoleno k moderování diskusí.

 Kontakty a výměny s kolegy ze zahraničí jsou skvělou příležitostí osvojit si nové znalosti a dovednosti, jakož i posílit toleranci a vzájemnou kladnou reakci. Virtuální výměnný program podporuje mezikulturní dialog mezi mladými lidmi v souladu s pařížským prohlášením, dohodnutým na neformálním setkání ministrů školství EU v březnu 2015. Účelem prohlášení je prosazování občanství a společné hodnoty svobody, tolerance a nediskriminace v procesu vzdělávání.

Souvislosti 

Virtuální výměnný program Erasmus+ v pilotní fázi s rozpočtem 2 miliony EUR do prosince 2018 umožní zapojení přinejmenším 8 000 mladých lidí. V případě, že bude úspěšný, je cílem jej prodloužit do konce roku 2019 a umožnit zapojení dalších 17 000 lidí. V budoucnosti by se Virtuální výměnný program Erasmus+ mohl stát pravidelnou akcí a mohl by být rozšířen tak, aby umožnil zapojení ještě více mladých lidí v dalších regionech. 

Program Erasmus+ již podporuje vzdělávací mobilitu a mobilitu vyučujících mezi jižním sousedstvím EU a EU. Od roku 2015 bylo financováno více než 1 000 projektů mezi evropskými vysokými školami a vysokými školami jižního Středomoří, které hodlají umožnit, aby do Evropy přišlo zhruba 15 000 studentů a pracovníků z jižního Středomoří, zatímco více než 7 000 Evropanů bude vyučovat nebo studovat v uvedených zemích. Kromě toho se každý rok přibližně 2 200 mladých lidí ze zemí v jižním sousedství EU a pracovníků s mládeží účastní projektů neformálního učení. 

* Toto označení se nesmí vykládat jako uznání Státu Palestina a nejsou jím dotčeny individuální postoje členských států k této otázce.

https://ec.europa.eu/czech-republic/news/180316_erasmus_virtualni_cs

Login (0)

Chcete napsat článek?

Neváhejte a udělejte to!

Klikněte na odkaz níže a začněte psát nový článek!

Nejnovější diskuze

EPALE diskuse: rozvíjení dovedností pro zdravý život v éře COVIDU!

Join the discussion and be prepared for livestream (live broadcast)!

Více

EPALE 2021 tematická zaměření. Začínáme!

Zveme vás, abyste svými příspěvky a odbornými znalostmi obohatili rok, který nás čeká! Začněme tím, že se zapojíme do této online diskuse. Online diskuse se bude konat v úterý 9. března 2021 od 10:00 do 16:00 SEČ. Písemnou diskusi představí přímý přenos s úvodem k tématickým okruhům roku 2021 a za redakční radu EPALE ji budou hostit Gina Ebner a Aleksandra Kozyra z EAEA.

Více

Diskuse EPALE: základní dovednosti a jejich osvojení

Základní dovednosti jdou napříč různými sférami života. Nejenže se přirozeně pojí se vzděláváním, ale zasahují rovněž do oblasti zaměstnanosti, zdraví a ochrany životního prostředí. Opatření na podporu lidí, kteří potřebují získat základní dovednosti, jsou proto naprosto nezbytná, máme-li mluvit o spravedlivější a inkluzivnější společnosti. Zúčastněte se online diskuse, která se bude konat na zde na EPALE 16. a 17. září mezi 10:00 a 16:00 SEČ. Diskusi budou moderovat tematičtí koordinátoři EBSN.

Více