Přejít k hlavnímu obsahu
News
Zprávy

Efekt vzdělávacích kurzů na finanční gramotnost je malý, lidé si pamatují málo

Češi se stále více zadlužují. Řada z nich přitom své dluhy splácet nedokáže, přes 800 tisíc lidí je v exekuci. A zatímco dlužníkům má pomoci novela insolvenčního zákona, která začala platit od 1. června, těm ostatním vzdělávání. Jenže průzkumy ukazují, že efektivita vzdělávacích kurzů je u dospělých přinejmenším sporná.

Jak vypadá finančně gramotný člověk? Rozumí financím a správně s nimi zachází v různých životních situacích. Zbytečně neutrácí, má přehled o svých příjmech a výdajích, tvoří rezervu, zná základní finanční názvosloví, dokáže si spočítat jednoduché úročení, ví, jak půjčku platit, a je schopen zhodnotit, zda není riziková.

Podle starší studie OECD, která zkoumala finanční gramotnost napříč zeměmi, dosáhli Češi ve finančních znalostech jen 52 procent výše uvedeného ideálu, a ve finančním chování pak dokonce jen 42 procent optimálních znalostí. Skončili tak v horší polovině. Právě nízká finanční gramotnost je považována za jednu z klíčových příčin nezvládnutého zadlužení v české společnosti.

Otázkou je proč, když se u nás finančnímu vzdělávání celkem dobře daří. A i díky penězům z evropských fondů se dostalo do škol, kde se učí děti i pedagogové, do domovů důchodců, do různých občanských center, nadací a samozřejmě na internet, kde najdete velké množství rad a on-line kurzů. Jak na rodinné finance, radí například i stránky ministerstva financí. 

Překvapivé jsou v tomto směru závěry práce portugalských a amerických akademiků. Ti dali dohromady dvě stovky studií, které testovaly vztah mezi finanční gramotností a finančním vzděláváním. A výsledek? Různé typy finančního vzdělávání zlepšily gramotnost jen málo. A to jak u nízkopříjmových skupin, tak u těch vzdělaných.

https://zpravy.aktualne.cz/finance/problem-s-financni-gramotnosti-za-pet-tydnu-si-nic-nepamatuj/r~fe19b80a8e7e11e9be22ac1f6b220ee8/?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1561008186

Login (0)

Chcete napsat článek?

Neváhejte a udělejte to!

Klikněte na odkaz níže a začněte psát nový článek!

Nejnovější diskuze

EPALE diskuse: rozvíjení dovedností pro zdravý život v éře COVIDU!

Join the discussion and be prepared for livestream (live broadcast)!

Více

EPALE 2021 tematická zaměření. Začínáme!

Zveme vás, abyste svými příspěvky a odbornými znalostmi obohatili rok, který nás čeká! Začněme tím, že se zapojíme do této online diskuse. Online diskuse se bude konat v úterý 9. března 2021 od 10:00 do 16:00 SEČ. Písemnou diskusi představí přímý přenos s úvodem k tématickým okruhům roku 2021 a za redakční radu EPALE ji budou hostit Gina Ebner a Aleksandra Kozyra z EAEA.

Více

Diskuse EPALE: základní dovednosti a jejich osvojení

Základní dovednosti jdou napříč různými sférami života. Nejenže se přirozeně pojí se vzděláváním, ale zasahují rovněž do oblasti zaměstnanosti, zdraví a ochrany životního prostředí. Opatření na podporu lidí, kteří potřebují získat základní dovednosti, jsou proto naprosto nezbytná, máme-li mluvit o spravedlivější a inkluzivnější společnosti. Zúčastněte se online diskuse, která se bude konat na zde na EPALE 16. a 17. září mezi 10:00 a 16:00 SEČ. Diskusi budou moderovat tematičtí koordinátoři EBSN.

Více