Přejít k hlavnímu obsahu
News
Zprávy

EDUin hodnotí uplynulý rok ve vzdělávání. Vydává výroční zprávu

Zdroj: Tisková zpráva EDUin , 8.8.2021, foto: Unsplash.com

Informační centrum o vzdělávání vydává výroční zprávu za rok 2020. Přečíst si ji můžete zdeMinulý rok přinesl do českého vzdělávacího systému spoustu změn a výzev – zavřené školy, digitalizace, růst nerovností. Nejen na tyto oblasti se proto EDUin v uplynulém roce zaměřoval. 

Samotný přechod do online prostředí pro fungování EDUinu neznamenal zásadní omezení, protože organizace na distančním fungování vyrostla. Za celý rok jsme museli zrušit pouze konferenci pro zřizovatele a také snížit plánované výstupy s ohledem na omezené možnosti cestování. Celospolečenský přechod do online komunikace se ale podařilo zužitkovat třeba streamováním ceny EDUína 2020 nebo přenosem ze zveřejnění Auditu vzdělávacího systému 2020, u obou akcí jsme zaznamenali zvýšený zájem o výstupy. 

Aktivitu EDUinu v roce 2020 dělíme na dvě základní části – mediální a odbornou. 

Hlavními tématy odborné práce v roce 2020 byly:

  • Strategie 2030+ – EDUin se průběžně podílel na medializaci Hlavních směrů vzdělávací politiky a poskytoval konzultace analyticko-koncepčnímu oddělení ministerstva školství.
  • agenda ke vzniku středního článku řízení/podpory – uspořádali jsme několik workshopů pro ředitele škol a zástupce místních akčních plánů a sbírali názory na podobu středního článku.
  • Financování školství zřizovateli a využití prostředků skrze RUD – v analýze jsme se zaměřili na množství peněz dávaných školám jejich zřizovateli a porovnali jsme je s prostředky, které na to dostávají od státu skrze rozpočtové určení daní. Námi shledaný deficit byl shodně potvrzený ministerstvem školství.
  • Partnerství 2030+ – EDUin přistoupil k iniciativě sdružení neziskových organizací a odborníků k sestavení komplexního návrhu na vytvoření středního článku podpory škol v území.
  • pandemie koronaviru – od března 2020 školství ovládla krize způsobená pandemií koronaviru. Členové EDUinu kromě přímých vstupů do médií s reakcemi na aktuální situaci akcentovali především riziko zvýšených nerovností při distanční výuce nebo doporučování přechodu na formativní způsoby hodnocení. 
  • Desatero ředitele školy – vydali jsme ho v době koronakrize a snažili se jím vykrýt mezeru, protože této cílové skupině bylo určené jen minimum rad.

I v roce 2020 EDUin v mediální práci pokračoval vydáváním tiskových zpráv, newsletteru bEDUin a vydáváním webového magazínu EDUzín. Dál jsme nabízeli ucelený infoservis pro novináře nebo přispívali psaním textů, komentářů a blogů do různých médií. 

Kompletní výroční zpráva i s vyjádřením auditora bude uložena v sídle EDUinu a ve sbírce listin spisová značka O 738 vedené u Městského soudu v Praze. 

Honza Dolínek, ředitel EDUinu: „Jsme rádi, že české vzdělávání získalo i přes složitou ekonomickou situaci loňského roku pozornost a podporu mnoha českých dárců. Nezávislost a tvůrčí svoboda, kterou má EDUin díky svým partnerům, je důležitá. Sílící občanskou společnost i neziskový sektor potřebujeme, abychom udrželi demokratické principy i sebevědomí v situaci jakékoliv společenské turbulence.”

 

https://www.eduin.cz/uncategorized/eduin-hodnoti-uplynuly-rok-ve-vzdela…

 

Login (0)

Chcete napsat článek?

Neváhejte a udělejte to!

Klikněte na odkaz níže a začněte psát nový článek!

Nejnovější diskuze

EPALE Diskuse: Budování inkluzivní jazykové rozmanitosti v Evropě

Učení se cizích jazyků je klíčem nejen pro sociální začlenění, mobilitu pracovní síly, ale také přispívá k soudržné a kulturně obohacené Evropě. Zúčastněte se naší další diskuse a diskutujte o roli jazykového vzdělávání v dnešní Evropě!

Více

Nový web EPALE – problémy a dotazy

České národní středisko EPALE by vás, členy komunity EPALE, chtělo požádat, abyste v této diskuzi sdíleli zjištěné nedostatky nebo vaše dotazy, týkající se například vkládání nového obsahu na platformu.

Více

EPALE diskuse: rozvíjení dovedností pro zdravý život v éře COVIDU!

Zúčastněte se diskuse a nenechte si ujít její přímý přenos!

Více