European Commission logo
Create an account
News
Zprávy

Digitální vzdělávací platforma IWitness i v češtině

IWitnessv češtině

IWitness je digitální vzdělávací platforma vytvořená USC Shoah Foundation – Institutem pro vizuální historii a vzdělávání. Poskytuje přístup k více než 1500 celoživotním filmovým vzpomínkám očitých svědků dvacátého století, zejména přeživších Holokaustu a dalších genocid.

Kromě mnoha jiných jazyků je v IWitness k dispozici 70 interview v češtině. IWitness umožňuje pedagogům a jejich studentům prozkoumávat obsah těchto svědectví různými způsoby a nabízí tak širokou škálu využití ve třídě i mimo ni. Platforma obsahuje multimedia a digitální vzdělávací materiály v češtině, které odpovídají kompetencím a standardům podle RVP. Aktivity založené na svědectvích pamětníků mohou být využívány v různých předmětech, zejména tam, kde je zapotřebí rozvíjet kognitivní a afektivní dovednosti a schopnost kritického myšlení.

Vzdělávací materiály dostupné v platformě IWitness vycházejí z konstruktivistické teorie vzdělávání. IWitness je jediným vzdělávacím produktem na světě, který kromě databáze primárních zdrojů informací nabízí také integrovanou online střižnu, umožňující uživatelům práci se svědectvími pamětníků a dalšími zdroji informací v plně multimediálním digitálním prostředí. Zároveň jsou registrovaným uživatelům k dispozici veškeré nástroje e-learningu, včetně tvorby vlastních vzdělávacích aktivit.

https://iwitness.usc.edu/home

Login (0)

Nejnovější diskuze

EPALE Diskuse: Budování inkluzivní jazykové rozmanitosti v Evropě

Učení se cizích jazyků je klíčem nejen pro sociální začlenění, mobilitu pracovní síly, ale také přispívá k soudržné a kulturně obohacené Evropě. Zúčastněte se naší další diskuse a diskutujte o roli jazykového vzdělávání v dnešní Evropě!

Více

Nový web EPALE – problémy a dotazy

České národní středisko EPALE by vás, členy komunity EPALE, chtělo požádat, abyste v této diskuzi sdíleli zjištěné nedostatky nebo vaše dotazy, týkající se například vkládání nového obsahu na platformu.

Více

EPALE diskuse: rozvíjení dovedností pro zdravý život v éře COVIDU!

Zúčastněte se diskuse a nenechte si ujít její přímý přenos!

Více