Přejít k hlavnímu obsahu
News
Zprávy

ČR se stane zakládajícím členem konzorcia výzkumné infrastruktury ANAEE-ERIC

Česká republika se stane společně s dalšími zeměmi zakládajícím členem konsorcia evropské výzkumné infrastruktury AnaEE-ERIC, která bude řídit infrastrukturu AnaEE. Ta poskytuje nástroje pro experimentální studium evropských terestrických a vodních ekosystémů. Za tímto účelem bude právě konsorcium AnaEE-ERIC vyvíjet technologie a know-how v oblastech věd o ekosystémech, vytvářet strategie pro adaptaci a zmírňování nepříznivých vlivů klimatické změny na produkci potravin, a podílet se tak i na podpoře evropské bio-ekonomiky.

Stěžejní ambicí AnaEE (Analysis and Experimentation on Ecosystems) bude pochopení komplexního vlivu různých faktorů, které se podílejí na globálních změnách. AnaEE je charakteristická pro svá zařízení, díky kterým dokáže simulovat širokou škálu environmentálních změn, jakými jsou změny ve využívání půdy, znečištění, biologická invaze, zvyšování koncentrací skleníkových plynů nebo nenadálý výskyt sucha. To jí umožňuje testovat dopady změn klimatu na ekosystémy, ať už se jedná o produkci potravin a jejich kvalitu, či o produkci obnovitelných zdrojů energie, udržení vody v krajině, zajištění zdrojů pitné vody, neprodukční funkce zahrnující ochranu biodiverzity, chladící funkce v krajině, anebo úlohu ekosystémů při snižování emisí skleníkových plynů formou ukládání uhlíku. Experimenty realizované pomocí expertízy AnaEE umožní predikovat dopady na ekosystémy s předstihem až několika desetiletí, a tím i zahájit účinnou adaptaci v okamžiku, kdy je ještě možná.

Již v roce 2010 byla evropská výzkumná infrastruktura AnaEE zařazena do Cestovní mapy Evropského strategického fóra pro výzkumné infrastruktury, sdružující nejvýznamnější výzkumné infrastruktury celoevropského charakteru a významu, jakož i dopadu. Partnerem AnaEE v ČR se stala velká výzkumná infrastruktura CzeCOS, zařazená do Cestovní mapy velkých výzkumných infrastruktur ČR pro léta 2016–2022. Její hostitelskou institucí je Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i., který bude po vědecké stránce zajišťovat členství ČR v konsorciu AnaEE-ERIC.

Žádost o ustavení konsorcia evropské výzkumné infrastruktury AnaEE-ERIC předložily zakládající členové Francie, ČR, Dánsko, Finsko, Itálie a mezinárodní organizace CIHEAM IAMB (International Centre for Advanced Mediterranean Agronomic Studies) a zakládající pozorovatel Belgie 22. ledna 2021. Formální ustavení právnické osoby AnaEE-ERIC se ze strany Evropské komise očekává v horizontu 6 měsíců, hostujícím státem konsorcia bude Fracie.

ČR je významným partnerem pro realizaci komplexního mezinárodního interdisciplinárního výzkumu globální klimatické změny a jejích dopadů na ekosystémy. ČR se již podílí na konsorciu ICOS ERIC (Integrated Carbon Observation System) a jakožto potenciální zakládající členský stát se účastní rovněž příprav konsorcií evropských výzkumných infrastruktur, jež mají řídit ACTRIS (Aerosol, Clouds and Trace Gases Research Infrastructure) a DANUBIUS-RI (International Centre for Advanced Studies on River-Sea Systems). Svým vstupem do konsorcia AnaEE-ERIC potvrzuje ČR čelní postavení v environmentálních vědách v Evropském výzkumném prostoru.

Login (0)

Chcete napsat článek?

Neváhejte a udělejte to!

Klikněte na odkaz níže a začněte psát nový článek!

Nejnovější diskuze

Nový web EPALE – problémy a dotazy

České národní středisko EPALE by vás, členy komunity EPALE, chtělo požádat, abyste v této diskuzi sdíleli zjištěné nedostatky nebo vaše dotazy, týkající se například vkládání nového obsahu na platformu.

Více

EPALE diskuse: rozvíjení dovedností pro zdravý život v éře COVIDU!

Zúčastněte se diskuse a nenechte si ujít její přímý přenos!

Více

EPALE 2021 tematická zaměření. Začínáme!

Zveme vás, abyste svými příspěvky a odbornými znalostmi obohatili rok, který nás čeká! Začněme tím, že se zapojíme do této online diskuse. Online diskuse se bude konat v úterý 9. března 2021 od 10:00 do 16:00 SEČ. Písemnou diskusi představí přímý přenos s úvodem k tématickým okruhům roku 2021 a za redakční radu EPALE ji budou hostit Gina Ebner a Aleksandra Kozyra z EAEA.

Více