Přejít k hlavnímu obsahu
News
Zprávy

22. zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

zdroj: TZ MŠMT

Praha, 7. května 2021 – Ve čtvrtek 6. května se konalo již 22. zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (MV OP VVV). Členové výboru na dálku projednali a schválili revizi programového dokumentu OP VVV a Výroční zprávu o implementaci OP VVV za rok 2020. Diskutovalo se nejen o současném programovém období, ale i o přípravě OP JAK a o dalších evropských zdrojích pro výzkum a vzdělávání.

„OP VVV je ve své finální fázi - jsou zazávazkovány všechny finanční prostředky, projekty se díky svému přístupu i naším úpravám pravidel úspěšně proplétají nástrahami koronaviru a už nyní jsou vidět jejich velmi zajímavé výstupy a výsledky. Proto jsem velmi rád, že v červnu rozjedeme online a tiskovou mediální kampaň, kde představíme nejzajímavější z nich napříč všemi prioritními osami,“ zahájil online zasedání MV OP VVV Václav Velčovský, náměstek pro řízení sekce mezinárodních vztahů, EU a ESIF.

Ředitelka Odboru koncepce a vedení OP Aneta Caithamlová shrnula hlavní události od minulého zasedání MV OP VVV, představila běžící výzvy, mluvila o dopadech pandemie COVID-19 na téměř všechny realizované projekty a informovala o zavedení celé řady opatření, které Řídicí orgán OP VVV přijal na jejich zmírnění. Rovněž představila přehled čerpání finančních prostředků programu a predikce, ze kterých vyplývá, že OP VVV je ve velmi dobrém stavu a daří se tak plnit pravidlo N+3 2021 a dokonce i N+3 2022.

Mezi hlavní body programu patřilo schválení revize programového dokumentu OP VVV a schválení Výroční zprávy o implementaci OP VVV za rok 2020. Členové zasedání vzali na vědomí také Pololetní vyhodnocení Strategického realizačního plánu na rok 2021. Dále byly představeny průběžně realizované komunikační aktivity Řídicího orgánu OP VVV, především plánované spuštění mediální kampaně OP VVV na internetu a v tisku. Jejím cílem bude ukázat pestrost podpory z OP VVV, a to prostřednictvím 14 videí, které zastupují 14 krajů a 14 reprezentativních projektů od regionálního školství až po excelentní výzkum a vývoj.

Dalším tématem jednání bylo představení souhrnných informací o realizaci individuálních projektů systémových (IPs). Zástupci příjemců prezentovali pokroky u třech projektů IPs, a to Modernizace odborného vzděláváníSystémová podpora implementace a řízení Národní RIS3 a Podpora budování kapacit pro rozvoj základních pre/gramotností v předškolním a základním vzdělávání – Podpora práce učitelů. Následně byly prezentovány výsledky evaluací IPs a dalších projektů v regionálním školství.

V závěru programu náměstek Velčovský informoval účastníky zasedání o přípravě OP JAK a o dalších evropských zdrojích pro výzkum a vzdělávání. Představil strukturu intervencí OP JAK a jeho intenzivní harmonogram pro rok 2022 s cílem schválit OP JAK ze strany EK na začátku roku 2022. Program zasedání byl zakončen diskuzí, do které se zapojila i Cinzia Masina, zástupkyně Generálního ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování (DG EMPL), která přislíbila brzké zaslání připomínek k Programovému dokumentu OP JAK, který byl Evropské komisi zaslán před několika týdny. Zároveň uvedla, že Česká republika je výrazně napřed oproti ostatním zemím, neboť požadovanou dokumentaci předložila dříve a EK se bude snažit poskytnout maximální podporu.

Příští 23. zasedání Monitorovacího výboru OP VVV se uskuteční 2. prosince 2021.

 

Login (0)

Chcete napsat článek?

Neváhejte a udělejte to!

Klikněte na odkaz níže a začněte psát nový článek!

Nejnovější diskuze

Nový web EPALE – problémy a dotazy

České národní středisko EPALE by vás, členy komunity EPALE, chtělo požádat, abyste v této diskuzi sdíleli zjištěné nedostatky nebo vaše dotazy, týkající se například vkládání nového obsahu na platformu.

Více

EPALE diskuse: rozvíjení dovedností pro zdravý život v éře COVIDU!

Zúčastněte se diskuse a nenechte si ujít její přímý přenos!

Více

EPALE 2021 tematická zaměření. Začínáme!

Zveme vás, abyste svými příspěvky a odbornými znalostmi obohatili rok, který nás čeká! Začněme tím, že se zapojíme do této online diskuse. Online diskuse se bude konat v úterý 9. března 2021 od 10:00 do 16:00 SEČ. Písemnou diskusi představí přímý přenos s úvodem k tématickým okruhům roku 2021 a za redakční radu EPALE ji budou hostit Gina Ebner a Aleksandra Kozyra z EAEA.

Více