News
Zprávy

117 metodických materiálů pro rozvoj gramotností ve výuce

 

Představujeme vám publikaci, která pro každý stupeň vzdělání (PV, 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ) přináší karty s výukovými aktivitami pro děti nebo žáky. Můžete je využít plánovaně, ale třeba také ve chvíli, kdy jdete do třídy, která není tak úplně „vaše“.  

Karty nabízejí nejen popis toho, co byste mohli s dětmi nebo žáky dělat, ale také pracovní listy nebo obrazový materiál. Všechny předkládané aktivity jsou nositelem rozvoje jedné ze tří gramotností – čtenářské, matematické nebo digitální. Čtvrtý typ aktivit propojuje rozvoj více gramotností zároveň.

 

Publikace pro kolegy z mateřských škol obsahuje 29 jednotlivých materiálů, se kterými mohou ve své praxi pracovat. Přináší vhled do problematiky podpory rozvoje čtenářské, matematické a digitální gramotnosti dětí v předškolním vzdělávání. Nabízené činnosti jsou zacíleny na efektivní rozvoj těchto gramotností a zaměřují se také na spolupráci, vrstevnické učení, hodnocení a sebehodnocení dětí. Publikace může být inspirací k prohlubování profesních kompetencí, k přemýšlení o vzdělávacích potřebách dětí nebo o metodách a formách vzdělávání.  

Celou publikaci pro mateřské školy si můžete stáhnout na adrese: https://gramotnosti.pro/publikace-predskolni-pdf.

 

Pro kolegy z prvního stupně základních škol jsme připravili publikaci nazvanou „49 námětů pro rozvoj čtenářské, digitální a matematické gramotnosti“. Kromě krátkého textu, vysvětlujícího podrobněji odlišnosti a společné průniky zmíněných tří základních gramotností, v ní naleznete také doporučení a rady, na co se při vzdělávání zaměřit a jak postupovat. Stěžejní část publikace tvoří karty učebních aktivit pro různé vzdělávací oblasti 1. stupně ZŠ. Každá z karet je koncipována tak, aby bylo možné ji ve výuce hned využít, nebo ji jednoduchým způsobem upravit. 

Celou publikaci pro 1. stupeň ZŠ si můžete stáhnout na adrese: https://gramotnosti.pro/publikace-1stupen-pdf.

 

Pro druhostupňové kolegy přinášíme podrobně zpracované a v praxi ověřené výukové aktivity, ve kterých napříč všemi předměty podpoříte rozvoj čtenářské, matematické a digitální gramotnosti žáků. Obsahují inovativní prvky do výuky, kterými zapojíte žáky do samostatného řešení úloh s vlastní reflexí naučeného. Usnadníte jim tímto vstup do současného rychle se vyvíjejícího světa a jeho udržitelné budoucnosti. 

Celou publikaci pro 2. stupeň ZŠ si můžete stáhnout na adrese: https://gramotnosti.pro/publikace-2stupen-pdf.

 

Byli bychom velmi rádi, kdyby pro vás publikace byla nejen užitečným rádcem a pomocníkem, ale i nevšedním, objevným a radostným zpestřením výuky. Nejen pro vás, ale především pro vaše žáky. 

 

Login (0)

Chcete napsat článek?

Neváhejte a udělejte to!

Klikněte na odkaz níže a začněte psát nový článek!

Nejnovější diskuze

EPALE Diskuse: Budování inkluzivní jazykové rozmanitosti v Evropě

Učení se cizích jazyků je klíčem nejen pro sociální začlenění, mobilitu pracovní síly, ale také přispívá k soudržné a kulturně obohacené Evropě. Zúčastněte se naší další diskuse a diskutujte o roli jazykového vzdělávání v dnešní Evropě!

Více

Nový web EPALE – problémy a dotazy

České národní středisko EPALE by vás, členy komunity EPALE, chtělo požádat, abyste v této diskuzi sdíleli zjištěné nedostatky nebo vaše dotazy, týkající se například vkládání nového obsahu na platformu.

Více

EPALE diskuse: rozvíjení dovedností pro zdravý život v éře COVIDU!

Zúčastněte se diskuse a nenechte si ujít její přímý přenos!

Více