European Commission logo
Vytvořit účet
Blog
Blog

Závěr projektu „Chraňme vodu“

Téma projektu vzešlo s dlouhodobého globálního problému ochrany vody v návaznosti na globální oteplování.

Po dobu dvou let si odborníci z partnerských zemí Bulharska, Španělska a Portugalska vyměňovali zkušenosti šetření vodou v oblasti zemědělství, a to v tématech ochrany vody v oblasti rostlinné a živočišné produkci, zadržování vody v krajině a její hospodárné využívání a posledním tématem bylo využití rostlinných a živočišných zbytků a odpadů jako alternativního zdroje energie.  

Česká republika dobře připravila plány a projekty pro zadržování vody v krajině, které v současné době eliminují špatné hospodaření vodou v 90 letech. Bulharsko má ve svém výzkumném programu nastavené plány pro rozvoj netradičních suchomilných plodin jako je např. cukrový čirok, dále sleduje výnosy v závislosti na množství vody u plodin slunečnice, kukuřice nebo šlechtí nové odrůdy zelenin.  Severní část Portugalska nemá problémy s nedostatkem vody, ale s jejím zadržováním v krajině, kdy v období přívalových dešťů hodně vody odtéká do řek. V živočišné výrobě co nejvíce využívá přírodní zdroje pro napájení hospodářských zvířat a farmáři se snaží o cirkulaci vody na své farmě a k jejímu maximálnímu využití. Navštívená oblast Španělska, Asturie se potýká s hospodařením v oblasti národních parků a vysokým nárůstem počtu vlků. Pro maximální zpracování zemědělských biologických odpadů využívají i historicky osvědčené postupy založené např. na přimíchávání pilin do kompostů pro lepší zadržování vody, a tím pomáhají rozkladu biologických látek využitelných pro hnojení.

Výměna zkušeností a vzájemné vzdělávání je vždy přínosné pro zemědělskou praxi. V projektu bylo zapojeno a podpořeno celkem 16 aktivních odborníků - školitelů spolku s různou zemědělskou specializací, kteří absolvovali týdenní stáže za účelem rozvoje svých odborných znalostí a kompetencí.

Více informací o projektu a jeho financování můžete získat na závěrečné konferenci, která se bude konat dne 12. 10. 2022 v 15:30 hodin v malé jídelně internátu na Střední zemědělské a Vyšší odborné škole v Chrudimi.

Ing. Michaela Vachunová a ing. Ludmila Kabelová

 

Závěrečná zpráva projektu ke stažení:

CZ_SAVING_WATER_2022_Report_Final.pdf
(6.07 MB - PDF)
Stáhnout
Login (1)

Chcete jiný jazky?

Tento dokument je k dispozici také v jiných jazycích. Vyberte jeden níže.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Nejnovější diskuze

EPALE Diskuse: Budování inkluzivní jazykové rozmanitosti v Evropě

Učení se cizích jazyků je klíčem nejen pro sociální začlenění, mobilitu pracovní síly, ale také přispívá k soudržné a kulturně obohacené Evropě. Zúčastněte se naší další diskuse a diskutujte o roli jazykového vzdělávání v dnešní Evropě!

Více

Nový web EPALE – problémy a dotazy

České národní středisko EPALE by vás, členy komunity EPALE, chtělo požádat, abyste v této diskuzi sdíleli zjištěné nedostatky nebo vaše dotazy, týkající se například vkládání nového obsahu na platformu.

Více

EPALE diskuse: rozvíjení dovedností pro zdravý život v éře COVIDU!

Zúčastněte se diskuse a nenechte si ujít její přímý přenos!

Více