Přejít k hlavnímu obsahu
Blog
Blog

Jak dosáhnout toho nejlepšího v oblasti politického vzdělávání dospělých?

„Jak dosáhnout toho nejlepšího aneb politické vzdělávání v zemi“ bylo živě diskutovaným tématem jednoho setkání na EPALE Barcampu. Téma, o kterém se v poslední době neustále diskutuje mezi lidmi, kteří se zabývají politickým vzděláváním. Toto vzdělávání by totiž mělo zahrnovat všechny lidi, jedno s jakým zaměstnáním, jedno jakého věku nebo povolání. Bohužel to v praxi často nefunguje.

 

EPALE Barcamp

„Jak dosáhnout toho nejlepšího aneb politické vzdělávání v zemi“ bylo živě diskutovaným tématem jednoho setkání na EPALE Barcampu. Téma, o kterém se v poslední době neustále diskutuje mezi lidmi, kteří se zabývají politickým vzděláváním. Toto vzdělávání by totiž mělo zahrnovat všechny lidi, jedno s jakým zaměstnáním, jedno jakého věku nebo povolání. Bohužel to v praxi často nefunguje.

Barcamp?!

Jedno malé vysvětlení. Barcamp je nový otevřený formát vzdělávací činnosti, obzvláště v otázkách vzdělávání dospělých. Princip je následující: skupina lidí se setká kvůli vybranému tématu (v tomto případě „Politické vzdělávání dospělých“). V předem daných po sobě jdoucích blocích (v tomto případě po 45 minutách) mohou být diskutována a představena témata/ otázky/ výukové obsahy, které přinesou sami účastníci. Po takzvaném otevřeném naplánování setkání  jde skupina na předem vybrané přednášky. Tím je každý Barcamp velmi individuální a je vystavěn velmi rozmanitě a žije díky aktivnímu zapojení účastníků.

Politické vzdělávání ve venkovském prostoru

Diskuze, která mě nejprve velmi zaujala „Jak dosáhnu správného politického vzdělávání na venkově“, získala velmi rychle novou dynamiku. Vyhledávaná politická práce ve vzdělávání ve venkovských regionech, přesněji řečeno, v jednom venkovském kraji Sasko. Mně, člověku žijícímu ve velkém městě, se zdá tato realita velmi vzdálená. Já sám využívám různých nabídek politické vzdělávací práce a již jsem na nějakých projektech i sám pracoval. Tyto nabídky jsou ovšem velmi spojeny s městskou infrastrukturou a jsou velmi dobře navštěvovány. Aspekt vyhledávání se zdá být rozhodujícím faktorem a viděl jsem ho ve zcela jiné perspektivě. Tak jsem naslouchal se stoupající pozorností zprávě z každodenní práce vedoucích setkání.

Hledání politické vzdělávací činnosti

Nejdříve neinstitucionálně ukotvena vzdělávací politická práce se zaměřuje na kladení otázek jako „ Jaké jsou potřeby lidí? Jaké jsou jejich touhy? Jak vypadá obyčejný život lidí na venkově?“,  jak popisuje organizátorka setkání. Pokoušíme se vytáhnout lidi z míst, kde žijí, aby mohli hledat svůj vlastní přístup k motivaci pro svoji účast na tomto vzdělávání. Slovo „politika“ se v tomto kontextu záměrně ztrácí, abychom lidi příliš nevylekali.

Využití vznikajících struktur

„Stávajícím strukturám se přestává důvěřovat.“ To je fenomén, který se zdá v Německu být uznávanou normou. Právě proto je obzvláště důležité věnovat pozornost nově vznikajícím strukturám a využívat je, abychom lidi zaujali. Obzvláště dobrým pojítkem mohou být spolky, obce nebo vícegenerační domky. Jako dobrý příklad mohou fungovat filmové večery, rukodělné pořady stejně jako tematické burzy.

Rozdílné potřeby v různých regionech Německa

Velmi brzy se ukázalo, jak rozdílné jsou klíčové body v různých koutech Německa. Velkou pozornost vzbudil fakt, jak se mohou lišit potřeby od východního po západní Německo. To bychom chtěli nyní představit. Diskutovalo se také částečně o nepochopení v otázkách zacházení s přistěhovalci, což potom přerostlo v další příval diskuzí zakončených obohacující  výměnou názorů.

Téma „Přistěhovalectví“

Obzvláště tématu přistěhovalectví nedůvěřuje v Sasku žádný člověk. Existuje zde až příliš mnoho nenávisti, výhružných a nenávistných dopisů, takže se zdá, že nejen zařízení, ale i potencionální přednášející mají velký strach vůbec nějakou přednášku pořádat. Také pouze myšlenka politického vzdělávání  v této oblasti se setkává s nepochopením u účastníků i z jiných částí Německa. Jejich argument byl, že je potřeba přesně na toto těžké téma navázat a pokud přednášející personál neztratí odvahu, tak také tato okrajová témata otevřít v přenáškách.

 

 

Vlastní závěr

Velmi mě zasáhlo a také šokovalo to, že to v Německu došlo už tak daleko, že některá politická témata nenajdou prostor k diskuzi. Jak tomu můžeme předcházet,  je pro mě velkou záhadou. Pokud se musí jen jediná osoba bát zorganizovat přednášku, tak by se asi žádné přednášky konat neměly. I přesto je pro mě velmi těžké uznat toto jako současnou realitu. To, že se politice budeme vyhýbat oslovování lidí kvůli pořádání přednášek, mi stále vrtá hlavou. V podstatě se mi všechno v našem každodenním životě zdá spojené s politikou, ať to chceme či nikoliv.  Jestli přitom jde o téma přistěhovalectví v Sasku, setkání AFD se Zelenými ve Freiburku nebo o vybudování nějaké pouliční hry, je zcela jedno a měli bychom se o tom všem do budoucna snažit diskutovat.

 


O autorce: Marie Baumgarten studuje magisterský obor ve vzdělávacích vědách na univerzitě v Hamburku a pracuje mimo jiné i v mnoha dalších oborech politického vzdělávání dospělých například v GEW.


Bildrechte: NA beim BIBB


Také čtěte

Von der wagen Idee zum Projekt: Erasmus+-Kontaktseminare

Digitale Bildungsangebote für eine gelungene Integration von Flüchtlingen in der EU

Bitte mehr Männer! Gleichstellung in der Erwachsenenbildung

Login (2)

Chcete jiný jazky?

Tento dokument je k dispozici také v jiných jazycích. Vyberte jeden níže.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Nejnovější diskuze

Nový web EPALE – problémy a dotazy

České národní středisko EPALE by vás, členy komunity EPALE, chtělo požádat, abyste v této diskuzi sdíleli zjištěné nedostatky nebo vaše dotazy, týkající se například vkládání nového obsahu na platformu.

Více

EPALE diskuse: rozvíjení dovedností pro zdravý život v éře COVIDU!

Zúčastněte se diskuse a nenechte si ujít její přímý přenos!

Více

EPALE 2021 tematická zaměření. Začínáme!

Zveme vás, abyste svými příspěvky a odbornými znalostmi obohatili rok, který nás čeká! Začněme tím, že se zapojíme do této online diskuse. Online diskuse se bude konat v úterý 9. března 2021 od 10:00 do 16:00 SEČ. Písemnou diskusi představí přímý přenos s úvodem k tématickým okruhům roku 2021 a za redakční radu EPALE ji budou hostit Gina Ebner a Aleksandra Kozyra z EAEA.

Více