Blog
Blog

Co vše se událo při poslední online debatě na téma "budoucnost vzdělávání dospělých"?

Hlavním tématem byla samozřejmě digitalizace. Značná část vzdělávání dospělých se přesunula z učeben do online sítí. A to má mnoho pozitivních důsledků: online komunikace může podporovat digitální komunity a sociální kontakty. Bylo také zmíněno, že podpora ze strany jiných lidí napomáhá duševnímu zdraví a vytváří virtuální komunity. Pojďme se na naši diskusi podívat do větší hloubky!  

The Future of Adult Learning .

Osmého července jsme na EPALE organizovali diskusi na téma vzdělávání dospělých. Na obrázku výše si můžete prohlédnout slovní mapu této diskuse. Tato mapa umožňuje ve stručnosti propojovat různé koncepty a myšlenky obsažené v diskusi. Učení je víc než vzdělávání / budoucnost, digitalizace, dovednosti nebo spíše myšlení, lidé, diskuse, online, trénink; nebo myšlení, potřeba, změna?

Některé ze základních otázek, které byly předneseny:

  • Jak si představujete budoucnost sektoru vzdělávání dospělých za pět až deset let?
  • Co si myslíte, že se stane? Či spíše, co si přejete, aby se stalo?
  • Jaké nové výzvy a příležitosti se objeví?

Krize kolem COVID-19 má mnoho dopadů. Obrátila celé vzdělávání dospělých naruby a její dopad bude pokračovat dále.

 

Hlavním tématem byla digitalizace. Značná část vzdělávání dospělých se přesunula z učeben do online sítí. A to má mnoho pozitivních důsledků: online komunikace může podporovat digitální komunity a sociální kontakty. Bylo také zmíněno, že podpora ze strany jiných lidí napomáhá duševnímu zdraví a vytváří virtuální komunity. Řada účastníků vidí budoucnost v blended learningu a v rozvoji virtuálních učících se sítí (nebo přesněji v rozvoji virtuálních sítích učících se lidí). 

V budoucnosti se velká část učení přesune do onlinu, ale pocit náležitosti k nějaké komunitě zůstane důležitý. Proto bychom se měli zaměřit na komunitní blended learning dospělých. (Natassa, Řecko)

Na druhou stranu hrozí, že nadměrné využívání digitálních nástrojů ještě prohloubí tzv. Matoušův efekt (bohatí bohatnou a chudí chudnout). Zásadní otázkou proto zůstává, jak dostat vzdělávání dospělých k těm, kteří nemají přístup k technologiím nebo s nimi neumí pracovat. 

Jednu cílovou skupinu uváděli účastníci diskuse jako klíčovou pro budoucnost vzdělávání: starší populaci. Nejen starší pracující, ale i ti, kteří jsou v důchodu. Lidé žijící v domovech důchodců. Kvůli demografickým změnám bude tato skupina čím dál početnější a vzdělávání dospělých může sehrát zásadní roli v jejich kohezi a aktivním stárnutí. S tím souvisí i to, že důležité bude zdravotní vzdělávání, což ukázala už i koronavirová krize. 

 

S měnící se demografií bude stárnutí klíčovým tématem. I z hlediska zdraví - zdravověda bude čím dál důležitější - rovněž ve spojitosti s bojem proti konkrétním nemocem. Ale budou tu také otázky spojené se stárnutím obecně - co je třeba vědět o životě v důchodu, jak se na to připravit atd. (Christine, Německo)

To, jak procházíme různými obdobími života, velkými změnami, bude rovněž velkým tématem pro vzdělávání. Schopnost přizpůsobit se, odolnost a znalost - v tom všem může vzdělávání dospělých pomoci. Zásadní roli zde bude hrát schopnost kooperace - drobit život a životní dovednosti na fragmenty bude čím dál více bez smyslu. 

 

U nás ve Francii, v našem EPALE týmu, propagujeme koncept  "territoire apprenant" : učební prostory a regiony. Smyslem je mít holistický přístup k potřebám a možnostem v učení dospělých. V malých komunitách, například na úrovní obcí, je třeba tento přístup centralizovat. (David, Francie)

Bylo tu i téma lektorů vzdělávání dospělých. I když je to věčná otázka, stále se musíme bavit o vzdělávání a rozvoji lektorů a vzdělavatelů. Dá se ale očekávat, že dojde k posunu rolí a úkolů. Jak naznačila Anni Karthunen, budou více facilitátory sítí s mnoha profesemi, koordinátory vzdělávací nabídky a učících se ekosystémů.

Spolupráce je jedna z nejdůležitějších kompetencí pro utváření digitální transformace, a tím pádem pro budoucnost. Spolu s dalšími K - komunikací, kreativitou a kritickým myšlením - bude třeba je v budoucnosti brát v širším kontextu. (Maximilian, Německo)

Pojďme se tedy podívat na budoucí scénáře, jak je vidí účastníci diskuse. Je zřejmé, že na významu stoupnou komunitní vzdělávání a neformální a informální učení. Bude snažší reagovat na individuální vzdělávací potřeby lidí na lokální úrovni, avšak to by mělo být v kombinaci s holističtějším přístupem a chápáním. Lidé půjdou různými vzdělávacími cestami, s čímž souvisí jejich intenzivnější zmocňování.

Neformální a informální učení bude hrát nejspíš prim. Protože právě tyto druhy učení jsou vhodnější pro měkké dovednosti, které budou muset dospělí lidé zvádnout, aby přežili v nesmírně propojeném, novém pracovním trhu.(Dora, Portugalsko)

Tino z Německa napsal velmi konkrétní vizi budoucnosti:  Každý zaměstnanec by měl  mít nárok na nejméně 5 hodin týdně vzdělávání - všeho, co bude potřeba - v kolektivu či individuálně, online či na pracovišti. 

Úvahu skončím slovy jistého člověka, kterého jsem potkal na vzdělávacím kurzu a s nímž jsem nadále v kontaktu: 

Bude více online učení, a proto musíme věnovat víc pozornosti radosti z učení. Doposud jsme věnovali hodně pozornosti spíše procesu online učení: jak podat dobře obsah, jak aktivovat účastníka atd. Málo se díváme na věc z větší vzdálenosti. Co se děje o přestávkách mezi kurzy, kdy spolu lidé mluví? To přece dost utváří celkovou atmosféru vzdělávání. Musíme se zaměřit na sociální aspekt vzdělávání. Musíme být blízko - online vzdělávání může umožňovat komunitní učení. - i já mám skvělé přátele z online prostředí. Klíčem budou lidé, ne samotné učení. (Dörte, Německo)

Všem proto doporučuji přečíst si naši diskusi online. Najdete ji zde:  (https://epale.ec.europa.eu/en/discussions/epale-discussion-future-adult-learning). Své myšlenky a návrhy můžete nadále psát - přímo zde pod článkem.

Podívejte se ještě na tu myšlenkovou mapu nahoře. Zdá se vám, že tam něco chybí? Jakou kombinaci slov byste vypíchli vy sami? Piště v komentářích pod článkem.

Login (14)

Chcete jiný jazky?

Tento dokument je k dispozici také v jiných jazycích. Vyberte jeden níže.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Nejnovější diskuze

EPALE Diskuse: Budování inkluzivní jazykové rozmanitosti v Evropě

Učení se cizích jazyků je klíčem nejen pro sociální začlenění, mobilitu pracovní síly, ale také přispívá k soudržné a kulturně obohacené Evropě. Zúčastněte se naší další diskuse a diskutujte o roli jazykového vzdělávání v dnešní Evropě!

Více

Nový web EPALE – problémy a dotazy

České národní středisko EPALE by vás, členy komunity EPALE, chtělo požádat, abyste v této diskuzi sdíleli zjištěné nedostatky nebo vaše dotazy, týkající se například vkládání nového obsahu na platformu.

Více

EPALE diskuse: rozvíjení dovedností pro zdravý život v éře COVIDU!

Zúčastněte se diskuse a nenechte si ujít její přímý přenos!

Více