Blog
Blog

Vznik hybridních setkávání ve vzdělávání dospělých

Na hybridní akci se kombinují online a osobní schůzky. Je důležité mít dobré plánovací a digitální nástroje.

Přeloženo z němčiny.

Hybridní setkávání jsou ve vzdělávání dospělých vhodná především tam, kde máme k dispozici prezenční setkání a zároveň si chceme rozšířit prostor i díky účasti virtuálních účastníků. Úspěšným je takové hybridní setkání tehdy, když je rozšíření obsáhlé, pokud je postaráno o hladký průběh, didaktika a metodika je dobře naplánována a digitální nástroje jsou cíleně využity.

 

Dobré šíření je úspěšným faktorem pro hybridní setkání

Rozhodující je dopřát si dostatek času na plánování takového hybridního setkání. Dopředu musí být naprosto jasné: Jaké vybavení potřebují účastníci online a jaké budou potřebovat v prezenční fázi? Jaké programy nebo nástroje musíme ovládat? Co z potřebných nástrojů a příprav je v obou prostorech již k dispozici nebo co si naopak musejí zařídit sami účastníci? Potom z toho eventuálně vyplývají i další požadavky na přípravu nebo komunikaci. Jeden příklad: Pokud by si měli účastníci přinést s sebou svoje vlastní zařízení,  musí s nimi být předem dohodnuty minimální požadavky, aby se předešlo technickým problémům během přenosů.

 

Ne všechno technické je vždycky také opravdu nezbytné

Minimální technické požadavky při nějakém hybridním setkání v prezenční fázi jsou hlavně stolní mikrofon a kamera. Účastníci online setkání v online prostoru potřebují minimálně nějaké koncové zařízení s reproduktorem a mikrofonem. Kromě toho mohou být užitečné také další technické nástroje. Tak může být během prezenční fáze například využito více kamer, aby se daly měnit perspektivy záběru a mohla být zaznamenávána nejrůznější místa v prostoru. Důležité je ptát se na všechny technické možnosti a jejich didaktickou smysluplnost a vybírat je podle předem stanovených cílů a podle možností všech účastníků.

 

Příprava schůzky předem – to vše šetří čas během reálné schůzky

Pokud jsme si již předem vědomi cílů a rolí během schůzky, můžeme potom vybrat ty nejvhodnější komunikační formy a formy účasti pro její uskutečnění. Proto je důležité zamyslet se nad každou schůzkou z pohledu obou skupin – tedy té, která bude přítomna prezenčně a té, která se bude účastnit online – a promyslet schůzku z jejich perspektivy. Kromě toho je dobré předem rozeslat materiály. Tak se vyhneme rušivým situacím a nenutným prostojům při (analogovém) rozdávání a (digitálním) rozesílání podkladů. Zároveň můžeme všem účastníkům předem rozeslat zadání úkolů.

 

Hybridní setkání jsou komplexní –  vyžadují ale podporu

Při hybridních schůzkách s mnoha interaktivními aktivitami, jako jsou například semináře, potřebuje moderátor, aby se mohl v první řadě plně soustředit na vedení takového jednání. Přinejmenším se alespoň jedna další osoba musí starat o technické záležitosti. Tato technická podpora pomáhá také během přípravy takového jednání, třeba při technické zkoušce se všemi účastníky. Během hybridního setkání je technická podpora zodpovědná za řešení technických problémů a za podporu účastníků v průběhu schůzky v případě nejrůznějších problémů. Kromě toho se také stará o to, aby byly nejrůznější možnosti softwaru během schůzky plně využity. Obecně platí, že čím více osob se účastní a čím více techniky a didaktiky je využíváno, tím více podpory je během schůzky potřeba.

 

Vyžadování interakce je základem

Obzvláště důležité při hybridních schůzkách je to, aby byli všichni účastníci v online prostředí, ale také přímo v místnosti co nejvíce vtaženi do průběhu jednání. Předem odsouhlasená pravidla – jako jsou například digitální znaky používané při mluvených příspěvcích, které bude moderátor během schůzky používat – napomáhají vzájemné komunikaci. Abychom mohli nechat prezenční účastníky podílet se také na online prostoru, měly by být využívány takové interaktivní nástroje, které je možné používat i na chytrých telefonech. Například jsou to nástroje na dotazníky nebo digitální nástěnky ke společným příspěvkům.

 

Hybridní není vždycky ta nejlepší cesta

Hybridní schůzka má velkou výhodu, že v ideálním případě účastníci prezenční fáze pociťují jistou výjimečnost a schůzky jsou většinou vystavěny inkluzívně. Plánování hybridního setkání a jeho uskutečnění je ale zároveň velmi náročné a nákladné. V jednotlivých případech se vyplatí důkladně zvážit, jaké výhody by takové hybridní setkání oproti klasickému online meetingu mělo.

 


Text/Author of original article in German: Simone Müller/CONEDU

Redaktion/Editing of original article in German: Lucia Paar/CONEDU

Titelbild:  CC BY, Gaby Filzmoser, https://ebcamp.bifeb.at

 

Werden Sie Mitglied bei EPALE!.
Login (4)

Chcete jiný jazky?

Tento dokument je k dispozici také v jiných jazycích. Vyberte jeden níže.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Nejnovější diskuze

EPALE Diskuse: Budování inkluzivní jazykové rozmanitosti v Evropě

Učení se cizích jazyků je klíčem nejen pro sociální začlenění, mobilitu pracovní síly, ale také přispívá k soudržné a kulturně obohacené Evropě. Zúčastněte se naší další diskuse a diskutujte o roli jazykového vzdělávání v dnešní Evropě!

Více

Nový web EPALE – problémy a dotazy

České národní středisko EPALE by vás, členy komunity EPALE, chtělo požádat, abyste v této diskuzi sdíleli zjištěné nedostatky nebo vaše dotazy, týkající se například vkládání nového obsahu na platformu.

Více

EPALE diskuse: rozvíjení dovedností pro zdravý život v éře COVIDU!

Zúčastněte se diskuse a nenechte si ujít její přímý přenos!

Více