European Commission logo
Vytvořit účet
Blog
Blog

Udržitelnost ve firmách

Co je to udržitelnost a proč by se o ní mělo v každé firmě mluvit

zdroj: magazin.lmc.eu, 11. ledna 2023, 5 min čtení

Co je to udržitelnost a proč by se o ní mělo v každé firmě mluvit

Udržitelnost patří mezi nejskloňovanější slova současnosti. Komplexní změny uvnitř firem jsou neobyčejnou výzvou nejen pro HRisty, ale pro všechny manažery, kteří se chtějí aktivně podílet na změně chování k životnímu prostředí. Termín se dnes vztahuje i na další oblasti našeho života a fungování s ohledem na budoucnost.

Udržitelnost – co to vlastně je?

S první definicí udržitelnosti přišel tzv. Brundtland report v roce 1987 s tím, že „udržitelnost je způsob organizace společnosti, který umožňuje její existenci v dlouhodobém měřítku. To znamená, že bere v potaz přítomné i budoucí výzvy jako ochranu životního prostředí a přírodních zdrojů nebo sociální a ekonomickou spravedlnost.“

Přehnaný aktivismus – to už dávno neplatí. Na firmy dnes kvůli udržitelnosti tlačí nejen zákazníci, ale i nařízení vlády nebo evropské regulace. Velké podniky si v současnosti jednoduše nemohou dovolit mít negativní vliv na životní prostředí nebo společenské skupiny. Rozsah všech opatření je ovšem často tak široký a dlouhodobý, že se firmy musí na postupné změny připravovat komplexně. Udržitelnost a její aspekty se tak dostávají do hledáčku manažerů a mohou být zajímavou kariérní výzvou pro některé HRisty.

Posun v přístupu

V minulém století byl ve firmách na projekty udržitelnosti alokován většinou jeden člověk, který měl na starosti speciální filantropické projekty, setkání s významnými klienty a pořádání formálních akcí. Podobným aktivitám se říká CSR, anglicky Corporate Social Responsibility. Mají za cíl vytvářet pozitivní obraz značky ve společnosti a skrz dobrovolnou činnost darovat společnosti něco nazpátek. Ve větších firmách dnes operují ESG týmy, které mají přímý vliv na každodenní fungování firem – pracují se závislostmi na fosilních palivech, optimalizují dodávky vody nebo vypočítávají hladiny znečišťování do okolí. ESG v angličtině znamená Environmental, Social and Governance, tedy zodpovědný vztah firem k životnímu prostředí a společnosti.

Společenská odpovědnost firem (CSR – anglicky Corporate Social Responsibility) znamená dobrovolnou integraci ekologických a sociálních hledisek do každodenních firemních procesů.

 

„Firmy si musí začít uvědomovat, že udržitelnost není o jednom člověku, ale určitá expertiza by měla fungovat napříč manažerským týmem." 

Hana Fořtová, specialistka na komunikaci a strategii udržitelnosti

Udržitelnost bude pro firmy stále důležitější také z finančního hlediska. Čím dál tím víc bank totiž při poskytování úvěrů stále více hledí právě na ESG standardy. Pokud se tedy firmy nebudou chovat zodpovědně, můžou mít v budoucnu problém půjčovat si peníze a investovat např. do náboru. „Z hlediska globálních ratingových dat se ukázalo, že firmy, které začaly realizovat plány udržitelnosti dříve a postupně přešly na obnovitelné zdroje, dnes mají jasnou konkurenční výhodu,“ říká Hana Fořtová.​​​​​​​

 

Kde se formují odborníci na udržitelnost​​​​​​​

Státní i soukromé vysoké školy dnes již nabízejí studijní programy orientované na udržitelnost. Na trhu práce se začíná objevovat označení zelené límečky, což symbolizuje činnosti podporující udržitelný rozvoj životního prostředí či obnovitelné energie. ESG týmy mají na starosti celé spektrum aktivit od interních auditů přes dodržování právních předpisů po finanční reporting a samozřejmě HR. Nejčastěji se zaměřují na identifikaci rizik a implementaci nových postupů a pravidel, které umožní dosažení vytyčených cílů.​​​​​​​​​​​​​​

Členové ESG týmů by měli mít tyto osobnostní přednosti:​​​​​​​​​​​​​​

 • Důležitý je především dynamický profil kandidáta, protože neustále vznikají nové přístupy a metodologie a některé postupy se mohou měnit i velmi rychle.
 • Výhodou jsou perfektní vyjednávací dovednosti, a to především s vedením firmy a vrcholovým managementem.
 • V neposlední řadě je důležitý cit pro byznys a podobné aktivity, protože udržitelnost má své slovo v risk managementu, obchodních strategiích i produktových liniích.

 

Jak podpořit udržitelnost ve firmě​​​​​​​

HRisté mají skvělou výchozí pozici pro zavádění udržitelnosti ve firmách, protože bývají v kontaktu s pracovníky napříč celou společností. Mohou prezentovat jednotlivá témata managementu a pomáhat vytvořit jasnou vizi udržitelné kultury. To znamená vytvoření vzorových rolí v managementu a nastavení způsobů, kterými mohou jednotliví zaměstnanci pracovat na změnách. Management udržitelnosti je zajímavou výzvou a vy můžete být u toho:

 • Vytvořte definici udržitelné kultury vaší firmy.
 • Prozkoumejte udržitelnost v jednotlivých týmech.
 • Sbírejte dobrovolné aktivity a nápady zaměstnanců
 • Investujte do obnovitelných produktů.
 • Spolupracujte s vedením na vytvoření udržitelné vize a její komunikace napříč společností směrem k zaměstnancům.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

HR má velkou míru zodpovědnosti především za sociální pilíř udržitelnosti – počínaje zaměstnáváním (začleňováním) a podporou firemního vzdělávání lidí i ze znevýhodněných skupin (osob s postižením, ve vyšším produktivním věku atp.), potažmo za férové odměňování, otevřenou komunikaci a podobně.​​​​​​​

 

Skvělý příklad udržitelnosti – bezpapírová kancelář​​​​​​​

Dokážete si představit pracovní den bez tiskárny? Podle průzkumu se v plně digitalizovaném prostředí, tedy bez papíru, pohybují dvě z deseti společností. Bezpapírová kancelář fungování firem zjednodušuje, protože místo papírové formy používají moderní aplikace, které jsou intuitivní a uživatelsky přívětivé. Nabízí se další udržitelné aktivity, které můžete u vás ve firmě iniciovat:​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 • konec používání jednorázových plastových talířů nebo kelímků,
 • vypínání veškeré elektroniky při odchodu z kanceláře,
 • snížení spotřeby papírových utěrek na toaletě,
 • omezení nákupu plastových kancelářských potřeb.​​​​​​​

Možností, jak podporovat udržitelnost, je ovšem nepřeberně, na zavádění procesů do firem se zaměřují i specializované agentury, informace o udržitelném rozvoji lze také čerpat například z vládního webu Česká republika 2030 a facebookového profilu Udržitelný rozvoj. Změny klimatu, extrémní výkyvy teplot a jejich dopady budou do budoucna představovat ohromné náklady pro všechny. S dobře propracovanou strategií udržitelnosti získá firma konkurenční výhodu, a ještě dokáže ušetřit hodně peněz.

​​​​​​​

 

 

 

 

Login (0)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Nejnovější diskuze

EPALE Diskuse: Budování inkluzivní jazykové rozmanitosti v Evropě

Učení se cizích jazyků je klíčem nejen pro sociální začlenění, mobilitu pracovní síly, ale také přispívá k soudržné a kulturně obohacené Evropě. Zúčastněte se naší další diskuse a diskutujte o roli jazykového vzdělávání v dnešní Evropě!

Více

Nový web EPALE – problémy a dotazy

České národní středisko EPALE by vás, členy komunity EPALE, chtělo požádat, abyste v této diskuzi sdíleli zjištěné nedostatky nebo vaše dotazy, týkající se například vkládání nového obsahu na platformu.

Více

EPALE diskuse: rozvíjení dovedností pro zdravý život v éře COVIDU!

Zúčastněte se diskuse a nenechte si ujít její přímý přenos!

Více