Přejít k hlavnímu obsahu
Blog
Blog

Twitter – Chats jako nástroj pro digitální mikrostudium

Twitter známe jako čilou službu pro zprávy a jako platformu k propojení a interakci se stejným smyslem, ale také jako nástroj PR, prostor pro reklamu nebo politická prohlášení. Ale Twitter jako výuková platforma?

(přeloženo z němčiny, doba čtení: cca 4 minuty,Text/Autor: Julia Schindler)

Twitter jako výuková platforma

Služba Microblogging „Twitter“ je chameleon – pro nejrůznější scénáře se střídají nejrůznější barvy: Twitter známe jako čilou službu pro zprávy a jako platformu k propojení a interakci se stejným smyslem, ale také jako nástroj PR, prostor pro reklamu nebo politická prohlášení. Twitter je ale nepochybně také oblíbeným místem pro nepravdivé nebo falešné zprávy – Fake News. Ale Twitter jako výuková platforma?

V podstatě existuje mnoho možností, jak může být Twitter využit v kontextu s výukou – od vyhledávacího nástroje až po procvičovací místo, jako můžete například číst v  UNESCO publikaci "Unterrichten und Lernen mit Twitter"  Relativně úspěšné využití myšlenek na výuku představuje Twitterchats, které existuje v jedné nebo i dalších podobách již od roku 2009.

Výukový formát Twitter-Chats

Twitter-Chats je synchronní – tedy současný – digitální výukový formát, který je realizován díky „Hastag“ funkci Twitteru. Hastags jsou vlastně vymyšleny k tomu, abychom mohly třídit příspěvky na Twitteru podle obsahu. Při Twitter- Chatu si účastníci konverzace stanoví pevný čas, ve který se bude diskutovat na určité téma. Kromě toho je i zveřejněn Hashtag Twitterchats. Například pro tento je#EdChatDE pro vyučující a pro ty, kteří se zajímají o vzdělávání.

Kdo se jen chce podílet na chatu, vyhledá si na Twitteru Hastag, který se vztahuje k tématu a získá oznámení na příspěvky od všech, kteří se na chatu podíleli. Iniciátoři konverzace začínají otázkou, většinou prosbou, aby každý zaujal k tématu nějaký postoj. Každý může odpovědět na každý příspěvek – samozřejmě musí být odpovědi zároveň označeny příslušným hashtagem.  

Otevřené vyučování díky Twitteru?

Kdo se na Twitter-Chats podílí, může to dělat z mnoho důvodů: aby si rozšířil poznatky, aby poznatky předal dál, aby se mohl společně s někým „šťourat“ v nějakém problému, aby si vylepšil svůj online profil díky chytrým prohlášením – nebo zkrátka všechno dohromady. Tak vlastně vzniká díky jedné hře otázek a odpovědí velmi volný a otevřený výukový formát, který je přístupný všem zájemcům: žádné tajné heslo, žádná omezení přístupu (kromě využívání platformy Twitter), žádné poplatky, které bychom museli zaplatit (kromě běžných poplatků za využívání internetu, které musí platit každý uživatel), žádné místo, které bychom museli pracně hledat, abychom se mohli zúčastnit, vše je na dobrovolnosti.

Profesionální Twitterchatts

Podařené Twitter- Chats vznikají ale jen velmi zřídka náhodou – „Každý Twitter-Chat vyžaduje metodiku, strukturu, plánování a organizaci, podobně jako další neformální vzdělávání. Pak je Twitter-Chat jen směsicí neformálního učení a dalšího strukturovaného neformálního vzdělávání,“ říká Oliver Ewinger ve své publikaci "Twitter-Chats effizient planen und durchführen" (Efektivní plánování a zacházení s Twitter-Chats). To znamená: Twitter-Chats mají svůj scénář, podle kterého moderátoři (nebo také celý moderátorský tým) pozdraví účastníky, položí otázky a také vše řádně ukončí. Jsou propagovány na různých kanálech, připravovány a následně také analyzovány. Výše zmíněná publikace také velmi dobře ukazuje, jak může vypadat profesionální plánování průběhu a na co všechno se vyplatí dávat pozor.

Bubble – povědomí

Jako u většiny vzdělávacích formátu i zde existuje jisté „ALE“, na které bychom si měli vždy dávat pozor. I když jsou Twitter-Chats oblíbené pro svůj racionální a rozmanitý přístup, je poukazováno na vznik doplňujících názorů, které se objevují samovolně a mimochodem pod jedním společným hashtagem. Tyto chaty se odehrávají většinou v bublinách, které jsou podobné bublinám v myšlenkových mapách. To v podstatě není špatné, ale měl by zde být brán zřetel na jeden aspekt. „Bubliny“ vlastní mínění obohacují a upevňují, ale nekladou otázky. Twitter-Chats je vhodný především v případě, pokud jde o vzájemné posílení, rozšíření a společné závěry nových myšlenek.

Další informace:


Text/Autor: Julia Schindler Redaktion/Editing of original article in German: Karin Kulmer/CONEDU Bild: Unsplash Licence, Elena Koycheva, https://unsplash.com/

Login (0)

Chcete jiný jazky?

Tento dokument je k dispozici také v jiných jazycích. Vyberte jeden níže.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Nejnovější diskuze

EPALE diskuse: rozvíjení dovedností pro zdravý život v éře COVIDU!

Join the discussion and be prepared for livestream (live broadcast)!

Více

EPALE 2021 tematická zaměření. Začínáme!

Zveme vás, abyste svými příspěvky a odbornými znalostmi obohatili rok, který nás čeká! Začněme tím, že se zapojíme do této online diskuse. Online diskuse se bude konat v úterý 9. března 2021 od 10:00 do 16:00 SEČ. Písemnou diskusi představí přímý přenos s úvodem k tématickým okruhům roku 2021 a za redakční radu EPALE ji budou hostit Gina Ebner a Aleksandra Kozyra z EAEA.

Více

Diskuse EPALE: základní dovednosti a jejich osvojení

Základní dovednosti jdou napříč různými sférami života. Nejenže se přirozeně pojí se vzděláváním, ale zasahují rovněž do oblasti zaměstnanosti, zdraví a ochrany životního prostředí. Opatření na podporu lidí, kteří potřebují získat základní dovednosti, jsou proto naprosto nezbytná, máme-li mluvit o spravedlivější a inkluzivnější společnosti. Zúčastněte se online diskuse, která se bude konat na zde na EPALE 16. a 17. září mezi 10:00 a 16:00 SEČ. Diskusi budou moderovat tematičtí koordinátoři EBSN.

Více