Blog
Blog

Technologické trendy ve vzdělávání

Technologie rok od roku hrají výraznější roli i během našeho vzdělávání, a to jak v rámci školského systému, tak i během dalšího vzdělávání.

zdroj:  Innovation | Rubrika: Vzdělávání Technologické trendy, Autor: Jana Večerková, zakladatelka Coding Bootcamp Praha, Foto:EPALE

Již po mnoho let jsou technologie nedílnou součástí našich životů. Využíváme je nejen v pracovním životě, kde například usnadňují i urychlují výrobní proces různých produktů, denně se s nimi setkáváme i v osobním životě, ať už během sledování televize, brouzdání po internetu či například během létání s drony. Technologie však rok od roku hrají výraznější roli i během našeho vzdělávání, a to jak v rámci školského systému, tak i během dalšího vzdělávání, tedy vzdělávání dospělých.

Současné technologické trendy jsou navíc ovlivněné i pandemií koronaviru, která se v některých ohledech zapříčinila o jejich rychlejší ukotvení. Příkladem lze uvést školní výuku, která se přesunula do online prostoru a s přestávkami téměř po celý rok 2020 probíhala distančně. Které další technologické trendy se ale dají i nadále očekávat?  

Změny ve vzdělávání

Již v současnosti se nové technologie výrazným způsobem promítly do vzdělávání studentů, kterým často usnadňují pochopení probíraných předmětů. Zároveň posouvají vzdělávání i za hranice škol i dalších institucí právě díky online výuce. Už v roce 2015 bylo dle dat Českého statistického úřadu zjištěno, že takřka 94 procent domácností s dětmi mělo přístup k internetu. Moderní technologie samozřejmě výrazným způsobem hrají roli nejen ve školství, ale i ve vzdělávání dospělých, kde umožnují pravidelné zúčastňování se online kurzů. Technologie mají bezesporu ohromnou spoustu výhod, život nám ve své podstatě výrazným způsobem ulehčují, zároveň ale věřím, že je a bude čím dál důležitější pro každého z nás si najít hranici, kam až technologie chceme pustit. Krok po kroku bude možné efektivním způsobem automatizovat většinu našich opakujících se činností. To je jasné.

Informatika jako doplňující předmě

Není výjimkou, že je informatika na školách mnohými vnímána jen jako jakýsi pomocný předmět, v rámci kterého se mají žáci naučit, jak se ovládá počítač, které jsou jeho komponenty a které aplikace nám může nabídnout. Do budoucna by se však pro správné fungování trhu i dostatečný počet programátorů mělo změnit vnímání informatiky jakožto předmětu. I přestože je třeba na současném stavu informatiky zapracovat, je důležité zmínit, že je momentálně Česká republika v odvětví IT a trhu práce na velmi dobré pozici – z celosvětového hlediska.

Informatika a současný celosvětový trend

Současným celosvětovým trendem je totiž změna ve vnímání informatiky na školách. Je nutné, aby žáci věděli, nejen z čeho se počítač skládá a jak se ovládá, ale také jak samotné počítače i informační systémy fungují, jak se tvoří a vyvíjí. Již během útlého věku je totiž možné zažehnout jiskru zájmu, který by v budoucnu mohl vést ke kariéře programátora, kterých je v současnosti méně, než jich je třeba.

Informatika a počet učitelů a jejich vzdělávání

S potřebou po prohloubení znalostí v oblasti informatiky jde ruku v ruce nízký počet učitelů těchto předmětů. Přestože v současnosti na pedagogických fakultách probíhá výuka programování a jiných IT problematik, nelze očekávat zvýšený přísun nových učitelů. Je proto třeba se zaměřit na dosavadní učitele, kterým je nutné umožnit se dále vzdělávat, a to kupříkladu pomocí vzdělávacích programů a kurzů, které nabízí plnohodnotné a více než dostatečné vzdělání.

Kurzy o programování

A o podobné kurzy je již dlouhodobý zájem, který se s koronavirovou krizí ještě zvýšil. Mimo nadšence o programování je nyní i větší zájem o kurzy od dvou skupin. První jsou úplní začátečníci, kteří vnímají nedostatek IT dovedností jako překážku pro jejich budoucí kariéru. Druhá skupina jsou zaměstnanci či freelanceři pracující v oborech, o kterých se mluví jako o nejvíce zasažených covid-19 krizí, například turismus či obory, kterým covid-19 uspíšil i tak blížící se sníženou poptávku, jako je automotive.

Technologické trendy v blízké budoucnosti

Současnou společnost lze považovat za informační a do budoucna lze jen počítat s rozšířením využití umělé inteligence, virtuální i rozšířené reality a využívání Big Data. Lze předpokládat, že během výuky, zejména v průběhu vzdělávání dospělých, dojde například k využívání vizualizace prostřednictvím trojrozměrného obrazu.

Průmysl 4.0

Čtvrtá průmyslová revoluce shrnuje změny, díky kterým došlo a stále dochází k zefektivnění i automatizaci procesů v oblasti dopravy, samotné výroby či komunikace skrze digitální technologie. Díky nim jsou lidé vystaveni neustálým novým vjemům i situacím, na které je potřeba reagovat a přistupovat k nim proaktivně. Automatizace je v dnešní době přítomná ve skoro všech oblastech a do budoucna nám může dále pomoci vylepšovat kvalitu našich životů.

Automatizace = nová pracovní místa

Ať už z individuálního hlediska či z pohledu zaměstnavatele je potřeba brát podobné situace jako příležitosti. Zaměstnavatelé by podobné technologické změny měli brát v potaz a měli by klást větší důraz na vzdělávání svých zaměstnanců. Už desítky let se objevují zprávy, že nás roboti vystřídají. Nedávno jsem viděla krásné srovnání tří obálek německého magazínu Spiegel, z let 1964, 1978 a 2016. Všechny predikovaly, že technický vývoj bude znamenat zánik pracovních míst. Podívejte se na statistiky nezaměstnanosti v posledních letech – pokud by platila úměra, že vyšší míra automatizace znamená méně pracovních míst, tak by jak v Německu, tak v Česku měla nezaměstnanost růst, a přitom tomu je právě naopak. Zaměstnavatelé by mohli být překvapení, kolik jejich zaměstnanců je ochotných se učit novým věcem i kupříkladu prostřednictvím online kurzů. V rámci podobné péče o zaměstnance se zvyšuje šance, že si zaměstnavatelé vychovají loajální a kvalitní zaměstnance, které by bylo v případě potřeby velmi těžké nahrazovat.

Sebevzdělávání

Ať už přijde řeč na kurzy zaměřené na biologii, chemii, historii či IT kurzy zaměřené na programování, není lepší schopnosti než se umět sebevzdělávat. V rámci školského systému se vám mohou otevřít pomyslné dveře k novým informacím, následovat a udělat krok dovnitř však musí každý jedinec sám. Je důležité se během sebevzdělávání poučit ze svých chyb, a i když se cosi po sté nepodaří, po sté prvé tomu může být jinak. Vzdělávání jako takové je celoživotní proces, který ukončením školní docházky nekončí a prolíná se celým naším osobním i pracovním životem. Zároveň je právě díky novým technologiím velmi přístupné a lidem se otevírá nepřeberné množství možností, jak na sobě neustále pracovat.

Mít chuť a odhodlání

Důležité je pamatovat i, na skutečnost, že ke vzdělávání, a to zejména během dospělosti, je velmi důležité odhodlání a chuť se novým podmínkám přizpůsobit. Dospělí účastníci kurzů a jiných vzdělávacích programů, kteří pracují na svém vzdělání, musejí mít na paměti, že musejí být sami odhodlaní a sami chtít. Musejí mít potřebu zapadnout a chuť ukázat, že jsou pro konkrétní práci či vzdělávací kurz vhodní. Našim „starším“ účastníkům doporučujeme, aby při pohovorech prokázali i své další dovednosti, které si za roky práce v jiných oblastech vybudovali – organizační a komunikační dovednosti, znalosti práce s klienty, produktový management a podobně. 

Login (0)

Users have already commented on this article

Chcete-li psát komentáře, přihlaste se nebo zaregistrujte.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Nejnovější diskuze

EPALE Diskuse: Budování inkluzivní jazykové rozmanitosti v Evropě

Učení se cizích jazyků je klíčem nejen pro sociální začlenění, mobilitu pracovní síly, ale také přispívá k soudržné a kulturně obohacené Evropě. Zúčastněte se naší další diskuse a diskutujte o roli jazykového vzdělávání v dnešní Evropě!

Více

Nový web EPALE – problémy a dotazy

České národní středisko EPALE by vás, členy komunity EPALE, chtělo požádat, abyste v této diskuzi sdíleli zjištěné nedostatky nebo vaše dotazy, týkající se například vkládání nového obsahu na platformu.

Více

EPALE diskuse: rozvíjení dovedností pro zdravý život v éře COVIDU!

Zúčastněte se diskuse a nenechte si ujít její přímý přenos!

Více