Blog
Blog

Takzvané třetí místo, které se věnuje recyklování a sociálním inovacím: příklad od La Mine ve Val de Marne (Paris)

Blog Davida Lopeze, tematického experta EPALE.

Pod pojmem třetí prostor si představujeme další nové sociální praktiky, především takové, které pomáhají nalézání řešení a nových opatření v oblasti zaměstnanosti, integrace, vzdělávání a sociálního života. Třetí prostor odkazuje na jistý způsob modernizace.

Ale je to opravdu něco nového? A jak jsou přesně definovány vlastnosti takového třetího prostoru?

Odkud takový pojem vůbec pochází? Je to vlastně překlad anglického slova „third place“, který se vztahuje na sociální prostředí, které se nachází vedle našeho domova a na pracovišti. Také koncept Raye Oldenburga, emeritního profesora pro obor Místní sociologie na Univerzitě Pensacola (Forida), který prezentoval ve své knize vydané v roce 1989 s názvem „The Great Good Place“, není nový. Je tím přesněji definováno to, co už v 19.století analyzovala tzv. Chicagská škola. Město bylo považováno za sociální laboratoř se vzděláváním v sousedství, vzděláváním na síti a se sociálními vztahy.

Dnes existuje mnoho definic vedle sebe, ve Francii, v Evropě a v celém světě. Aniž bychom se chtěli zabývat přesnými definicemi, můžeme říct, že třetí prostor je podstatný pro občanskou společnost, demokracii, občanskou angažovanost a přivlastnění si sociálního prostoru.

EPALE Francie  pořádala v říjnu roku 2019 tematické setkání k tématu třetího prostoru, kde představila příklady a perspektivy z Itálie a z Německa. Výběr z článků si můžete vyžádat na EPALE FRANCE epale@agence-erasmus.ft (link odešle email).

V tomto blogovém příspěvku bych chtěl představit třetí prostor, který vznikl v roce 2016 v Arcueil (Val de marne). Tento projekt by měl sloužit jako model blízký sociokracii nebo dynamickému vedení. To znamená jako Shared-Governance-Modell se společnou kontrolou, která umožňuje organizaci nezávisle na její velikosti pracovat efektivně v samořídícím režimu, který se vyznačuje společnou strukturou rozdělenou při rozhodování.

Po představení místa díky Régis Pio, spoluzakladatele La Mine, představím některé prvky vedoucí k porozumění struktury a změny účinku mezi nejrůznějšími možnostmi využití, které byly vyzkoušeny v La Mine.

 

 1. LA MINE

La Mine leží v srdci oblasti, která se teprve rozvíjí především díky rozvojovým programům a obzvláště se dotýkala aglomerace Paříž. Spolek se chce při podpoře a rozvoji svých aktivit opřít o hospodářsky pokrokové oblasti a o vytvoření nových lokalit k bydlení. La Mine se podařilo vytvořit převážně v posledních dvou letech díky důležitému rozvoji mnoho místních lokalit a nejrůznějších a doplňkových aktivit:

Obrázek

 • Centrum zdrojů, centrum pro recyklování objemného odpadu a podobných objektů
 • Klubová kavárna Café solidaire jako místo pro život, setkávání, pohostinnost a kreativitu
 • Fablab (výrobní laboratoř) a dílna, které poskytují zájemcům digitální nástroje a technické prostředky k vybudování objektů
 • Aktivity mimo centrum, jako například La Branderie-Guinguette, jako iniciativy pro pěší týkající se recyklace v městech Arcueil, Cachan, Gentilly, Villejuif, Chevilly la rue, L´Haÿ-les-Roses, které se především zaměřují na obyvatele velkých sídlišť v rámci místní politiky jednotlivých městských částí.

Do dnešní doby rozvíjí La Mine své aktivity v těchto čtyřech hlavních oblastech:

 • Ekonomická, s kapacitou generovat příjmy díky konsolidaci aktivit Centra zdrojů, Klubové kavárny, Fablab a dílny.
 • Sociální s prací související, díky vytvoření pracovních pozic pro lidi v těžkých životních situacích, díky rozvoji oblasti recyklace a díky vzdělávání a orientaci v digitálních oborech.
 • Kulturní, jako místo kde jsou rozhodujícím způsobem ceněny hodnoty a principy otevřenosti a společného využívání. Je to místo, které vytváří pohyb díky koncertům, konferencím, každoročně konaným Woodstroc-festivalům a ostatním aktivitám.
 • Místní, jako místo spojené s městem a pohybem v něm díky projektům mimo centrum: „Ressourcerie mobile vers l´emploi“ (kamiony pro mobilní recyklaci, které zlepšují povědomí o povoláních v oboru recyklace a třídění), „Braderie Guinguette“ (trh pro recyklované produkty s přednáškami organizovanými díky výzvám v rámci městské politiky v obzvláště podporovaných městských částech).

 

 1. NOVÁ POVOLÁNÍ

Jednou z hranic zavedení nových sociálních praktik v digitální oblasti udržitelného rozvoje a v oblasti životního prostředí je otázka zaměstnanosti. Naše společnost aplikuje na tyto nové výzvy tradiční nový druh chápání profesních oborů. Místní účastníci se ptají:

Jaké nové pracovní profily existují? Jaké jsou vyhlídky pro jednotlivé obory? Jak se dají naučit tato nová povolání a jak jsou podporována?

Samozřejmě existují pracovní profily ve francouzské společnosti, ale ty nejsou obecně příliš známé, především je neznají lidé, pro které by právě tyto informace mohly být zajímavé.

La Mine podporuje především povolání týkající se oboru recyklace. Spolek chce přispět k tomu, aby docházelo k rozvoji nových povolání právě v souvislosti s odpadovým hospodářstvím. La Mine chce rovněž prosazovat šance při využívání digitální techniky. Tyto obě snahy odpovídají místní městské politice v obzvláště podporovaných městských částech. Přístup k těmto povoláním je pro všechno zcela zásadní. Městské části nemohou a nesmějí být z těchto nových šancí, které právě vznikají, vynechány.

Konkrétně by La Mine chtělo podporovat vznik třídiček odpadu. Třídiči odpadu jsou odborníci na recyklaci a třídění odpadu. Ti provádějí zhodnocení objektů a dále je přeprodávají. K dispozici jsou reference a ROME-Code (K2304) https://www.orientation-pou-tous.fr/metier/agent-valoriste,15393.html (externí link).

La Mine by chtělo získat technický personál a umožnit mladým lidem získání univerzitního diplomu v oblasti Fabmanager, díky kterému by potom mohli působit jako vedoucí nebo opatrovníci v nějakých veřejných internetových přístupových bodech, ve Fotolabech nebo v sociálních centrech.

Obrázek

V těchto oborech máme od roku 2014 mnoho zkušeností se vzděláváním, ale v reálném světě musí být tato aktivita ještě podpořena díky propojení jednotlivých regionů a s tím spojeným vznikem pracovních míst, kde by mohli být propojeni místní lidé, spolky a zaměstnavatelé.

Zároveň La Mine prosazuje konkrétní opatření k recyklaci odpadů. Hlavní činnost je recyklace domácího odpadu a podobných věcí. Spolek provozuje v oblasti Grand Orly Seine Bièvre Centrum pro třídění odpadu, recyklaci, znovu využívání věcí a environmentální výchovu. Jeho činnost je v souladu s recyklačním plánem oblasti. Priorita La Mine během každodenního života spočívá v redukci odpadu a v jeho recyklaci, aby došlo k posílení povědomí o problémech správného přístupu k životnímu prostředí. Množství využívaného shromážděného odpadu a organizované návštěvy přispívají k vyburcování veřejnosti, a to působí neodvratně v boji za redukci odpadů.

La Mine také zostřuje povědomí o plánované zastaralosti. Digitální dílna (Fablab) je součástí projektu, díky kterému by se měla veřejnost dozvědět o boji proti plánované zastaralosti. Veřejnost se má naučit, jak se obsluhují digitální výrobní nástroje (3D tiskárny, programovatelná stavebnice Ardunio Kits) a jak se programuje. Dílna umožňuje také výrobu náhradních dílů pro opravy malých domácích spotřebičů. Cílem je rozšířit Fablab z původních 30 m2 na 110 m2, vytvoření nových nástrojů: stroje pro řezání laserem, digitální frézovací nástroj, knihovnu nástrojů, velkoformátovou digitální tiskárnu textilních materiálů … a vytvoření pozice Fablab managera.

 1. V ČÍSLECH

La Mine v roce 2020:

 • vytvořilo 30 pracovních míst: 8 pevných pozic (6,5 pracovního úvazku) a 23 pozic opětovného zapojení (13,5 pracovních úvazků)
 • uzavřelo 64 zaměstnání v rámci dočasných pozic opětovného zapojení, kdy se zaměstnanci na pozicích střídají
 • shromáždilo 125 tun sesbíraného neskladného odpadu
 • mělo 205 členů
 • získalo 84 dobrovolníků, z toho 27 pravidelně se zapojujících
 • mělo 152 000 euro obrat v nákladech

 

 1. VIZE

Všechna opatření se opírají o rozhodnutí, která byla přijímána na základě diskuzí na nejrůznějších úrovních. Já představuji jen několik z nich. V manifestu, který je zásadní pro představenstvo La Mine, nejsou ale prezentovány stejným způsobem.

„Klademe důraz na „produktivní společnost“, ve které žijeme, která nás chce všemi možnými prostředky svádět ke konzumnímu způsobu života. Kromě toho také ke stále větší spotřebě. Spotřeba jako nevýhoda pro životní prostředí (mrhání a znečišťování). Konzumovat, i když k tomu nestačí naše finanční prostředky (zadlužování domácností, sociální krize, odcizování se většině).

Bojujeme za zmenšování světa, který by nově definoval náš ekonomický model, kde je přijímána odolnost proti základnímu konceptu. Cílem by bylo přimět naši společnost k tomu, aby začala nově budovat základní principy zažitých zvyklostí na všech rovinách. Zaprvé díky nutnosti ekologické stopy lidských aktivit navázaných na omezené zdroje. A dílem ve smyslu úpravy případů sever-jih.

Koronavirová pandemie v roce 2020 a následná omezovací opatření naznačila radikální postup. Toto potvrzuje naše právo na žití a potvrzuje naši angažovanost a naše přání spolupracovat s tolika lidmi, s kolika to jen bude možné.

Třetí místo La Mine je definováno jako společenské centrum, které se věnuje znovuzpracování a sociálním inovacím a je založeno na pěti pilířích: ekologie, sociální rovnost, sociální a solidární ekonomika, veřejné vzdělávání, zodpovědná digitalizace.“

 

 1. REFERENCE

-webová stránka https://ressourcerie-la-mine.com/(link is external) 

 

-La Mine na videu https://www.youtube.com/watch?v=gKx_PiMwYOk&feature=youtu.be(link is external) 

-prezentace La Mine díky Régis Pio https://www.youtube.com/watch?v=cLBdn6AMqQU(link is external)

https://epale.ec.europa.eu/sites/default/files/img_20170603_175133604_1_1_1.jpg

 

https://epale.ec.europa.eu/sites/default/files/img_20181018_121618_1.jpg

 

 

 

Login (9)

Chcete jiný jazky?

Tento dokument je k dispozici také v jiných jazycích. Vyberte jeden níže.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Nejnovější diskuze

EPALE Diskuse: Budování inkluzivní jazykové rozmanitosti v Evropě

Učení se cizích jazyků je klíčem nejen pro sociální začlenění, mobilitu pracovní síly, ale také přispívá k soudržné a kulturně obohacené Evropě. Zúčastněte se naší další diskuse a diskutujte o roli jazykového vzdělávání v dnešní Evropě!

Více

Nový web EPALE – problémy a dotazy

České národní středisko EPALE by vás, členy komunity EPALE, chtělo požádat, abyste v této diskuzi sdíleli zjištěné nedostatky nebo vaše dotazy, týkající se například vkládání nového obsahu na platformu.

Více

EPALE diskuse: rozvíjení dovedností pro zdravý život v éře COVIDU!

Zúčastněte se diskuse a nenechte si ujít její přímý přenos!

Více