Přejít k hlavnímu obsahu
Blog
Blog

Šest klíčových kompetencí pro celoživotní vzdělávání ve starším věku a aktivní stárnutí

Sociální začleňování starších osob je jednou z hlavních politik Evropské komise. Během minulých programových období bylo neustále propagováno mnoha různými nástroji a programy EU. Tímto způsobem bylo zdůrazněno množství aspektů, které mohou přispět k širšímu uznání sociální a kulturní hodnoty udržení starších občanů aktivními, plně zapojenými do života komunit.

The six key competencies for life learning in later life and active ageing

Sociální začleňování starších osob je jednou z hlavních politik Evropské komise. Během minulých programových období bylo neustále propagováno mnoha různými nástroji a programy EU. Tímto způsobem bylo zdůrazněno množství aspektů, které mohou přispět k širšímu uznání sociální a kulturní hodnoty udržení starších občanů aktivními, plně zapojenými do života komunit.

Před několika lety, díky realizaci velmi působivého projektu financovaného z Programu celoživotního učení Evropské komise, zaměřeného na zapojení starších lidí do kritické analýzy filmových znalostí, teoretických a praktických (CINAGE – European Cinema for Active Ageing), jsem měl příležitost podílet se na identifikaci a analýze šesti nejdůležitějších kompetencí pro aktivní stárnutí.

Ve snaze inspirovat a zapojit členy komunity EPALE do aktivní účasti na další online diskuzi o „Sociálním začlenění stárnoucí populace a mezigeneračním učení“, které bylo naplánováno na středu 28. října, jsem shromáždil seznam úspěšných příkladů a osvědčených postupů, které jako takové formálně uznala Komise v rámci programu Erasmus +. Tímto je předkládám pod nadpisy šesti kompetencí zmíněných výše.

  1. VzděláváníTýká se příležitostí ke vzdělávní v pozdějíšm věku, včetně učení zaměřeného na sebe, příležitostí k aktualizaci nebo rozvoji dovedností, příležitostí k tvůrčímu učení a školení v oblasti nových technologií.“Staříci říkají komunitě ano” ije projekt Erasmus +, jehož cílem je podpořit začleňování starších občanů do vzdělávacích a vzdělávacích aktivit s cílem pozitivně ovlivnit jejich pohodu, zdraví a sociální život. Tento dvouletý projekt přinesl mnoho různých výstupů na platformě OER (otevřené vzdělávací zdroje), kde najdete Výkukové materiály pro staříky.
  2. Občanské a komunitní aktivity Zaměřuje se na aktivní starší občany, účast na dobrovolných nebo placených činnostech ve prospěch jednotlivce a společnosti. Komunita, do které jednotlivec přispívá, může být rodina, místní služba, sousedství, město, region, národ nebo globální komunita. K mezigenerační soudržnosti může přispět také občanská aktivita.Vlemi dobrým příkladem této aktivity je Mobility Scouts, projekt zaměřený na zapojení starších mužů a žen do rozhodovacích procesů a umožnění a posílení jejich postavení přispívat k vytváření prostředí a služeb příznivých pro věk jako koproducenti. Partneři Mobility Scouts vyvinuli Online Training Course k dispozici v 5 různých jazycích, které poskytují základní informace, inspirativní příklady a praktické nástroje k účasti na vytváření prostředí vhodných pro věk.
  3. ZdravíJedná se o udržení pohody ve vyšším věku, která má fyzické, duševní a sociální aspekty. Životní styl, kvalita služeb a podpory a příležitost k sociálním vazbám, péče a bezpečnost mohou ovlivnit zdraví a pohodu. Důvod pro výběr je jedním z nejvíce zastoupených témat v rámci panorama projektů Erasmus + zaměřených na starší lidi. Vivifail jako inspirativní iniciativa pro tento článek se soustředí na skutečnost, že celý projekt je založen na myšlence, že zdraví u starších lidí by mělo být měřeno z hlediska toho, jak dobře funguje, a nikoli jako nemoc, která určuje průměrnou délku života, kvalitu života a zdroje nebo formy podpory, které každá populace potřebuje. Dále online zdroje vytvořené v rámci partnerství Vivifail jsou k dispozici v 11 jazycích EU a v současné době je používá více než 5 000 zdravotnických pracovníků, kteří oslovují více než 15 000 lidí.
  4. Emocionální kompetenceTýká se zachování autonomie a důstojnosti ve vyšším věku a poskytování a přijímání smysluplných sociálních a emocionálních vazeb, péče a podpory, a to jak doma, tak v komunitě.Handling Multiculturality in Care je dalším velmi užitečným projektem zaměřeným na kombinaci demografických a mezikulturních výzev. Přímé zapojení pečovatelů do společného navrhování jejich vlastních školících materiálů, zapojení profesionálních aktérů do vzdělávacích aktivit a obecněji velmi úzká spolupráce mezi pracovním životem a vzděláváním na celkovém rozvoji a plánování pedagogického procesu činí tento projekt jedním z nejdůležitějších pro „emoční“ kompetenci.
  5. Finanční/EkonomickéTýká se aspektů ekonomického prostředí, které mají zvláštní dopad na aktivní stárnutí a bezpečnost. Jinými slovy, příjem, pracovní příležitosti a sociální ochrana, např. důchody a jiné příspěvky. Co takhle Warehouse of Opportunities? Soubor prostředků a zdrojů, kde lidé starší padesáti let mohou najít nástroje, které jim pomohou uspořádat si život a realizovat plány do budoucna. Tyto nástroje by mohly být použity k získání nových dovedností a naplnění jejich života, zahájení nové kariéry, zahájení podnikání, hledání nových přátel nebo získání přehledu o jejich financích. Toto je hlavní výstup projektu Catch the Ball, který společně s Academy of Opportunities si konkrétně klade za cíl naplnit potřeby lidí v třetím věku, aby jim umožnil najít nové způsoby a prostředky rozvoje a růstu, aby jejich poslední roky života mohly být aktivní a příjemné.
  6. TechnologickéTýká se přístupu k technologiím a jejich využívání, včetně počítačů, mobilních telefonů a aplikací - pro sociální sítě, elektronickou komunikaci a eLearning. Týká se také podpůrných technologií, například pro mobilitu k udržení aktivního stárnutí; nebo získání péče na podporu nezávislosti, například péče o tělo. V této poslední oblasti kompetencí stojí za zmínku AcTive project, jehož celkovým cílem je vyvinout školicí materiály, které věnují zvláštní pozornost specifickým potřebám lidí, kteří nemají zkušenosti s používáním zařízení založených na ICT (např. smartphony nebo systémy tísňového volání). Tyto školicí materiály mohou být použity vrstevníky, přáteli a rodinou, ale také profesionálními uživateli k zodpovězení otázek a prokázání výhod, které technologie nabízí pro podporu každodenního života. Školicí materiál je podporován online platformou.
Login (29)

Chcete jiný jazky?

Tento dokument je k dispozici také v jiných jazycích. Vyberte jeden níže.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Nejnovější diskuze

EPALE diskuse: rozvíjení dovedností pro zdravý život v éře COVIDU!

Join the discussion and be prepared for livestream (live broadcast)!

Více

EPALE 2021 tematická zaměření. Začínáme!

Zveme vás, abyste svými příspěvky a odbornými znalostmi obohatili rok, který nás čeká! Začněme tím, že se zapojíme do této online diskuse. Online diskuse se bude konat v úterý 9. března 2021 od 10:00 do 16:00 SEČ. Písemnou diskusi představí přímý přenos s úvodem k tématickým okruhům roku 2021 a za redakční radu EPALE ji budou hostit Gina Ebner a Aleksandra Kozyra z EAEA.

Více

Diskuse EPALE: základní dovednosti a jejich osvojení

Základní dovednosti jdou napříč různými sférami života. Nejenže se přirozeně pojí se vzděláváním, ale zasahují rovněž do oblasti zaměstnanosti, zdraví a ochrany životního prostředí. Opatření na podporu lidí, kteří potřebují získat základní dovednosti, jsou proto naprosto nezbytná, máme-li mluvit o spravedlivější a inkluzivnější společnosti. Zúčastněte se online diskuse, která se bude konat na zde na EPALE 16. a 17. září mezi 10:00 a 16:00 SEČ. Diskusi budou moderovat tematičtí koordinátoři EBSN.

Více