European Commission logo
Create an account
Blog
Blog

Retreat: Speak up! – Fake News a Hate Speech jako společenské výzvy

Mezioborový a mezinárodní Retreat pro všechny, kteří se nějakým způsobem zabývají tématy Fake News a Hate Speech.

Logos Veranstalter

Spolek Speak Up!

 

Témata Fake News a Hate Speech pronikla v posledních letech ve velké míře do společenských debat, které jsou stále častěji vedeny na anebo přes sociální sítě. Na celém světě je problémy Fake News a Hate Speech konfrontováno mnoho lidí ať ve svém odborném nebo soukromém životě nebo při své dobrovolnické práci.

Nejrůznější instituce východobelgické civilní společnosti se proto na konci léta 2020 spojily do Spolku Speak Up!, aby se na jedné straně dozvěděly o tom, co to Fake News a Hate Speech jsou a na druhé straně aby poznaly, jakým způsobem s těmito fenomény zacházet. Postupem času se spolek Speak Up! transformoval do stejnojmenné sítě Speak Up! a rád by navázal na předchozí činnost a pokračoval v práci na těchto tématech.

Minulý podzim se konala první konference Speeak Up!. Představitelé východobelgické a euroregionální civilní společnosti se vzájemně propojili s vědci stejně jako s lidmi z praxe z Belgie i ze zahraničí. Na jedné straně během přednášek poskytla konference velmi cenný input, na druhé straně pracovali všichni zúčastnění společně během nejrůznějších metodicko-didaktických setkání na pravidlech pro zacházení s Fake News a Hate Speech. Tato pravidla byla zveřejněna ještě v tomto roce v příručce, aby všem zájemcům poskytla důležité informace pro každodenní život.

 

Speak Up! Tagung 2021

Retreat 2022

Po první konferenci v říjnu 2021 chtěl spolek vytvořit návaznost a představit tak další formát, kde by byla probírána témata Fake News a Hate Speech z nejrůznějších úhlů pohledu a dále by se prohlubovala odborná výměna zkušeností mezi představiteli (východobelgické) civilní společnosti a vědeckými pracovníky a lidmi z praxe z Belgie a i ze zahraničí. Proto došlo v tomto roce k výběru formy Retreat, která poskytuje otevřenou a rodinnou formu odborné výměny názorů.

  • Pro hoho?

Mezioborový a mezinárodní Retreat se obrací na všechny, kteří se ve svém odborném nebo dobrovolnickém životě teoreticky nebo prakticky zabývají nejrůznějšími vědeckými disciplínami a praktickým pracovním prostředím a nejrůznějšími formami projevů Fake News nebo Hate Speech, stejně jako jejich příčinami, podobami a následky v minulosti, současnosti a v budoucnosti.

  • Kdy?

Retreat se bude konat mezi 9. a 14.říjnem 2022 na Hof Luterberg v Lontzen (Východní Belgie), což je jen několik kilometrů vzdálené místo od Dreiländereck u Aachen. Konference se bude konat v prezenční formě za dodržování v té době platných koronavirových opatření. Plánuje se, že bude Retreat rozdělen do dvou částí. Jedna část se bude věnovat Fake News a druhá Hate Speech.

 

  • Program

Každý den konference začne nejrůznějšími vstupy vědeckých pracovníků nebo lidí z praxe nebo lidí z východobelgické civilní společnosti. V návaznosti na tyto vstupy ale nebudou probíhat klasická kola otázek, ale dojde k rozdělení na menší paralelní skupinky, kde budou přednášející diskutovat s účastníky konference. Každá pracovní skupina přitom vytvoří individuální výukový produkt, který bude představen během obědové pauzy v plénu a na závěr by mělo proběhnout plánované zveřejnění nejdůležitějších závěrů pro potřeby v zaměstnání nebo během dobrovolnické činnosti.

Odpoledne a večery všech dnů konference jsou rezervovány pro inovativní formáty zaměřené na jednání a praxi, jako jsou například Weltcafes, Barcamps, Workshops and Plangames, Postersessions, Science Slams atd. Tyto všechny formáty se budou zabývat nejrůznějšími aspekty týkajícími se Fake News a Hate Speech.

Potom bude na programu společné jídlo stejně jako zakončení konference ve společenské místnosti nebo při táboráku. Naplánováno je také uspořádat na konci obou bloků večerní představení k Fake News a Hate Speech ve východní Belgii, kdy by se mohli zapojit zainteresovaní obyvatelé euroregionu a nahlédnout do práce Retreat a zároveň získají možnost promluvit si s účastníky konference.

 

Máte zájem ❓

Všechny informace a rámcové podmínky najdete na webové stránce Institutes für Demokratiepädagogik. 

? Kontakt: Sabrina Kirschner, sabrina.kirschner@ahs-ostbelgien.be

Login (2)

Chcete jiný jazky?

Tento dokument je k dispozici také v jiných jazycích. Vyberte jeden níže.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Nejnovější diskuze

EPALE Diskuse: Budování inkluzivní jazykové rozmanitosti v Evropě

Učení se cizích jazyků je klíčem nejen pro sociální začlenění, mobilitu pracovní síly, ale také přispívá k soudržné a kulturně obohacené Evropě. Zúčastněte se naší další diskuse a diskutujte o roli jazykového vzdělávání v dnešní Evropě!

Více

Nový web EPALE – problémy a dotazy

České národní středisko EPALE by vás, členy komunity EPALE, chtělo požádat, abyste v této diskuzi sdíleli zjištěné nedostatky nebo vaše dotazy, týkající se například vkládání nového obsahu na platformu.

Více

EPALE diskuse: rozvíjení dovedností pro zdravý život v éře COVIDU!

Zúčastněte se diskuse a nenechte si ujít její přímý přenos!

Více