Přejít k hlavnímu obsahu
Blog
Blog

Reportáž z Italského EPALE: Pracovní stáž české studentky andragogiky v EPALE Italia

Jsem studentka magisterského programu Andragogika na Masarykově Univerzitě a absolvovala jsem pracovně studijní stáž v Italském EPALE ve Florencii. Jelikož mě tato zkušenost velmi obohatila, jak po profesní, tak i po osobní stránce, ráda bych se s vámi podělila o mé zážitky, postřehy a zkušenosti, které jsem nabyla během několika měsíců ve Florencii.

Jsem studentka magisterského programu Andragogika na Masarykově Univerzitě a absolvovala jsem pracovně-studijní stáž v Italském EPALE ve Florencii. Jelikož mě tato zkušenost velmi obohatila, jak po profesní, tak i po osobní stránce, ráda bych se s vámi podělila o mé zážitky, postřehy a zkušenosti, které jsem nabyla během několika měsíců ve Florencii.

Jak jsem již psala, studuji magisterský obor Andragogika v Brně. Díky mezinárodní spolupráci mezi italskou a českou stranou jsem měla možnost studovat rok v Itálii na Florentské Univerzitě v rámci programu ERASMUS + a tzv. Double degree, na kterém spolupracuje Ústav pedagogických věd na Filozofické fakultě MU s Ústavem vzdělávání dospělých na Florentské univerzitě. V průběhu studia na Florentské univerzitě jsme měli exkurzi v kanceláři ERASMUS+, konkrétně v EPALE Italia, které sídlí právě ve Florencii. Díky pracovníkům EPALE, kteří nás velmi detailně zasvětili do oné virtuální komunity pro odborníky z oblasti vzdělávání dospělých, mě EPALE úplně pohltilo a nadchlo. A proto jsem se rozhodla požádat kancelář EPALE o možnou spolupráci a o pracovní stáž u nich. Díky skvělému a otevřenému týmu EPALE a pomoci jak italské, tak brněnské univerzity, mi to bylo umožněno.

Mou vysněnou stáž jsem absolvovala od září do půlky prosince v roce 2018. Byla to pro mě veliká výzva, protože je sice skvělé žít v překrásné italské Florencii, ale pracovat v cizím jazyce, konkrétně tedy v italštině a dostat se do tajů vzdělávání dospělých v Itálii byl celkem oříšek. Jelikož studuji Andragogiku jako obor a píši magisterskou diplomovou práci na téma srovnání vzdělávání dospělých v Itálii a v České republice, tato oblast mi je blízká, a i proto jsem se pro stáž rozhodla. Plně naskočit do práce v EPALE by však nebylo možné bez kolegů, kteří mě velmi vřele přivítali, zaškolili a poskytovali mi podporu v průběhu celého mého studijně-pracovního pobytu.

Jelikož florentské EPALE sídlí v obrovské kanceláři ERASMUS+, měla jsem možnost poznat i ostatní oddělení, které pod tento program spadají. Bylo to např. oddělení EURYDICE. Tato síť si klade za cíl usnadňovat evropskou spolupráci v oblasti vzdělávání a nabízí také podrobné popisy evropských národních systémů vzdělávání a tematické srovnávací analýzy, díky kterým se dá krásně srovnat vzdělávací systém např. České republiky a ostatních evropských států, i v rámci vzdělávání dospělých.

Další oblast, kterou jsem měla možnost poznat byla kancelář eTwinningu. Tato platforma je zaměřena na podporu spolupráce žáků i učitelů základních a středních škol v rámci Evropské unie. Je to projekt, ve kterém dvě nebo více škol z různých států realizují prostřednictvím digitálních technologií vzdělávací aktivitu na dálku. K mému překvapení jsem zjistila, že tato síť je v Itálii opravdu plně využívaná a účastní se jí velké množství škol a učitelů. S tím souvisí i program ERASMUS + tzv. Strategická partnerství v sektoru vzdělávání dospělých jak v oblasti podporující inovace, tak podporující výměnu zkušeností a praxe. Itálie je velmi aktivní v rámci realizace evropských projektů v oblasti vzdělávání dospělých, naopak od České republiky, kde tento potenciál a možnosti nejsou zatím tolik využívány.

V rámci mé samotné stáže v EPALE jsem měla na starosti chod platformy, to znamená publikování a schvalování různých článků, vytváření událostí a to jak v italštině, tak v angličtině. Celkově jsem pracovala převážně v těchto dvou jazycích, ale občas jsem překládala i texty z anglického jazyka do italského. Sama jsem také napsala několik článků a ZDE je např. jeden o platformě evropského portálu pracovní mobility, tzv. EURES, který je možné si přečíst v italštině, angličtině i češtině.

Italské EPALE má na starosti kromě běhu platformy ještě mnoho dalších akcí, jsou to různá školení a přednášky, kde se veřejnosti představuje fungování a účel platformy a celé komunity, pracovníci EPALE jezdí po mnoha konferencích do různých států, organizují setkání s ambasadory ale také pořádají různé konference . Právě v listopadu proběhla velká konference EPALE v Miláně na téma podpora podnikatelského ducha. Ve třech dnech bylo možné vidět různé představitele z oblasti podnikání. Většinou to byli lidé, kteří díky evropskému projektu rozjeli svou firmu. Nejčastěji to byly projekty z oblasti ekologie, projekty, které měly pomoci začlenit se migrantům či ženám po mateřské dovolené na trh práce, ale byly tam i skvělé přednášky z řad akademických pracovníků, či představitelů Světové banky. Více info si můžete přečíst ZDE.

 

Ráda bych ještě zmínila poslední akci, které jsem se zúčastnila a to bylo setkání českých ERASMUS studentů, kteří studují v Itálii. Celou akci organizovala česká ambasáda v Itálii spolu s kanceláří ERASMUS+  v Římě  a Domem zahraniční spolupráce – DZS   z Prahy. Celá akce se konala v Říme na Velvyslanectví České republiky a řeč ke studentům měla sama paní velvyslankyně, dále profesor z Univerzity v Římě, představitelka ERASMUS + office z Itálie a Rudolf Šindelář z  Domu zahraniční spolupráce, který kvůli této akci přijel do Říma. Mluvilo se především o důležitosti mezinárodní spolupráce a možnostech, které studenti, ale i dospělí mají v rámci evropské mobility.

 

Právě díky evropským projektům mobility jsem se i já mohla zúčastnit této inspirativní stáže, která mě obrovsky posunula dopředu jak v osobním, tak i v profesním měřítku. Otevřela mi dveře do mnoha oblastí, kam by mě dříve nenapadlo ani nakouknout. Naučila jsem se díky tomu skvěle cizí jazyk, získala mnoho informací o vzdělávání dospělých v Evropě. Stáž mi dala také možnost poznat skvělé lidi, díky kterým jsem se naučila na věci koukat z různých jiných pohledů, dala mi pocit sounáležitosti a také to, že všechno, co díky mezinárodní mobilitě a spolupráci zažíváme a realizujeme, má obrovský smysl.

Děkuji tak celému italskému týmu EPALE, Florentské a Masarykově univerzitě, programu ERASMUS+ a děkuji také za to, že mám tuto svobodu vycestovat, pracovat v zahraničí a plnit si tak své sny.

 

Login (3)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Nejnovější diskuze

EPALE diskuse: rozvíjení dovedností pro zdravý život v éře COVIDU!

Join the discussion and be prepared for livestream (live broadcast)!

Více

EPALE 2021 tematická zaměření. Začínáme!

Zveme vás, abyste svými příspěvky a odbornými znalostmi obohatili rok, který nás čeká! Začněme tím, že se zapojíme do této online diskuse. Online diskuse se bude konat v úterý 9. března 2021 od 10:00 do 16:00 SEČ. Písemnou diskusi představí přímý přenos s úvodem k tématickým okruhům roku 2021 a za redakční radu EPALE ji budou hostit Gina Ebner a Aleksandra Kozyra z EAEA.

Více

Diskuse EPALE: základní dovednosti a jejich osvojení

Základní dovednosti jdou napříč různými sférami života. Nejenže se přirozeně pojí se vzděláváním, ale zasahují rovněž do oblasti zaměstnanosti, zdraví a ochrany životního prostředí. Opatření na podporu lidí, kteří potřebují získat základní dovednosti, jsou proto naprosto nezbytná, máme-li mluvit o spravedlivější a inkluzivnější společnosti. Zúčastněte se online diskuse, která se bude konat na zde na EPALE 16. a 17. září mezi 10:00 a 16:00 SEČ. Diskusi budou moderovat tematičtí koordinátoři EBSN.

Více