Blog
Blog

Relevance a kontextualizace při navrhování kurzů základních dovedností dospělých

Přečtěte si poslední blog Graciely Sbertoli o důležitosti kontextualizace školení základních dovedností pro dospělé!

Relevance and contextualisation in the design of adult basic skills programs

Odborníci na vzdělávání dospělých po celém světě si nedávno připomenuli sté výročí narození Paula Freireho, jednoho z největších světových odborníků na vzdělávání obecně a vzdělávání dospělých zvláště.

Freire je středem andragogické tradice, která podporuje takové přístupy ke vzdělávání dospělých, stejné, jako jsou principy stanovené Malcolmem Knowlesem:

  • Dospělé studující je třeba zapojit do plánování a hodnocení výuky.
  • Zkušenosti (včetně chyb) tvoří základ pro vzdělávací aktivity.
  • Dospělí mají největší zájem o studium předmětů, které mají bezprostřední význam a dopad na jejich práci nebo osobní život.
  • Vzdělávání dospělých je zaměřeno spíše na problém než na obsah.

Relevance a kontextualizace jsou základními principy ve vzdělávání dospělých. Pokud jednotliví dospělí studenti pochopí, jaký pro ně nově získané informace mohou mít přínos, je pravděpodobnější, že si je uchovají a budou více motivováni k dalšímu učení. Děti a mladí lidé mohou být učeni „pro budoucnost“. Dospělí potřebují vidět konkrétní využití své výuky tady a teď, pokud si chtějí udržet motivaci a vytrvat ve vzdělávání. Proto také potřebují pracovat se zadáními, která jsou relevantní pro jejich každodenní situaci.

To, jak používám naše základní dovednosti, je vždy kontextualizováno v tom smyslu, že se nacházejí v konkrétním sociokulturním prostředí. Budeme používat různé aspekty dovedností v závislosti na naší sociální nebo profesní skupině (např. zdravotní sestry, teenageři, akademici); druhy činností, kterým se věnujeme (např. nakupování, vyřizování byrokracie, studium atd.); a různé sociální a institucionální kontexty, ve kterých jednáme (škola, práce, domov atd.) Školení šité na míru se ukázalo jako motivační faktor ve vzdělávání dospělých a obsah kurzu by měl vycházet z témat, která souvisí s každodenním životem jednotlivců, jako je práce, jiné vzdělávání, dobrovolná práce, péče o děti, osobní finance a volnočasové aktivity.

Školení dospělých s odlišným zázemím, pokud jde o zaměstnání, rodinnou situaci, zájmy atd., může být v mnoha ohledech náročné. Dobrým přístupem by mohlo být vytvoření kurzů založených na konkrétních tématech, které by shromáždily dospělé s podobnými zájmy ve stejném kurzu. Propojení výcviku základních dovedností s profesemi je pro účastníky smysluplné a motivující. Kurzy, které se zaměřují na pracovní témata z jednoho sektoru, např. školky, zdravotnictví a péče, restaurace atd. činí školení relevantnější pro dospělé, kteří hledají práci nebo již v daném odvětví pracují.

Jeden rámec – různý kontextový obsah kurzu

Potřeba přizpůsobit kurzy specifickému kontextu každého studenta určuje, že kurzy základních dovedností by neměly mít společný učební plán, ale spíše by měly být založeny na rámci obsahujícím řadu obecných ukazatelů, které lze přizpůsobit konkrétním potřebám.

Aby studenti vnímali kurz jako relevantní, aby byly rámcové indikátory přizpůsobené různému kontextu, ve kterých studující žijí a jednají, musí lektor zapojit do spolupráce samotné studenty již ve výběru učebních materiálů. Vzdělávací přístup, který zapojuje zájmy studujících, jim umožňuje řídit proces učení a rozhodovat o jejich studijní cestě a neustále hodnotit svůj pokrok, je zásadním faktorem pro úspěchu vzdělávání založeném na národním rámci.

Osobní studijní plán (PLL) je nástroj pro studující, i když se takové plány obvykle vytvářejí ve spolupráci s učiteli a poradci. Cílem PLL je pomoci individuálnímu studentovi dosáhnout krátkodobých a dlouhodobých cílů učení. PLL jsou založeny na základních andragogických principech týkajících se motivace, vytrvalosti a relevance učení. Rozvoj PLL umožňuje dospělým studentům rozhodnout se, co se chtějí naučit, jak se to budou učit a proč potřebují vytrvat v procesu učení, aby dosáhli svých osobních cílů.

Na evropské úrovni bylo vyvinuto několik obecných rámců obsahujících ukazatele a úrovně pro různé dovednosti. Mnoho evropských zemí vyvinulo upravené národní verze a zavádí typ kontextového učení bez obsahu učebních osnov popsaných v tomto článku. Školení lektorů, aby byli schopni používat rámce jako základ pro výukové plány, které jsou přizpůsobeny potřebám studentů, je také důležitou součástí procesu implementace politiky. European Basic Skills Network se těší na spolupráci se zeměmi, které chtějí dále rozvíjet svou politiku základních dovedností dospělých a zavádět postupy pro řešení těchto problémů.

Login (7)

Chcete jiný jazky?

Tento dokument je k dispozici také v jiných jazycích. Vyberte jeden níže.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Nejnovější diskuze

EPALE Diskuse: Budování inkluzivní jazykové rozmanitosti v Evropě

Učení se cizích jazyků je klíčem nejen pro sociální začlenění, mobilitu pracovní síly, ale také přispívá k soudržné a kulturně obohacené Evropě. Zúčastněte se naší další diskuse a diskutujte o roli jazykového vzdělávání v dnešní Evropě!

Více

Nový web EPALE – problémy a dotazy

České národní středisko EPALE by vás, členy komunity EPALE, chtělo požádat, abyste v této diskuzi sdíleli zjištěné nedostatky nebo vaše dotazy, týkající se například vkládání nového obsahu na platformu.

Více

EPALE diskuse: rozvíjení dovedností pro zdravý život v éře COVIDU!

Zúčastněte se diskuse a nenechte si ujít její přímý přenos!

Více