Přejít k hlavnímu obsahu
Blog
Blog

Recese je pro vzdělávání výzva, po deseti letech opět vyčistí trh. Rozhovor s Markem Velasem z Edupunk

Marek Velas vystudoval andragogiku – rozvoj a řízení lidských zdrojů na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V minulosti působil jako vedoucí oddělení celoživotního kariérového poradenství v Národním ústavu odborného vzdělávání. Má mnohaletou manažerskou praxi v personalistice a v oblasti kariérového poradenství, a to jak ve veřejném, tak i v soukromém sektoru. Ve svém portfoliu má vedení školení pro různé společnosti, například pro Hospodářskou komoru, Humanitas profes o. p. s., Seznam a. s., Redbull, Městské centrum sociální prevence a pomoci nebo pro UNIV – síť škol celoživotního vzdělávání. Jako lektor se zaměřuje na kurzy z oblasti soft skills a personalistiky, ve kterých klientům nabízí nejen svou odbornost jako metodik vzdělávání, ale i zkušenosti z praxe. Věnuje se také publikační činnosti.

Marek Velas vystudoval andragogiku – rozvoj a řízení lidských zdrojů na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V minulosti působil jako vedoucí oddělení celoživotního kariérového poradenství v Národním ústavu odborného vzdělávání. Má mnohaletou manažerskou praxi v personalistice a v oblasti kariérového poradenství, a to jak ve veřejném, tak i v soukromém sektoru. Ve svém portfoliu má vedení školení pro různé společnosti, například pro Hospodářskou komoru, Humanitas profes o. p. s., Seznam a. s., Redbull, Městské centrum sociální prevence a pomoci nebo pro UNIV – síť škol celoživotního vzdělávání. Jako lektor se zaměřuje na kurzy z oblasti soft skills a personalistiky, ve kterých klientům nabízí nejen svou odbornost jako metodik vzdělávání, ale i zkušenosti z praxe. Věnuje se také publikační činnosti.

 

Vystudoval jsi andragogiku na FF UK. Co ti škola nejvíce do života dala? V čem se naopak „teorie proti praxi“ mýlila?

Andragogika byla na konci devadesátých let super zkušenost. Skvělá doba. Měli jsme celou řadu zajímavých vyučujících a spolužáci spoustu nápadů. Zažili jsme takové kapacity jako Nakonečného, Štěpánka a další. Zpětně hodnotím, že mi škola dala hlubší vhled do pravidel vzdělávání dospělých a do některých společenských souvislostí. No a díky diplomce jsme se naučil formátovat text.

 

V poslední době se více zaměřuješ na vzdělávání a rozvoj v oblasti IT. Proč toto téma?

Technologie mám rád, od malička mě baví, takže zájem se spojil s možností využít andragogickou odbornost v technologickém světě. Navíc jde o oblast s nejvyšší dynamikou vývoje, jde o svět budoucnosti a to nás v edupunk.cz baví.

 

V čem jsou lidé v IT jako účastníci vzdělávání specifičtí?

Specifičtí a současně velmi motivující jsou zejména proto, že se chtějí permanentně učit a vědí, že učení je zásadní součástí jejich profese. V tomto smyslu je IT oborem, kde neobstojí tematická povrchnost a plytká teorie. Jsou nároční a externí trenér musí současně prokázat zkušenost v programování, v IT terminologii, znát spoustu specifických detailů například z agilního řízení či mít povědomí o osobnostech v IT. Proto jsme v rámci edupunk.cz soustředili na získání trenérů, kteří jsou zejména technologičtí lídři a odborníci s fungujícími IT projekty, navíc se znalostí trénovat a schopností učit dospělé.

 

Za sebou máš i takové projekty jako jsou HR vzory. Jsou i dnes „prefabrikované“ dokumenty pro své uživatele zajímavé?

Jsou. Projekt HRvzory.cz vznikl na základě poptávky personalistů, kteří chtějí obvykle různé formuláře pro svoji práci. Jde o tzv. "projekt z radosti", který nám všem v komunitě HR může šetřit práci. V současnosti převlékáme celý koncept, aby odpovídal moderní době. Prozradím, že na konci roku 2019 bude hotovo.

 

Které dokumenty patří k nejstahovanějším?

Nejstahovanějšími dokumenty jsou celá oblast hodnocení, vzdělávání a smluvních dokumentů. Stahování je závislé i na obdobích roku. Bez jakéhokoli proma máme průměrnou návštěvnost cca 20 000 návštěvníků měsíčně z oblasti HR.

 

Jaký jsi jako lektor?

Praktik, s pokorou se stále učit.

 

A jaký by měl podle Tebe být ideální lektor/ka?

Ideálního lektora či lektorku nejsem schopen popsat. Nicméně cítím, že optimem je naslouchající, informovaná a pro-účastnicky zaměřená lektorka či lektor.

 

Lektoruješ řadu témat, které je tvá „srdcovka?

Z oblasti vzdělávání jde o „Tvorbu systému vzdělávání ve firmách“ a v oblasti soft skills jde o oblast „Řešení konfliktů“. Systém firemního vzdělávání je pro mě srdcovka, protože mi umožňuje kontakt s EDU komunitou, umožňuje sdílení zkušeností a je dobrým zdrojem informací o trendech ve firemním vzdělávání. „Softové“ téma řešení konfliktů je skvělé. Umožňuje pomoci lidem v situacích, kdy se zasekli a hledají praktické způsoby, jak řešit osobní či kariérní problémy. Tento typ školení je vynikající i díky následné zpětné vazbě kdy účastníci píší, jak daný problém vyřešili.

 

Lektoruješ tedy i témata v oblasti systému firemního vzdělávání ve firmách. S jakými problémy se potkávají ve firmách účastníci těchto kurzů?

Co firma, to výzva. Nicméně zobecňujícím pohledem lze říci, že personalisté naráží na nesystematičnost vzdělávání ve svých firmách, a tím pádem ztrácí kontrolu nad kvalitou vzdělávání. Účastníci obvykle bojují s nevhodně zvolenou úrovní složitosti vzdělávacího obsahu, tedy buďto na přílišnou jednoduchost anebo na zbytečnou složitost.

 

Co je tedy potřeba v případě, že systematičnost chybí? Čím začít?

Fajn je začít jakoukoli analýzou vzdělávacích potřeb, začít se ptát konkrétních lidí, týmů a manažerů a ještě předtím si zajistit podporu managementu, že dává rozvoji zaměstnanců zelenou.

 

V souvislosti s příštím rokem se čím dál více hovoří o hospodářské recesi. Jak ovlivní firemní vzdělávání?

Recese je výzva. Změní se rozdělení sil na trhu vzdělávání a opět se po deseti letech vyčistí trh. Bude pokračovat mizení klientů od velkých vzdělávacích společností, z takzvaných vzdělávacích McDonaldů směrem do kvalitní vzdělávací gastronomie. Znásobí se využití technologií při učení. Konzumace vzdělávacího obsahu bude daleko více probíhat prostřednictvím videa a audia. Vzdělavatelé se běžně stanou tvůrci a distributory audio/video vzdělávacího obsahu. V dlouhodobém horizontu sázím na silnější roli virtuální reality v rozvoji lidí.

 

Co nebo kdo tě v práci nejvíce v práci inspiruje?

Největší inspirací jsou rodina a klienti.

 

Co třeba nějaká zajímavá kniha/web?

Absolutně mi vyhovuje inspirace z www.ted.com kde jsou vynikající přednášky. V současnosti se zajímám o trendy, kde jsou mi aktuálním zdrojem informací www.futurism.com nebo www.qz.com. Super články o firemní kultuře vždy naleznu na www.molliewestduffy.com. Technické specialitky poslouchám v podcastech na www.moderncto.io/podcast a www.techtaboo.dev.

 

Ptal se: Tomáš Langer, expert EPALE

Login (0)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Nejnovější diskuze

EPALE diskuse: rozvíjení dovedností pro zdravý život v éře COVIDU!

Join the discussion and be prepared for livestream (live broadcast)!

Více

EPALE 2021 tematická zaměření. Začínáme!

Zveme vás, abyste svými příspěvky a odbornými znalostmi obohatili rok, který nás čeká! Začněme tím, že se zapojíme do této online diskuse. Online diskuse se bude konat v úterý 9. března 2021 od 10:00 do 16:00 SEČ. Písemnou diskusi představí přímý přenos s úvodem k tématickým okruhům roku 2021 a za redakční radu EPALE ji budou hostit Gina Ebner a Aleksandra Kozyra z EAEA.

Více

Diskuse EPALE: základní dovednosti a jejich osvojení

Základní dovednosti jdou napříč různými sférami života. Nejenže se přirozeně pojí se vzděláváním, ale zasahují rovněž do oblasti zaměstnanosti, zdraví a ochrany životního prostředí. Opatření na podporu lidí, kteří potřebují získat základní dovednosti, jsou proto naprosto nezbytná, máme-li mluvit o spravedlivější a inkluzivnější společnosti. Zúčastněte se online diskuse, která se bude konat na zde na EPALE 16. a 17. září mezi 10:00 a 16:00 SEČ. Diskusi budou moderovat tematičtí koordinátoři EBSN.

Více