Přejít k hlavnímu obsahu
Blog
Blog

Projekt UNWIND - praktické nástroje pro mentoring mladých zaměstnanců

Projekt UNWIND nabízí dva hlavní produkty: Sadu 36 výukových videoprezentací pro mladé zaměstnance nebo mladé lidi začínající pracovní kariéru; a dále Vzdělávací program pro mentory mladých pracovníků a manažery lidských zdrojů.

UNWIND je mezinárodní evropský projekt, který společně realizují organizace z 6 zemí - z České republiky, Polska, Irska, Finska, Kypru a Velké Británie. Slovíčko UNWIND se dá přeložit jako "odpočinout si, uvolnit se". Rámcovým cílem projektu UNWIND je poskytnout mladým lidem snadno dostupnou příležitost získat nové dovednosti, které jim pomohou vyrovnávat se s pracovním stresem a budovat úspěšnou kariéru v dnešní dynamické ekonomice.

UNWIND připravil 2 hlavní produkty:

 • Vzdělávací program pro mentory mladých pracovníků a pro manažery lidských zdrojů
 • Sadu 36 výukových videoprezentací

Zde je link na 36 videoprezentací

https://www.youtube.com/channel/UCtjAhmQ59STZIobbSsomtuw/videos

Zde je link na stránky projektu

www.unwind.work

Problém, který projekt řeší:

Mladí lidé tráví ve škole mnoho let. Začínají už v 6 letech a někteří končí na univerzitách až okolo 25. roku svého života. To je téměř 20 let vzdělávání. Za tak dlouhou dobu už by měli být mladí lidé dobře připraveni na samostatné zvládnutí osobního i pracovního života. Přesto bývá nástup do prvního zaměstnání plný nových situací a mnohdy i nemilých překvapení, jak na straně mladého zaměstnance, tak i na straně zaměstnavatele.

Obě tyto strany pracovního poměru zjišťují, že škola mladého člověka zcela nepřipravila na praktický pracovní život ve firmě či organizaci. A tak se mladý zaměstnanec musí potýkat a vyrovnávat s požadavky a situacemi, na které není připraven. A musí se učit nové, tentokráte velmi praktické dovednosti, jež mu umožní efektivně a hladce fungovat v prostředí firmy či organizace. Tyto nové dovednosti se učí buď bolestnou metodou vlastních pokusů a omylů, nebo mu pomůže laskavý nadřízený, kolega či pracovník oddělení lidských zdrojů, na jejichž stole problémové situace často končí.

Jak jsme problém řešili v projektu UNWIND?

V rámci projektu UNWIND jsme připravili 36 videoprezentací věnovaných 36 užitečným tématům a dovednostem využitelným v pracovním životě i při budování kariéry.

 • Například:
 • Emoční inteligence
 • Jak budovat raport
 • Adaptace na organizační změny
 • Aktivní naslouchání
 • Jak vést porady týmu
 • Konstruktivní kritika
 • Jak delegovat úkoly
 • Efektivní práce v týmech
 • Prioritizace problémů
 • Spánek a stres
 • 4 „A“ Stresového managementu
 • Prokrastinace

Dále jsme připravili Vzdělávací program pro mentory mladých pracovníků a pro manažery lidských zdrojů.

Po absolvování tohoto vzdělávacího programu jsou jeho účastníci schopni:

 1. Kvalitně zvládnout roli mentora mladého zaměstnance ve firmě či organizaci.
 2. Pomoci novému zaměstnanci zvládnout zkušební dobu a úspěšně se adaptovat v novém zaměstnání.
 3. Citlivě a účinně pomoci mladému zaměstnanci s konkrétním problémem na pracovišti.
 4. Připravit a vést dlouhodobý mentoringový program s cílem pomoci novým zaměstnancům rozvíjet potřebné a praktické dovednosti a zlepšovat jejich fungování ve firmě či organizaci.
 5. Použít 36 tematických videoprezentací projektu UNWIND k rozhovoru, k rozboru tématu, k identifikaci problému i k osvojení nových dovedností.
 6. Vytvořit vlastní prezentaci na libovolné téma, které potřebují pro mentoring.
Login (1)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Nejnovější diskuze

EPALE diskuse: rozvíjení dovedností pro zdravý život v éře COVIDU!

Join the discussion and be prepared for livestream (live broadcast)!

Více

EPALE 2021 tematická zaměření. Začínáme!

Zveme vás, abyste svými příspěvky a odbornými znalostmi obohatili rok, který nás čeká! Začněme tím, že se zapojíme do této online diskuse. Online diskuse se bude konat v úterý 9. března 2021 od 10:00 do 16:00 SEČ. Písemnou diskusi představí přímý přenos s úvodem k tématickým okruhům roku 2021 a za redakční radu EPALE ji budou hostit Gina Ebner a Aleksandra Kozyra z EAEA.

Více

Diskuse EPALE: základní dovednosti a jejich osvojení

Základní dovednosti jdou napříč různými sférami života. Nejenže se přirozeně pojí se vzděláváním, ale zasahují rovněž do oblasti zaměstnanosti, zdraví a ochrany životního prostředí. Opatření na podporu lidí, kteří potřebují získat základní dovednosti, jsou proto naprosto nezbytná, máme-li mluvit o spravedlivější a inkluzivnější společnosti. Zúčastněte se online diskuse, která se bude konat na zde na EPALE 16. a 17. září mezi 10:00 a 16:00 SEČ. Diskusi budou moderovat tematičtí koordinátoři EBSN.

Více