European Commission logo
Create an account
Blog
Blog

Proč jsou muzea právoplatnými centry vzdělávání?

Evropa má více než 10.000 muzeí řízených profesionály. A ještě více amatérských muzeí, řízených dobrovolníky. Henrik Zipsane vysvětluje, jak mohou být muzea hodnotným zdrojem vzdělanosti pro celé komunity lidí. 

Museums learning.

Evropa má více než 10.000 muzeí řízených profesionály. A ještě více amatérských muzeí, řízených dobrovolníky. Některá jsou soukromá, jiná veřejná, ale společné mají to, že sdílí určitou vizi kolektivního sdílení materiálů minulosti i současnosti. Muzea zprostředkovávají své sbírky různými způsoby, pořádají výstavy a organizují vzdělávací programy.

Klasická představa o muzeích se často opírá o školní třídy, turisty nebo příliš erudované kurátory výstav. Ale muzea nabízejí o mnoho více než jen těmto cílovým skupinám. Je sice pravda, že do muzeí chodí děti z celé Evropy jako součást povinného vzdělávání, přesto platí, že muzea jsou i pro dospělé! Nejde jen o turismus. Ve Švédsku, které má méně než 10 milionů obyvatel, existuje asi 270 muzeí, do kterých ročně zavítá více než 17 milionů lidí.

Muzea jako efektivní učící se prostředí

Muzea mají pro vzdělávání dospělých obrovský potenciál. Studie ukazují, že aktivity organizované muzei podporují všechny klíčové kompetence, ale výjimečně způsobilé jsou pro sociální kompetence a schopnost učení. Mnoho muzeí nabízí skutečné vzdělávací kurzy - bez žádných učebnic. Dějiny umění, kulturní historie, nebo tradiční řemesla. A nejen v těchto vzdělávacích kurzech dokáží být výjimečně účinná - díky několika charakteristikám:

- prostředí muzea je jiné než prostředí učebny; je to takový mix kina, divadla, cirkusu a dalších;

- muzeální sbírky jsou v zásadě trojdimenzionální a umožňují prožitek vcítění;

- potrpí si na autenticitě sbírek

- přítomen je odborný personál, který rozumí předmětům sbírek

- a konečně, muzea ají schopnost vytvářet výstavy a s nimi spojené příběhy.

 

Vzdělávací aktivity nabízená muzei

Jde a aktivity neformálního i informálního učení. Příklady:

- veřejné přednášky na určitá témata

- zapojování do komunitního učení - lidská paměť, například u starších lidí, má ohromný význam pro autenticitu zkoumaných oblastí

- rozličné aktivity s různým designem; senioři v některých galeriích umění mluví o svých pocitech, když jsou konfrontováni s uměleckými díly; v jiných muzeích mohou starší lidé znovu prožít své prožitky ze svého dětství. Například i dospělí lidé stižení demencí zde mohou zažít výjimečné pocity

- muzea dávají skvělé příležitosti pro dobrovolníky; studie ukazují, že většina dobrovolníků je nadšena, že mohou prokázat své kompetence a zapojit se do společenského života

- mnoho muzeí nabízí příležitosti k setkávání se pro lidi s mentálním hendikepem - například open-air muzea nebo zemědělská muzea

- muzea v některých případech poskytují práci marginalizovaným skupinám lidí.

 

Muzea propojují komunity, celoživotní učení, demokratické hodnoty a mezigenerační učení.

V muzeu člověk konstruuje, dekonstruuje a rekonstruuje svou identitu jako součást dědictví. 21. století je v zásadě demokratický proces, jehož se aktivně účastní lidé různé věkové kategorie. 

Vzdělávací potenciál muzeí je prostě obrovský. A zejména pro naši stárnoucí populaci, kde pozornost starším lidem ze strany společnosti je slábnoucí. 

 

Henrik Zipsane PhD je profesorem v heritage learning v Linköping University, Švédsko, a CEO Nadace Jamtli.

Login (0)

Komentář

Bonjour,

Merci Henrik, dans le prolongement de votre article, voici une action intéressante Museomix, qui est un évènement international se déroulant du 6 au 15 novembre en France, Suisse, Belgique, Canada et Mexique  évènement cocréatif de trois jours rassemblant des professionnels aux profils variés, au coeur d’un musée, pour concevoir et prototyper de nouvelles expériences et activités de muséologie numérique. En France ce sont les musées de Guéret, Nice, Rennes et Roubaix qui ont été choisis.

Pour aller plus loin :  http://www.museomix.org/ et en Limousin http://museomixlim.fr/

Login (0)

Chcete jiný jazky?

Tento dokument je k dispozici také v jiných jazycích. Vyberte jeden níže.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Nejnovější diskuze

EPALE Diskuse: Budování inkluzivní jazykové rozmanitosti v Evropě

Učení se cizích jazyků je klíčem nejen pro sociální začlenění, mobilitu pracovní síly, ale také přispívá k soudržné a kulturně obohacené Evropě. Zúčastněte se naší další diskuse a diskutujte o roli jazykového vzdělávání v dnešní Evropě!

Více

Nový web EPALE – problémy a dotazy

České národní středisko EPALE by vás, členy komunity EPALE, chtělo požádat, abyste v této diskuzi sdíleli zjištěné nedostatky nebo vaše dotazy, týkající se například vkládání nového obsahu na platformu.

Více

EPALE diskuse: rozvíjení dovedností pro zdravý život v éře COVIDU!

Zúčastněte se diskuse a nenechte si ujít její přímý přenos!

Více