Přejít k hlavnímu obsahu
Blog
Blog

Probíhá učení vždy cíleně, nebo jako vedlejší produkt jiné činnosti? Jak jsme na tom s dobrovolníky v českých muzeích a jejich vzděláváním?

Vybrali jsme pro vás inspirativní příspěvek z diskuse na EPALE, která probíhala v říjnu 2018. Otázky kladl tematický koordinátor EPALE Simon Broek. Hlavní otázky do diskuse byly: Potřebuje učení dospělých ve vaší zemi podporu Evropské unie? Pokud ano, proč? Jaký druh podpory ze strany EU by byl nejvíce užitečný pro vaši zemi v příštích letech?

Vybrali jsme příspěvek Anny Hansen ze Švédska, která popisuje konkrétní pozitivní změny, které jim přinesla mezinárodní spolupráce do jejich spolupráce s dobrovolníky v muzeu.

Evropská spolupráce změnila strukturu naší organizace

Pracuji v neformálním vzdělávání v muzeu. Muzejní sektor je ve Švédsku malý – pracuje v něm odhadem 5000 lidí – opravdu potřebujeme podněty, inspiraci a nápady z jiných zemí. Dříve jsem pracovala v muzeu, kde jsme měli projekt v rámci programu Grundtvig, na který navazoval další projektu z programu Erasmus+ Strategické partnerství. V těchto projektech jsme se dozvěděli, jak se dospělí velmi mnoho učí, když pracují jako dobrovolníci. Vedlo to ke změnám v rámci našeho muzea a začali jsme se více zaměřovat na vzdělávání, které poskytujeme našim dobrovolníkům (měli jsme jich malou skupinu) a více jsme se snažili získat pestřejší skupinu lidí pro práci dobrovolníků v našem muzeu. Také jsme najali pracovníka na koordinaci dobrovolníků. Takže mezinárodní spolupráce na evropské úrovni vedla ke skutečně hmatatelným změnám na úrovni muzea jako poskytovatele vzdělávání. Spolupráce byla efektivní protože v rámci projektů, které jsme měli, bylo trochu prostoru pro vzájemné osobní poznávání, vznik přátelství, a hovory o dalších věcech, které souvisely s projektem, přestože nebyly jeho hlavním tématem. Projekty byly úspěšné i proto, že jsme měli dva po sobě jdoucí projekty s téměř stejnými partnery – uskutečnit změny nějakou dobru trvá.

Další příspěvky do diskuse je možné si přečíst na anglické verzi EPALE/zdroj:

https://ec.europa.eu/epale/en/discussions/does-adult-learning-your-country-need-eu-support-what-kinds-eu-support-would-be-most

 

Login (0)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Nejnovější diskuze

Nový web EPALE – problémy a dotazy

České národní středisko EPALE by vás, členy komunity EPALE, chtělo požádat, abyste v této diskuzi sdíleli zjištěné nedostatky nebo vaše dotazy, týkající se například vkládání nového obsahu na platformu.

Více

EPALE diskuse: rozvíjení dovedností pro zdravý život v éře COVIDU!

Zúčastněte se diskuse a nenechte si ujít její přímý přenos!

Více

EPALE 2021 tematická zaměření. Začínáme!

Zveme vás, abyste svými příspěvky a odbornými znalostmi obohatili rok, který nás čeká! Začněme tím, že se zapojíme do této online diskuse. Online diskuse se bude konat v úterý 9. března 2021 od 10:00 do 16:00 SEČ. Písemnou diskusi představí přímý přenos s úvodem k tématickým okruhům roku 2021 a za redakční radu EPALE ji budou hostit Gina Ebner a Aleksandra Kozyra z EAEA.

Více