Blog
Blog

Přihlaste se do Památkové akademie třetího věku

V lednu 2022 se otevře 2. běh dvouletého studia pro seniorské posluchače

Národní památkový ústav, odbor edukace a dalšího vzdělávání v lednu roku 2022 otevře 2. běh dvouletého studia Památkové akademie třetího věku.

Studijní plán Památkové akademie nabízí praktické informace a rady, podněcuje seniory k dalšímu vzdělávání a případně je vybízí do dobrovolnických aktivit v oblasti ochrany památek.

Posluchači získávají ucelené informace o historickém vývoji vztahu člověka k památkám, jsou jim osvětleny základní pojmy a terminologie.

Památková akademie vytváří zároveň vlídné prostředí, které umožňuje seniorským účastníkům se setkávat se skupinou podobně naladěných lidí a tím napomáhá posilovat jejich sociální kontakty. Garant vzdělávacího programu a studijní konzultanti s lektory přistupují k seniorům s empatií, porozuměním a nadhledem daným osobními prožitými zkušenostmi. Při studiu jim nabízejí psychosociální oporu.

Ke studiu se může zapsat osoba starší 55 let. Žádné předchozí vzdělání v oboru není podmínkou. Zápisy pro chystaný ročník probíhají do vyčerpání kapacity.

A3V.

Tematické okruhy výuky:

 • Historický vývoj vztahu člověka k památkám
 • Památky světového dědictví UNESCO a národní kulturní památky
 • Úvod do péče o movité kulturní památky
 • Základy péče o nemovité kulturní památky
 • Drobná sakrální architektura
 • Historie a znalectví nábytku
 • Typy depozitních fondů na objektech ve správě NPÚ
 • Péče o historický mobiliář, příklady z praxe
 • Úvod do archeologické památkové péče
 • Péče o technické památky
 • Úvod do péče o památky lidové architektury
 • Vývoj historických zahrad a parků v ČR
 • Prezentace zpřístupněných památek
 • Interiérová instalace a expozice na objektech NPÚ
 • Spolupráce s policií České republiky při vyhledávání odcizených památek

Kdy: 1x měsíčně, vždy v pondělí v čase od 9.30 do 13.30 hodin

Kde: v sídle Národního památkového ústavu v Liliové 219/5, Praha 1 – Staré Město.

Cena: 1200 Kč za jeden školní rok

V rámci výuky jednoho ročníku může student absolvovat až 14 přednášek, 3 exkurze do vybraných objektů ve správě Národního památkového ústavu a letní jednodenní workshop Písařské dílny v Sázavském klášteře.

Bližší informace o studiu, jeho obsahu, způsobu přihlášení a úhradě školného Vám poskytne:

Mgr. Kateřina Pávková, garant Památkové akademie třetího věku, odbor edukace a dalšího vzdělávání na e-mailu: pavkova.katerina@npu.cz nebo na tel.: 724 663 598.

Přihlášku do kurzu naleznete zde: https://www.npu.cz/cs/npu-a-pamatkova-pece/npu-jako-instituce/zpravy/75…

A3V.

 

 

Login (2)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Nejnovější diskuze

EPALE Diskuse: Budování inkluzivní jazykové rozmanitosti v Evropě

Učení se cizích jazyků je klíčem nejen pro sociální začlenění, mobilitu pracovní síly, ale také přispívá k soudržné a kulturně obohacené Evropě. Zúčastněte se naší další diskuse a diskutujte o roli jazykového vzdělávání v dnešní Evropě!

Více

Nový web EPALE – problémy a dotazy

České národní středisko EPALE by vás, členy komunity EPALE, chtělo požádat, abyste v této diskuzi sdíleli zjištěné nedostatky nebo vaše dotazy, týkající se například vkládání nového obsahu na platformu.

Více

EPALE diskuse: rozvíjení dovedností pro zdravý život v éře COVIDU!

Zúčastněte se diskuse a nenechte si ujít její přímý přenos!

Více