European Commission logo
Vytvořit účet
Blog
Blog

Příběhy z komunity EPALE: Umožnit dospělým učit se a zapojit se do společnosti

EPALE komunity Storybook je o zapálených jednotlivcích z celé Evropy, kteří sdílejí své osobní příběhy inspirace, odhodlanosti a praxe.

EPALE Community Storybook

COVID-19 byl v poslední době bezprecedentním globálním fenoménem, který si předtím nikdo ani neuměl předsavit. Přes noc se svět, který jsme znali, změnil.

Řecký filozof Hérakleitos řekl, že změna je jedinou konstantou života. Může to tak být, ale způsob, jakým se přizpůsobíme, nikoli. Je součástí sdílené lidské zkušenosti a vztahuje se na náš osobní i pracovní život. Úspěšné zvládnutí změn z velké části pochází z toho, jak dobře reagujeme a adaptujeme se. Naučili jsme se, že i ty nejnáročnější události v nás mohou vyvolat to nejlepší, podnítit naši kreativitu a dokonce posílit naši motivaci.

I bez COVIDu-19 je každodenní život pro mnohé z nás nyní náročný. V roce 2020 jsme tedy zahájili výzvu ke shromažďování příběhů vzdělávacích aktivit pro dospělé na pozadí náročného prostředí pandemie a sociálních omezení, která s sebou přinesla. Následující rok jsme zaměřili pozornost na vzdělávací aktivity pro dospělé související s těmito třemi 2021 EPALE tematickými zaměřeními. Odezva byla ohromující. Sesbírali jsme sto inspirativních příběhů z celé Evropy.

EPALE 2021 Community Storybook

Jedna komunita, mnoho inspirativních příběhů 

EPALE dala dohromady tyto inspirativní příběhy, aby oslavila evropskou komunitu vzdělávání dospělých a dodala povzbuzení a naději. Příběhy ukazují odvahu lidí překonávat výzvy a překážky.

Výzva je součástí každého dobrého příběhu, to víme. Tyto příběhy ukazují, jak vzdělavatelé dospělých a odborníci na vzdělávání dospělých vzdorovali pochybám, překonávali překážky a snažili se o změnu ve své komunitě i v životech svých studentů.

A o tom je tato Kniha příběhů (Storybook): jednotlivci z celé Evropy sdílejí své osobní příběhy inspirace, odhodlanosti a praxe.

Lidé mají často pocit, že oni sami to nezmění. Pravda je, že mohou a dělají. A každý úspěšný příběh často zahrnuje neúspěch. Učíme se z těchto překážek a selhání, abychom se zlepšili.

Jedna komunita, mnoho profesí 

Výuka a školení dospělých zahrnuje všechny formy formálních, neformálních a informálních vzdělávacích aktivit – všechny poskytují příležitosti pro celoživotní učení. Může zahrnovat zvláštní zohlednění okrajových nebo znevýhodněných skupin a zahrnuje postupy z mnoha různých odvětví. To vše je dokonale zastoupeno v mnoha příbězích shromážděných v sekci Inkluzivní sociální změna pro udržitelnost a spravedlnost, která odráží velké nadšení komunity EPALE pro inkluzivní praxi v ALE.

Odborníci na vzdělávání dospělých mají různé zázemí a provozují své praxe v různých oblastech a institucích. Spojuje je jasné poslání: budovat dovednosti a znalosti nezbytné k plnému zapojení do společnosti. Toto poslání je také jasné v sekcích Digitální transformace a Příležitosti smíšeného učení a Životní a pracovní dovednosti pro posílení schopnosti dospělých učit se a účastnit se.

Chcete-li si udělat představu o profesním zázemí autorů komunitních příběhů 2021, podívejte se na tuto infografiku.

Professional backgrounds

Jedna komunita, mnoho výukových míst 

Učení a vzdělávání dospělých probíhá na mnoha místech. Zahrnuje postupy, jejichž cílem je zajistit, aby se všichni dospělí zapojili do společnosti a dostali se na trh práce. Takové procesy učení se odehrávají v jejich komunitách, protože učení probíhá kdekoliv.

Tato infografika ukazuje, že učební prostory jsou kdekoli, virtuální i fyzické. Každé místo je perfektním místem pro učení.

Learning spaces

…and teď je čas přečíst si příběhy  a inspirovat se!

Download the EPALE 2021 Community Storybook

Login (43)

Komentář

Paldies par iespēju būt vienai daļai no šiš kopienas , šeit var  atrast un uzzināt daudz ko  jaunu un intresantu .Par šo vietni uzzināju kursos un nu jau esmu pateicīgs par šo noderīgo vietu kur tu vari palasīt kas jauns npotiek latvijā un visā pasaulē.  Paldies  šīs vietnes veidotājiem un applausus studījā majas lapas vridotājam viss ir tik ērti un labi izkārtots es kā jauniņais atri un ērti visu varu atrast PALDIES EPALE KOMANDAI !!! :)

 

Login (0)

Dear Claudia and CSS team, 

thank you for your work on the Community stories initiative. It is a wonderful inspiration for all of us. Greetings from Bratislava, Monika 

Login (11)

EPALE is an amazing community!

Thank you, Monika, and thanks to all the national support services for the incredible activity at a national level.

And above all, thanks to this awesome and inspiring community of ALE professionals :)

Claudia (EPALE Moderator)

 

Login (5)

Chcete jiný jazky?

Tento dokument je k dispozici také v jiných jazycích. Vyberte jeden níže.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Nejnovější diskuze

EPALE Diskuse: Budování inkluzivní jazykové rozmanitosti v Evropě

Učení se cizích jazyků je klíčem nejen pro sociální začlenění, mobilitu pracovní síly, ale také přispívá k soudržné a kulturně obohacené Evropě. Zúčastněte se naší další diskuse a diskutujte o roli jazykového vzdělávání v dnešní Evropě!

Více

Nový web EPALE – problémy a dotazy

České národní středisko EPALE by vás, členy komunity EPALE, chtělo požádat, abyste v této diskuzi sdíleli zjištěné nedostatky nebo vaše dotazy, týkající se například vkládání nového obsahu na platformu.

Více

EPALE diskuse: rozvíjení dovedností pro zdravý život v éře COVIDU!

Zúčastněte se diskuse a nenechte si ujít její přímý přenos!

Více