European Commission logo
Create an account
Blog
Blog

Podpora zviditelnění společenského podílu seniorů

„Každý člověk má co nabídnout a nějakým způsobem může přispět společnosti – věk nehraje žádnou roli.“

„Každý člověk má co nabídnout a nějakým způsobem může přispět společnosti – věk nehraje žádnou roli.“

Starší a velmi staří lidé jsou v naší společnosti neviditelní.“ Opustili pracovní svět, méně se pohybují na ulicích a v médiích se o nich nijak zvlášť nemluví. Čím starší člověk je, tím méně se od něho očekává, že bude nějakým způsobem přispívat k životu společnosti a nějakým smysluplným způsobem ji ovlivňovat.

Díky našemu projektu bychom chtěli přispět k tomu, aby byli starší lidé bráni vážně s jejich mnoha zájmy, schopnostmi a talenty a aby získali možnost nezávisle přispívat k životu společnosti. Společně s partnery z nejrůznějších zemí s nejrůznějším odborným vzděláním a s různými lidskými přístupy jsme v minulých letech vymysleli a zrealizovali několik projektů, které rozšiřují prostor pro zapojení lidí ve vysokém věku a umožňují jim šanci na podílení se na životě společnosti. Dále je také podporují v tom, aby žili co nejdelší možnou dobu zdravě, v bezpečí a v optimálním prostředí. Díky naší práci chceme přispívat nejen ke znovu uznání práv starších žen a mužů, ale chceme také přispívat k vybudování sociální společnosti a prostředí rovného pro všechny věkové kategorie.

Proč si myslíme, že by měli starší lidé znovu objevovat své talenty, vzájemně se propojovat na sítích a společně spoluvytvářet své okolí a společnost? Zde představujeme několik vybraných důkazů:

Žijeme déle.

1.ledna 2019 byl každý pátý občan Evropské unie 65 let starý a starší. Do roku 2100 bude pravděpodobně třetina Evropanů starších než 65 let. [1] Skupina lidí starších 80 let a starších se zvětšuje rychleji než ostatní skupiny. Mezi roky 2019 a 2100 bude podíl osmdesátiletých a lidí starších v Evropské unii mezi 5,8 až 14,6%.[2]

Mnoho z nás chce zestárnout doma.

„Ageing in place“ znamená, že chceme strávit životní etapu stáří ve spolehlivém prostředí a tak nezávisle, jak je to jen možné. Tento koncept nešetří pouze náklady, protože znamená menší potřebu pečovatelských služeb, ale činí také lidi mnohem šťastnějšími. Jak politicky zodpovědní lidé tak i starší lidé sami dávají přednost této možnosti života, protože je důležitá pro udržování vztahů, kontinuitu života, sociální propojenost a bezpečí a důvěru. Domov je místo, které je pro společnost cenným zdrojem.[3]

Možnost někam patřit a soudržnost jsou velmi cenným zdrojem.

Možnost někam patřit a soudržnost s ostatními v sousedství jsou velmi cenné a hodnotné, jsou skvělým zdrojem inspirace ve starším věku. Přinášejí vyšší kvalitu života ve stáří, podporují zdraví, brání například mírnit osamělost a prodlužují život.[6]

 

Dva projekty  - dvě různé metody podpory sociální angažovanosti starších lidí

Invisible talents (neviditelné talenty)

„Děkuji, že jste se mě zeptali na moje nadání. Normálně to vůbec nikoho nezajímá. Teď, když o tom mluvím, teprve si uvědomuji, jak se mi to líbí.“

Účastnice v Holandsku

 

Cíle & cílové skupiny

Erasmus+ projekt Invisible Talents  (říjen 2018 – září 2020) si dal za cíl podporovat starší lidi v tom, aby rozvíjeli svá nadání a podělili se s ostatními a zároveň inspirovali klíčové osoby a organizace k vytvoření prostoru pro tyto talenty.

S tímto projektem jsme se obrátili především na pracovníky a dobrovolníky ve zdravotnických zařízeních a sociálních službách a na občanské iniciativy, kteří jsou v práci se staršími lidmi aktivní. V pěti partnerských zemích (Rakousku, Německu, Holandsku, Litvě a Itálii) pracovaly projektové týmy, které měly podpořit zvýšení jistoty a uznání starších lidí. Vznikly přitom nejrůznějších aktivity: od jednorázových intervencí až po  dlouhodobou spolupráci se staršími lidmi a pracovníky v nejrůznějších organizacích.

 

Malé krůčky – obrovský přínos: Výsledky projektu Invisible Talents

Foto2_Traumfabrik.jpeg

Účastnice Továrny na sny ukazuje koláž poskládanou ze svých snů, ©Caro Bonink

V kulturním a společenském centru Modestraat v Amsterdamu vzniklo několik workshopů pod názvem „Továrna snů“, ve které starší účastníci diskutují o svých přáních a snech a tyto svoje sny a přání představují nejrůznějšími způsoby. Naši partneři v Německu, Itálii a Litvě vytvořili se svými spolupracovníky a staršími lidmi z klubů pro seniory domy, kde mohou starší lidé představovat své talenty. Na jaře roku 2020, kdy koronavirová opatření znemožnila jakoukoliv formu veřejného života a zakázala společné aktivity, se stala skupina starších lidí tou nejvíce ohroženou. Aby se těmto lidem a i ostatním diskriminovaným skupinám nějak pomohlo, odstartovala napříč prostorem řada videí „Zůstat doma pro pokročilé“. Ve videích ukazovali starší lidé a lidé v pokročilém věku svoji radost ze života a svůj smysl pro humor a ukazovali, jak i doma se dá kreativně žít a strávit tak pěkný čas.

Dreamlike Neihgbourhood

„Chtěl bych pomoct ostatním i sobě, jak to jen bude možné.

Chtěl bych si život vychutnat a ne jen chřadnout.“

Účastník z České republiky

 

Cíle & cílové skupiny

V Erasmus+ projektu Dreamlike Neighbourhood (prosinec 2020 až listopad 2022) podporujeme sousedské skupiny starších lidí a lidí v pokročilém věku. V těchto skupinách se pravidelně setkáváme, vzájemně se od sebe učíme a poznáváme se jinak a vzájemně si dodáváme odvahu. Společně vytváříme síť podporovatelů, abychom lépe zvládali každodenní výzvy a aktivně se podíleli na změnách, které probíhají v našem sousedství.

„Protože společně si užijeme více legrace“. Metody a dosavadní zkušenosti

„Je úžasné vidět, jak účastníci vyrostli a dále se rozvíjeli. Účastníci rostou společně a jsou zvědaví na nové věci, které se dějí v jejich sousedství a jsou zvědaví i na sebe navzájem.“

Projektová partnerka z Holandska

Foto1_Erzahlcafe.jpeg

Kavárna v Praze, © Letokruh z.ú., Česká republika

 

V minulých měsících vznikly v projektových skupinách (Česká republika, Slovensko, Holandsko a Rakousko) skupiny seniorů. Při pravidelném setkávání na „poklábosení si“ o nejrůznějších tématech (například vzpomínky na dětství, cestování) v jednom vídeňském PensionistInnenklub jsme slyšeli a ocenili příběhy o soudržnosti, nejrůznějších úhlech pohledu a o osobních zkušenostech. Sousedská skupina z Letokruhu v Praze prozkoumala vlastní čtvrť, poznala spoustu nového ve vlastním sousedství a přispěla do diskuze o plánech města a do diskuze s ostatními odborníky. V sousedských skupinách AFEdemy v Den Haag přizpůsobili účastníci každé své setkání podle zájmu a podle talentů. Diskutovalo se o vlastních básních nebo obrázcích, dále o zdravotních tématech a osobních záležitostech. Sousedská skupina na Univerzitě třetího věku v Laibach se zabývala vytvořením veřejných prostor pro seniory a mimo jiného byla vyzvána k tomu, aby natočila video příspěvek pro výstavu „City65+ mezi odpočinkem a městskou atmosférou“.

Celkově tato setkání nabízejí dobrou příležitost pro  vzájemné poznání, pro diskuze o nejrůznějších návrzích na dobré sousedské vztahy a pro vyzkoušení kreativních metod a forem podpory společného života.


 

Projektpartner.png

Infobox: Publikace a odkazy

Základní přehled, příručku a sbírku metod stejně jako video nahrávky „Zůstat doma pro pokročilé“ najdete na webové stránce projektu Invisible Tanlents:

www.invisible-talents.eu

Bližší informace a základní přehled projektu Dreamlike Neighbourhood najdete zde:

www.dreamlike-neighbourhood.eu

Příručka a sbírka metod bude zveřejněna v létě 2022.

 

Další projekty queraum-Team jsou popsány na webové stránce: www.queraum.org

Poznámky pod čarou:

[1] https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Population… and_ageing#The_share_of_elderly_people_ continues_to_increase

[2] https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Population… and_ageing#The_share_of_

[3] Janine L. Wiles et al.: The Meaning of Ageing in Place to Older People, in: The Gerontologist. Vol. 52, Issue 3, Juni 2012, 357-366.

[4] Gert Lang et al.: Determinanten der Lebensqualität älterer Frauen: Zum Stellenwert der wahrgenommenen Sicherheit und Eingebundenheit, in: SWS-Rundschau, 53, 2013.

[5] Vgl. zum Beispiel: Oliver Hämmig: Soziale Beziehungen und Gesundheit im Kanton Zürich, in: Gesundheitsberichterstattung (Institut für Epidemiologie, Biostatistik und Prävention der Universität Zürich), 2016.

[6] Julianne Holt-Lundstad et al.: Social Relationships and Mortality Risk: A Metaanalytic Review, in: PLoS Medicine 7/7, 1-10.

Autorky tohoto příspěvku:

Mag.a Anita Rappauer je socioložka a od roku 2006 pracuje v queraum.kulturním a sociálním výzkumu. V minulých letech vymyslela a uskutečnila se svými kolegy a partnerskými organizacemi z celé Evropy mnoho Erasmus+ projektů na téma „Sociální podíl starších lidí“.

Kontakt: rappauer@queraum.org

Susanne Dobner MSc pracuje od roku 2019 jako vědecká pracovnice v queraum.kulturním a sociálním výzkumu na evropských a národních projektech. Její zaměření je účast a sociální podíl starších lidí, rozvoj měst v souvislosti s věkovou rovnoprávností, aktivní mobility a podpora zdraví.

Kontakt: dobner@queraum.org

O tomto příspěvku:

Tento příspěvek je založený na myšlenkách a diskuzích zveřejněných na konferenci EPALE a Erasmus+ 2022 „Life Skills se zaměřením na vzdělávání dospělých“, kde byly také představeny myšlenky projektů Invisible Talents & Dreamlike Neigbourhoos autorek tohoto příspěvku.

 

Login (5)
Štítky

Chcete jiný jazky?

Tento dokument je k dispozici také v jiných jazycích. Vyberte jeden níže.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Nejnovější diskuze

EPALE Diskuse: Budování inkluzivní jazykové rozmanitosti v Evropě

Učení se cizích jazyků je klíčem nejen pro sociální začlenění, mobilitu pracovní síly, ale také přispívá k soudržné a kulturně obohacené Evropě. Zúčastněte se naší další diskuse a diskutujte o roli jazykového vzdělávání v dnešní Evropě!

Více

Nový web EPALE – problémy a dotazy

České národní středisko EPALE by vás, členy komunity EPALE, chtělo požádat, abyste v této diskuzi sdíleli zjištěné nedostatky nebo vaše dotazy, týkající se například vkládání nového obsahu na platformu.

Více

EPALE diskuse: rozvíjení dovedností pro zdravý život v éře COVIDU!

Zúčastněte se diskuse a nenechte si ujít její přímý přenos!

Více