European Commission logo
Vytvořit účet
Blog
Blog

Otevřené vzdělávací materiály pro získávání základních gramotností a pro základní vzdělávání

 


Problematika gramotnosti a získávání základního vzdělávání u dospělých byly veřejnosti představeny nejpozději v roce 2011 prostřednictvím „LEO -Level – One- Studie“. Od roku 2016 probíhá také „Národní desetiletí pro gramotnosti a základní vzdělávání“ (AlphaDekade (externí link)),  jehož cílem je zlepšovat další základní kompetence jako počítání nebo zacházení s digitálními technologiemi u dospělých v Německu. Aby to však bylo možné, vyžaduje to jako základní prostředek velmi dobré a početné výukové materiály. A tady přicházejí ke slovu právě otevřené vzdělávací materiály.

Logo des Projekts OERinfo.
Co jsou OER?

Otevřené vzdělávací materiály (OER) mají tu výhodu, že jsou volně  a bezplatně dostupné a mohou být přepracovávány nebo dále rozšiřovány. Pro studující je zpočátku důležitý první bod, pro vyučující jsou oproti tomu relevantní všechny body. Jako vyučující musíme mít k dalšímu využití souhlas k tomu, abychom mohli například využít pracovní list v nějakém kurzu a také musíme mít souhlas s přepracováním, pokud ho chceme upravit na míru účastníkům kurzu třeba v podobě úpravy obtížnosti textu.

 

OER (externí link) jsou ale mnohem více než jen pracovní listy. Jsou to všechny materiály nezávislé na umění a médiích, které mohou být využity ve vzdělávání (texty, obrázky, hudba, videa, hry, koncepty, návody, metody v digitální a analogové podobě) a které jsou zveřejňovány díky otevřeným licencím. Licence využité v této souvislosti  jsou Kreativní veřejné licence (externí link), přičemž jsou otevřené materiály označené znaky CC Zero, CC BY nebo CC BY-SA (tmavě zelené znaky vedle obrázku). A na tom právě záleží. Protože jako základní pravidlo platí, že materiály bez tohoto označení,  nejsou materiály OER.

 

 Creative commons license spectrum von Shaddim, original CC license symbols by Creative Commons, překlad do němčiny JoeranDE, Lizenz: CC BY 4.0. Abrufbar unter Wikimedia.

Co znamenají jednotlivé licence?

I když si můžeme prohlížet pracovní listy, obrázky, videa atd. na internetu, nejsou tyto materiály z perspektivy učitele využitelné bez dalších náležitostí. Pokud nejsou označeny odpovídající CC licencí, podléhají tyto materiály autorským právům a kvůli jejich využití musíme získat souhlas jejich autora. Potom musí být dále jasně řečeno, jak bude tento souhlas přesně využit. Zda může být materiál pouze kopírován nebo zda může být měněn text materiálu, zda mohou být vloženy obrázky… Pokud toto jako vyučující neuděláme, potom porušujeme autorské právo a vystavujeme se pokutě. A zcela jistě se nemůžeme odvolávat na to, že zde nebyla značka Copyright nebo nějaký jiný odkaz neumožňující volné využití.

Ne všechny CC licence jsou ovšem veřejné. Moduly NC (které neumožňují žádné komerční využití) a ND (které neumožňují žádné změny) omezují další využití tak výrazně, že už zde nemůže být o veřejné licenci vůbec řeč. Pokud jste si jako vyučující jistí, že nejste v žádném svém pracovním kontextu komerčně aktivní, například pokud neplánujete dělat na svých materiálech nějaké změny, potom můžete svoje materiály označit licencí ND a NC. Kvůli právním nejasnostem se ale NC licence jeví značně problematicky.

 

Jaká licence je pro moje OER materiály ta pravá?

Pro všechny platformy a projekty ale také pro jednotlivé vyučující, kteří chtějí dát k dispozici svoje pracovní listy k získávání základních gramotností a základního vzdělávání, může být na tomto místě doporučeno, aby zveřejnili své materiály pod licencí CC. Tím jsou pro další využití právně zabezpečeny a je jasně dané, jak má vypadat jejich další užívání. Dobře míněné upozornění na domovskou stránku, že je možné určité využití materiálu, prokazuje snahu, ale často také vyvolává mnoho otázek.

Další úvaha by mohla být o tom, jakou licenci by mohli využít různí sponzoři materiálů. Problém NC modulu (který neumožňuje žádné komerční využití) je již popsán výše. Komerčně by se nemělo rozhodnutí o licenci neoprávněně nijakým způsobem měnit.

Vyučující na soukromých školách pracují jako komerční zařízení. Vyučujícím na veřejných vysokých školách není často jasné, zda pracují jako komerční subjekty či nikoliv. Především když existují rozdílné právní formy vysokých škol. Měli by však ti prvně jmenovaní být znevýhodněni? Druhá skupina by se oproti tomu měla materiálům s NC licencí vyhýbat. A co se stane, pokud pracuje placená síla v nějakém komerčním subjektu a odpoledne odvádí stejnou práci v nekomerčním subjektu?

Začlenění ND modulu nevyžaduje žádné uzpůsobení materiálu na straně vyučujícího. Ale i toto může být problematické. Abychom se vypořádali s heterogenitou účastníků v odpovídajících vzdělávacích nabídkách, je velmi důležité vnitřní diferencování. A to právě může být prováděno díky různým obtížnostem studijních a výukových materiálů. Potom je právě ND licence spíše na obtíž.

 

Kde můžeme najít OER materiály pro získávání základních gramotností a pro základní vzdělávání?

Bohužel neexistuje žádná základní platforma. Jako všeobecné doporučení pro rešerše OER může sloužit web OERhörnchen (externí link), kde se také nachází podrobný podrobný návod (externí link). Jako vstup do oboru základních gramotností a základního vzdělávání může být využit odpovídající soubor materiálů wb-web  (externí link). Zde najdeme také odkazy na platformy a projekty, které alespoň zčásti materiály OER nabízejí. OER pro základní gramotnosti naleznete na vhs-Ehrenamtsportal (externí link). Zde se také můžete prostřednictvím e-mailové adresy obrátit na projektové vedení na adrese ehrenamtsportal@dvv-vhs.de (externí link). Další možností, která nabízí vlastní materiály jako OER, tedy s otevřenou licencí,  představuje webová stránka Bildungsmaterialspende (externí link). Zde je kontrola, zda jsou  autorským právem chráněné materiály  správně využity nebo jestli je jejich využití  právně ošetřeno. Tato služba poskytovatelů vzdělávání je zde prováděna bezplatně. Jako vyučující na veřejných vysokých školách můžete nahrávat svoje otevřené výukové materiály ve formě VHS-Cloud (externí link). Web OERhörnchen nabízí pomoc, jak můžeme vlastní materiály opatřit licencí. Návod k tomu najdete zde (externí link).

Pokud pracujete v oboru základních gramotností nebo základního vzdělávání a už znáte zdroje pro OER, potom se s námi o své zkušenosti podělte. My – a doufejme, že i ostatní – za to budeme velmi rádi.

Unter dem folgenden Link finden Sie außerdem als Beispiel für OER in der Alphabetisierung eine Vorlage für Silbenteppiche nach der silbenanalytischen Methode, mit denen das Lesen geübt werden kann.

 


O autorce: Dr. Magdalena Spaude je vědecká pracovnice na německém Institutu pro vzdělávání dospělých – Leibniz-Zentrum pro celoživotní vzdělávání e.V.


Chtěli byste se dozvědět více o výzvách a možnostech OER a dále rozvíjet své znalosti a kompetence?

Navštivte:  Barcamp: Digital und teilbar am 04. und 05. März 2020 in Fürth!


Čtěte také:

Gedanken sind frei, Bildung auch - Open Education als neuer Bildungstrend (Blog)

Informelle Lernräume in Einrichtungen der Erwachsenenbildung – oder: Lernen und Arbeiten in Zeiten des digitalen Wandels (Blog)

 

 

 

Login (5)
Štítky

Chcete jiný jazky?

Tento dokument je k dispozici také v jiných jazycích. Vyberte jeden níže.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Nejnovější diskuze

EPALE Diskuse: Budování inkluzivní jazykové rozmanitosti v Evropě

Učení se cizích jazyků je klíčem nejen pro sociální začlenění, mobilitu pracovní síly, ale také přispívá k soudržné a kulturně obohacené Evropě. Zúčastněte se naší další diskuse a diskutujte o roli jazykového vzdělávání v dnešní Evropě!

Více

Nový web EPALE – problémy a dotazy

České národní středisko EPALE by vás, členy komunity EPALE, chtělo požádat, abyste v této diskuzi sdíleli zjištěné nedostatky nebo vaše dotazy, týkající se například vkládání nového obsahu na platformu.

Více

EPALE diskuse: rozvíjení dovedností pro zdravý život v éře COVIDU!

Zúčastněte se diskuse a nenechte si ujít její přímý přenos!

Více

Nadcházející události