Přejít k hlavnímu obsahu
Blog
Blog

Minikonference matematické gramotnosti - Úlohy pro rozvoj matematické gramotnosti v praxi ZŠ

9. 4. 2021 | 9:00–16:30 | online přes ZOOM

Tématem 9. minikonference odborného panelu matematické gramotnosti budou úlohy zaměřené na matematickou gramotnost a jejich další využití ve výuce na základní škole. Na konkrétních příkladech představí autoři úloh možnosti pro rozvoj matematické gramotnosti žáků. Společně s učiteli bude diskutován potenciál uplatnění napříč vyučovacími předměty.

 

Program: Úvodní blok09.00 zahájení09:15 ČSI - Využití úloh z mezinárodních šetření pro rozvoj MG09:45 Cermat - Úlohy z jednotných přijímacích zkoušek z pohledu gramotnosti

10:15 – 10:30 pauza

Dopolední blok vystoupení10:30 Pangea10:50 Matematický klokan11:10 Zeměpisná olympiáda11:30 Slovní úlohy jako klíč...11:50 Bobřík informatiky

12:15 – 13:00 obědová pauza

Odpolední blok vystoupení13:00 SCIO – Úlohy z testování žáků MG13:20 Fyzikální olympiáda13:40 Pythágoriáda14:00 MaSo14:20 Matematické putování14:45 – 15:00 pauza

Diskuse15:00 závěrečná diskuse, formulování závěrů15:40 zakončení akce15:45 konzultace a networking

 

Přihlašování: https://gramotnosti.pro/panelMGprihlaseniDalší informace: https://gramotnosti.pro/matematgramotnost

Login (0)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Nejnovější diskuze

EPALE 2021 tematická zaměření. Začínáme!

Zveme vás, abyste svými příspěvky a odbornými znalostmi obohatili rok, který nás čeká! Začněme tím, že se zapojíme do této online diskuse. Online diskuse se bude konat v úterý 9. března 2021 od 10:00 do 16:00 SEČ. Písemnou diskusi představí přímý přenos s úvodem k tématickým okruhům roku 2021 a za redakční radu EPALE ji budou hostit Gina Ebner a Aleksandra Kozyra z EAEA.

Více

Diskuse EPALE: základní dovednosti a jejich osvojení

Základní dovednosti jdou napříč různými sférami života. Nejenže se přirozeně pojí se vzděláváním, ale zasahují rovněž do oblasti zaměstnanosti, zdraví a ochrany životního prostředí. Opatření na podporu lidí, kteří potřebují získat základní dovednosti, jsou proto naprosto nezbytná, máme-li mluvit o spravedlivější a inkluzivnější společnosti. Zúčastněte se online diskuse, která se bude konat na zde na EPALE 16. a 17. září mezi 10:00 a 16:00 SEČ. Diskusi budou moderovat tematičtí koordinátoři EBSN.

Více