Blog
Blog

Martin Dobeš: krize jsou pro nás dobré

Když jsou časy příznivé, jsme statičtí a nenutí nás to ke změně; abychom se zlepšili, potřebujeme krizi.

Martin Dobeš Krátké bio

Svou pracovní kariéru ve vzdělávání jsem načal před 20 lety. Od spotřebitelského vzdělávání, přes rozvoj lidských zdrojů až k výzkumu vzdělávání dospělých a sociální inkluze ve vzdělávání. Měl jsem možnost zažít vzdělávání v mnoha podobách, formách a projektech. Dnes pracuji jako konzultant pro vládní Agenturu pro sociální začleňování. Jsem také expertem EPALE.

 

Mé EPALE

Jsem už od začátku členem týmu EPALE Czech NSS team a to jak v roli experta, tak i ambasadora. A protože česká vláda zcela rezignovala na oblast vzdělávání dospělých, je projekt EPALE jednou z mála aktivit na tomto poli. Proto jsem rád, že mohu být jeho součástí.

 

Můj příběh

Většina z nás cítí, že za poslední dva roky se vzdělávání nenávratně změnilo. Hlavně na počátku pandemie tu bylo hodně paniky a zmatení. Ale já jsem byl vždy přesvědčen, že každá krize v sobě skrývá semínko příležitosti a změny k lepšímu. Jako společnost potřebujeme krizi. Když jsou časy příznivé, jsme statičtí a nenutí nás to ke změně; abychom se zlepšili, potřebujeme krizi. Krize nás nutí inovovat, adaptovat se na rychle se měnicí podmínky. Když se podíváte do historie, vidíte zřetelně, že období pádů a krizí byly vždy mohutným katalyzátorem zásadních změn.

Na druhou stranu nelze popřít, že každá prudká změna - a to, co nyní probíhá, rozhodně prudkou změnou je - způsobuje neočekávatelné problémy. Změna je obvykle příznivá pro určitý počet lidí, zatímco pro jiné představuje hrozbu.

Pracuji v oblasti sociálního začleňování. Když začala pandemie a všude nastal obrovský vzestup online vzdělávání, viděl jsem v tom příležitost pro celou vzdělávací oblast. Ale taky jsem se ptal sám sebe: kdo riskuje nejvíc? Kdo patří k těm ohroženým a jaká část změny je ta nejriskantnější? Ačkoli mnoho rodin, firem a organizací má dnes lepší přístup k internetu, brzy jsme si uvědomili, že to není přístup, co rozhoduje o úspěchu či selhání. Tím klíčem jsou kompetence lidí.

I když se mnoha dětem podařilo přejít na online, aniž by nám vypadly ze systému, ty děti, které se pohybují na okraji společnosti, musely čelit mnohočetným problémům. Nízké digitální kompetence, nízké sebevědomí a snížená motivace ve spojení s nedostatečnými IT dovednostmi učitelů vedly k tomu, že nám nezanedbatelná část dětí ze systému vypadla, respektive nedokázala naskočit do rozjíždějícího se vlaku. Toto selhání bude v budoucnu určující pro celou jednu generaci lidí.

Ve vzdělávání dospělých pozorujeme podobný trend. Mnoho dospělých nebylo schopno svým dětem zajistit adekvátní podmínky pro domácí online vzdělávání. A v mnoha případech nebyli schopni pomoci ani sobě. Ti, kteří by vzdělávání potřebovali nejvíce, jsou zároveň ti, co se vzdělávají nejméně. Jsme svědky nového druhu exkluze ve vzdělávání - digitální exkluze. 

I těmito hrozbami se ve své práci v Agentuře zabývám. Pracuji s obcemi, školami a neziskovkami. Pořádám workshopy na související témata. Tak aby lidé, kteří se jich účastní, byli schopni pomoci nejen sobě, ale předávat dovednosti dál. Aby to fungovalo, potřebujeme, aby problému rozuměli ti, kteří činí rozhodnutí na patřičných místech.

V českém EPALE týmu organizujeme od samého počátku pandemie sérii webinářů a online diskusí pro vzdělavatele dospělých. Takzvaná "EPALE akademie" se od té doby stala velmi populární a naše webináře vidělo velké množství lidí. 

Myslím, že svět se dokáže měnit k lepšímu i v krizi. Pokud se dokážeme měnit i my. Pokud k tomu můžeme něčím přispět jako jednotlivci.

Login (7)

Chcete jiný jazky?

Tento dokument je k dispozici také v jiných jazycích. Vyberte jeden níže.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Nejnovější diskuze

EPALE Diskuse: Budování inkluzivní jazykové rozmanitosti v Evropě

Učení se cizích jazyků je klíčem nejen pro sociální začlenění, mobilitu pracovní síly, ale také přispívá k soudržné a kulturně obohacené Evropě. Zúčastněte se naší další diskuse a diskutujte o roli jazykového vzdělávání v dnešní Evropě!

Více

Nový web EPALE – problémy a dotazy

České národní středisko EPALE by vás, členy komunity EPALE, chtělo požádat, abyste v této diskuzi sdíleli zjištěné nedostatky nebo vaše dotazy, týkající se například vkládání nového obsahu na platformu.

Více

EPALE diskuse: rozvíjení dovedností pro zdravý život v éře COVIDU!

Zúčastněte se diskuse a nenechte si ujít její přímý přenos!

Více