Přejít k hlavnímu obsahu
Blog
Blog

Dlouhotrvající mobility pro mladé lidi v rámci jejich odborného vzdělávání: výzva a šance

V červnu 2018 podporovali členové britské ECVET – expertní tým účastníky odborných mobilit v tom, aby se podělili o své výzvy a navrhli řešení v souvislosti s dlouhodobými studijními pobyty, což byl také cíl projektu Erasmus+. Koordinátor projektu EPALE Andrew McCoshan pomohl při průběhu workshopu a informuje nyní o těch nejdůležitějších výsledcích ve spojitosti se studujícími a zaměstnavateli.

Long duration learning mobility

V červnu 2018 podporovali členové britské ECVET – expertní tým účastníky odborných mobilit v tom, aby se podělili o své výzvy a navrhli řešení v souvislosti s dlouhodobými studijními pobyty, což byl také cíl projektu Erasmus+. Koordinátor projektu EPALE Andrew McCoshan pomohl při průběhu workshopu a informuje nyní o těch nejdůležitějších výsledcích ve spojitosti se studujícími a zaměstnavateli.

Stále častěji absolvují mladí lidé zahraniční pobyty buď v rámci vzdělávání, jako část odborného vzdělávání nebo krátce poté, co jej ukončí. Do této doby byly tyto pobyty většinou jen několikadenní nebo nejvýše dvou až třítýdenní. V následujících letech chystá Erasmus+ financování pobytů až několikaměsíčních.

Takové delší pobyty nabízejí studujícím možnost prohloubit své znalosti nebo získat širší spektrum kompetencí. Zaměstnavatelům nabízí dlouhodobější vysílání zájemců do zahraničí větší návratnost investice. Účastníci těchto pobytů mohou získat nové nápady, mohou se zlepšit jejich pracovní návyky, může dojít k lepšímu pochopení mezinárodních vztahů. Ale delší pobyty znamenají také výzvy. Které to jsou a jak mohou být překonány?

Výzvy účastníků – nejde jen o pracovní místo!

Z pohledu politicko-vzdělávacího by mohly problémy, které studující mají, pramenit z toho, jak dokážou odhadnout své schopnosti a že je nedokážou patřičně ocenit. To neplatí jen pro pracovní kompetence, ale také pro sociální kompetence. K výzvám může docházet i díky zvýšeným nákladům, které z tohoto vyplývají. Studující potřebují podporu a její získání může být pro některé obtížné.

Ale mnoho výzev, kterým musí studující čelit, se také pravděpodobně zabývá jinými tématy, jako jsou například finanční otázky. Ty musí řešit ti, kteří pracují pouze na částečný úvazek. Dále se zde nabízí otázka, zda si to vůbec mohou dovolit. Otázkou je také hospodaření s penězi (pro některé to může být poprvé, co jsou mimo svoji vlast) a především zacházení s příjmy a výdaji v zahraničí může znamenat velký problém.

Jsou zde také ale osobní záležitosti, se kterými se účastníci musí vypořádat. Upozaděné problémy se mohou opět díky dlouhotrvající mobilitě objevit. Pokud někdo nemůže doma najít práci, ztratí eventuálně díky tomu sebedůvěru. Takové faktory mohou být důležité při rozhodování, zda tyto osoby dlouhodobější mobilita nevytrhne lépe ze zajetých kolejí než jen krátkodobý pobyt.

Pro všechny studující jsou rozhodující faktory –například strach z jazykové bariéry, kulturní šok, chybějící každodenní záležitosti z domova, dále například obavy z toho, jak obsluhovat pračku, kdo jim vypere prádlo… Z pohledu mladých lidí mohou být 2-3 měsíční pobyty  opravdu dlouhou dobou. Také osamělost může být problém.

Ale přesto mají tyto „strachy a obavy“ i svoji pozitivní stránku. V první řadě nabízejí takzvané výzvy pro studující a nabízejí i možnost vedle požadovaných pracovních schopností i rozvoj nových sociálních a obor přesahujících dovedností. Musíme se ujistit, že rozvíjíme nástroje k pochopení a validitě těchto schopností, což nás zase vrací zpět.

Překážky pro zaměstnavatele – v čem spočívá přidaná hodnota?

Zaměstnavatelé stejně jako podnikatelé musí studující vysílat stejně jako je přijímat a také často stojí před výzvami. Jako vysílající organizace mohou zaměstnavatelé řešit otázky nákladů na zaměstnance v jeho nepřítomnosti a také otázky hledání náhrady za chybějícího zaměstnance. Mohou se objevit i otázky kvality pracovních zkušeností, které zaměstnanec v zahraničí získá.

Kromě toho může dojít k pochybám, jestli to, co se studující v zahraničí naučí, bude pro zaměstnavatele přínosné a s tím souvisí i to, co se bude učit doma a kdy se to naučí. Správné pořadí je důležitým tématem, pokud se jedná o dlouhotrvající kompetence.

Kvalita hodnotících procesů jednotlivých kompetencí také může znamenat problém: Mohou se zaměstnavatelé stejně spolehnout na proběhlé procesy v zahraničí jako na ty, které proběhly doma?

Mnoho z těchto otázek jsou relevantní pro zaměstnavatele, kteří studující ze zahraničí přijímají. Zaměstnavatelé mají obavy o kvalitu studentů, které přijímají a musí se ujistit, že zde existuje přesvědčivá metoda výběru těchto studentů. Důležitá bude i otázka mezilidských vztahů a péče, která se od nich očekává, obzvláště mimo pracovní dobu. A také je zde důležité téma zdraví a pojištění, jistot a zabezpečení, které musí být vzaty v potaz.

Zdolání překážek

Takové překážky se mohou zdát odrazující, ale existují zde řešení. Účastníci workshopu formulovali jednotlivé nápady:

●Větší finanční podpora dlouhodobých pobytů ve srovnání s krátkodobými pro studující i zaměstnavatele

●Vytvoření mechanismů k zajištění specifických potřeb a situací studujících a ujištění o podpoře, stejně jako vytvoření specifických opatření jako například financování krátkých návštěv domova v průběhu pobytu v zahraničí

●Zvážení a umožnění účasti zaměstnavatelů na návštěvách cílových zemí  k vytvoření plánovaného záměru

●Zahrnutí zaměstnavatelů, studentů, stejně jako nabídek odborného vzdělávání do společného systému a postup při dokumentování učiva, aby došlo k vybudování důvěry a byla posílena akceptovatelnost a validita

●Zvážení sestavení jednotného modulu v otázce mezinárodního odborného vzdělávání, které by zahrnovalo zvláště sociální a jiné schopnosti

V celé Evropě existují organizace, které takovými zkušenostmi disponují a úspěšně realizují dlouhodobé pobyty, často pro skupiny lidí, kteří potřebují zásadní podporu. Takové dlouhodobé pobyty organizují pro osamělé rodiče organizace například ve Španělsku nebo v Německu. Tyto organizace jsou součástí sítě Evropského sociálního fondu Evropského sociálního fondu (externí link) a jejich příručka (link je externí) obsahuje užitečné poznatky o tom, jak se s výše uvedenými problémy vypořádat.

 

 

Andrew McCoshan se již 30 let pohybuje v oblasti všeobecného a odborného vzdělávání. Již více než 15 let provádí studie a hodnocení pro EU, předtím působil jako poradce ve Spojeném království. Andrew McCoshan isv současnosti ECVET expertem pro Educational Disadvantage Centre Dublin City University v Irsku.

Login (3)

Chcete jiný jazky?

Tento dokument je k dispozici také v jiných jazycích. Vyberte jeden níže.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Nejnovější diskuze

Nový web EPALE – problémy a dotazy

České národní středisko EPALE by vás, členy komunity EPALE, chtělo požádat, abyste v této diskuzi sdíleli zjištěné nedostatky nebo vaše dotazy, týkající se například vkládání nového obsahu na platformu.

Více

EPALE diskuse: rozvíjení dovedností pro zdravý život v éře COVIDU!

Zúčastněte se diskuse a nenechte si ujít její přímý přenos!

Více

EPALE 2021 tematická zaměření. Začínáme!

Zveme vás, abyste svými příspěvky a odbornými znalostmi obohatili rok, který nás čeká! Začněme tím, že se zapojíme do této online diskuse. Online diskuse se bude konat v úterý 9. března 2021 od 10:00 do 16:00 SEČ. Písemnou diskusi představí přímý přenos s úvodem k tématickým okruhům roku 2021 a za redakční radu EPALE ji budou hostit Gina Ebner a Aleksandra Kozyra z EAEA.

Více