Přejít k hlavnímu obsahu
Blog
Blog

Gramotnost ve vzdělávání dospělých… začněme s osvědčenými postupy!

Chceme ocenit úsilí komunity Erasmus + které předkládají projekty, které mají výrazný dopad, přispívají k tvorbě politik, inovativním výsledkům a tvůrčím přístupem, které vedly k získání označení „Příběh úspěchu“ od Evropská komise. Doufáme, že mohou být zdrojem inspirace pro ostatní!

Literacy in adult education

Jesltiže je andragogika, teorie vzdělávání dospělých, široce považována za jednu z nejsložitějších a nejheterogennějších oborů v oblasti věd o vzdělávání, pak koncept gramotnosti dokonale odráží její složitost na aplikované úrovni. Ukazuje multidimenzionální a transdisciplinární podstatu poskytování poradenství a učení dospělým s nízkými základními dovednostmi. Ačkoli gramotnost obvykle definujeme jako „schopnost číst a psát“ (pro více detailů k debatě o definici gramotnosti čtěte článek publikovaný Davidem Mallowsem na EPALE 1. září 2017), stejný termín je obyčejně spojován s jiným substantivem pro vyjádření kompetence ve specializované oblasti. Zavedení stěžejní iniciativy pro vzdělávání dospělých v roce 2016 Upskilling Pathways, a její následné přijetí a propagace všemi členskými státy EU formálně zahrnula gramotnost, spolu s numerickými a digitálními dovednostmi, mezi priority plánování vzdělávací politiky Unie s cílem podporovat dospělé, kteří se potýkají se základními dovednostmi a jsou ohroženi nezaměstnaností, chudobou a sociálním vyloučením. Proto chceme ocenit úsilí komunity Erasmus + při dosahování tohoto cíle předkládáním projektů, které mají výrazný dopad na tvorbu politiky, inovativní výsledky a tvůrčí přístup, a vedl k tomu, že od Evropské komise získali ocenění „Příběh o úspěchu“. Doufáme, že mohou být zdrojem inspirace pro ostatní:

  

Login (21)

Chcete jiný jazky?

Tento dokument je k dispozici také v jiných jazycích. Vyberte jeden níže.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Nejnovější diskuze

EPALE diskuse: rozvíjení dovedností pro zdravý život v éře COVIDU!

Join the discussion and be prepared for livestream (live broadcast)!

Více

EPALE 2021 tematická zaměření. Začínáme!

Zveme vás, abyste svými příspěvky a odbornými znalostmi obohatili rok, který nás čeká! Začněme tím, že se zapojíme do této online diskuse. Online diskuse se bude konat v úterý 9. března 2021 od 10:00 do 16:00 SEČ. Písemnou diskusi představí přímý přenos s úvodem k tématickým okruhům roku 2021 a za redakční radu EPALE ji budou hostit Gina Ebner a Aleksandra Kozyra z EAEA.

Více

Diskuse EPALE: základní dovednosti a jejich osvojení

Základní dovednosti jdou napříč různými sférami života. Nejenže se přirozeně pojí se vzděláváním, ale zasahují rovněž do oblasti zaměstnanosti, zdraví a ochrany životního prostředí. Opatření na podporu lidí, kteří potřebují získat základní dovednosti, jsou proto naprosto nezbytná, máme-li mluvit o spravedlivější a inkluzivnější společnosti. Zúčastněte se online diskuse, která se bude konat na zde na EPALE 16. a 17. září mezi 10:00 a 16:00 SEČ. Diskusi budou moderovat tematičtí koordinátoři EBSN.

Více