Přejít k hlavnímu obsahu
Blog
Blog

Jak publikovat na platformě EPALE: tipy a návrhy pro autory

Příspěvek každého uživatele je na platformě EPALE velmi vítán.

Příspěvek každého uživatele je na platformě EPALE velmi vítán, protože jedním z klíčových úkolů je zachování rozmanitosti témat a pohledů. Zároveň však musíme mít jistotu, že články budou odpovídat oblasti vzdělávání dospělých. Proto, abychom vám pomohli lépe plnit tento úkol, připravili jsme několik doporučení, která ověřují, zda je článek relevantní pro poslání portálu.

 

 

Velkou část obsahu platformy EPALE - zprávy nebo blogy, novinky, události v kalendáři - vytvářejí uživatelé portálu: odborníci na vzdělávání dospělých a tvůrci politik, stejně jako kdokoli se zájmem o vzdělávání dospělých.

Takovou tvorbu obsahu lze přirovnat k vyjádření názoru na sociálních sítích - jako je Facebook nebo Twitter, kde se člověk musí stát registrovaným uživatelem, aby mohl přispívat. Publikace na platformě EPALE navíc nevyžaduje dovednosti novináře; hlavním cílem je zvýšit povědomí o určitých problémech nebo představit něčí osobní zkušenost a vizi.

Rozdíl však spočívá ve skutečnosti, že (na rozdíl od profilů sociálních sítí) je zaměření portálu EPALE dost specifické: vzdělávání dospělých. Tento obor je rozvětvený a různorodý, takže jsme někdy také podporujeme články, které se týkají vzdělávání dospělých jen vzdáleně.

Zde je však několik návrhů, které pomohou těm, kdo píší, nedostat se příliš daleko od hlavního tématu, aby obsah zůstal užitečný pro práci odborníků na vzdělávání dospělých.

Zvažte pro jaké publikum může být váš článek užitečný!

EPALE má pět hlavních skupin uživatelů:

 • odborníci na vzdělávání dospělých;
 • akademici / výzkumní pracovníci;
 • předkladatelé projektů;
 • zástupci médií;
 • tvůrci politik.

Obsah musí cílit na alespoň jednu z těchto skupin a měla by být zřejmá vazba článku na oblast vzdělávání dospělých. Na zveřejněný obsah je vždy třeba pohlížet z pohledu čtenáře, zda a jak bude hodnotný a/nebo poučný.

Pokud se obsah týká studentů středních nebo vysokých škol, pravděpodobně nebude považován za relevantní.

Například příspěvky týkající se nabídky kurzů by neměly být nejvyšší prioritou - například typu pletení nebo IT gramotnost pro dospělé. Místo toho by bylo přínosnější, kdyby se sdílely zkušenosti lidí, kteří kurzy organizovali. Poté může předložená metodika a zkušenosti inspirovat další pedagogy dospělých!

Jakékoli informace, které chcete sdílet, lze upravit do jednoho z požadovaného formátu platformy: zprávy, delší článek, blog, zdroj nebo událost.

 • Zprávy jsou nejvhodnější pro krátkodobý obsah informující čtenáře o nedávné nebo nadcházející události, ale z dlouhodobého hlediska nejsou tak důležité.
 • Blogy jsou ideální pro obsah, který nesouvisí s konkrétní událostí. Tato část je nejlepší pro autorovo sdílení názorů a různých pohledů, příběhů z komunity, rozhovory, příklady dobré praxe a případové studie. Kromě toho se tato část věnuje článkům, které budou užitečné či zajímavé pro delší časové období.
 • Účelem kalendáře událostí je upozorňovat na nadcházející akce konající se prezenčně a online, jako jsou konference, webové workshopy, semináře, workshopy atd. Kalendář EPALE je navíc užitečný v případech, kdy by mohlo mít zájem i mezinárodní publikum.
 • Sekce Zdroje je skvělá pro vyhledávání a vkládání dokumentů, zpráv, výsledků projektů nebo studií, volně přístupných vzdělávacích zdrojů atd. Pokud si myslíte, že by bylo nutné poskytnout podrobnější vysvětlení, komu může být zdroj užitečný (pro publikum EPALE), zveřejněte krátkou zprávu o tématu s odkazem na materiál, který jste vložili do sekce „Zdroje“. Jsme rádi, že vkládáte jen zdroje, které nejsou starší než 5 let!
 • Sekce Komentáře poskytuje příležitost vyjádřit své názory nebo zahájit diskusi o jakémkoli materiálu zveřejněném na platformě EPALE. Komentovat mohou pouze registrovaní uživatelé, pokud jsou přihlášeni ke svému profilu EPALE.
 • Tlačítko „Like“ je dalším nástrojem k aktivnímu zapojení se, protože poskytuje zpětnou vazbu k tématu nebo příspěvku bez komentáře. Opět to ale mohou udělat pouze registrovaní uživatelé stisknutím palce na konci záznamu.

Před uložením věnujte pozornost následujícímu:

 • Existuje jasná souvislost mezi navrhovaným obsahem a vzděláváním dospělých?

  • Jsou problémy ve vzdělávání dospělých, o kterých mluvíte, typické pouze pro váš region, nebo mohou být relevantní pro širší publikum - na národní nebo evropské úrovni?

  • Pocházejí fakta, která zmiňujete, z důvěryhodných zdrojů? Uveďte je!

  • Pokud publikujete na základě svých osobních zkušeností, upozorněte na to - je to argument!

  • Možná chcete článek ilustrovat obrázkem  přidá to na atraktivitě materiálu v očích čtenářů! Poté umístěte komentář vedle obrázku: pojmenujte lidi na něm nebo popište situaci, za jaké byla fotografie vytvořena.

  • Po zveřejnění materiálu kontrolujte komentáře ostatních uživatelů! Odpovídejte jim a podporujte diskusi.

 

EPALE je portál, na kterém by příspěvky měly…

 • podporovat angažovanost: příspěvky na EPALE jsou profesionální a informativní, tón je přátelský a podporující;

  • být k dispozici: obsah EPALE je snadno čitelný ve všech jazycích, přičemž je třeba mít na paměti, že uživatelé z jiných evropských zemí použijí strojový překladač integrovaný do platformy k získání přehledu o obsahu vaší publikace;

  • být motivující: obsah EPALE odpovídá potřebám uživatelů; pomáhá odhalovat a řešit běžné problémy v oblasti vzdělávání dospělých tím, že usnadňuje sdílení osvědčených postupů a jejich používání;

  • být nezávislé: EPALE nabízí neutrální prostor, ve kterém mohou vzdělavatelé dospělých vyjadřovat své názory nezávisle. Ačkoli jsou na stránkách EPALE viditelná loga Evropské unie, Evropská komise nenese odpovědnost za vyjádřené názory!

 

S jakýmikoli dotazy se můžete kdykoli obrátit na národní podpůrnou službu EPALE pro Česko na email epale@dzs.cz.

 

Přeloženo z angličtiny (původní příspěvek v lotyštině).

 

Login (19)
Štítky

Chcete jiný jazky?

Tento dokument je k dispozici také v jiných jazycích. Vyberte jeden níže.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Nejnovější diskuze

Nový web EPALE – problémy a dotazy

České národní středisko EPALE by vás, členy komunity EPALE, chtělo požádat, abyste v této diskuzi sdíleli zjištěné nedostatky nebo vaše dotazy, týkající se například vkládání nového obsahu na platformu.

Více

EPALE diskuse: rozvíjení dovedností pro zdravý život v éře COVIDU!

Zúčastněte se diskuse a nenechte si ujít její přímý přenos!

Více

EPALE 2021 tematická zaměření. Začínáme!

Zveme vás, abyste svými příspěvky a odbornými znalostmi obohatili rok, který nás čeká! Začněme tím, že se zapojíme do této online diskuse. Online diskuse se bude konat v úterý 9. března 2021 od 10:00 do 16:00 SEČ. Písemnou diskusi představí přímý přenos s úvodem k tématickým okruhům roku 2021 a za redakční radu EPALE ji budou hostit Gina Ebner a Aleksandra Kozyra z EAEA.

Více