chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE

Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě

 
 

Blog

Nahlédnutí do systému knihoven v Rakousku

12/07/2019
by Kristýna Fantová
Jazyk: CS
Document available also in: EN

/en/file/buechereisimmeringcepaleatjpgbuecherei_simmering_c_epale_at.jpg

Bücherei Simmering (c) OeAD-GmbH/EPALE

V Rakousku nemůžeme hovořit o homogenní krajině knihoven. V současné době existuje pouze několik kontaktních míst mezi veřejnými knihovnami, což se týká většinou městských knihoven, obecních knihoven, církevních knihoven a akademických knihoven, jako jsou univerzitní knihovny, regionální knihovny, národní knihovna, administrativní knihovny a knihovny výzkumných institucí. Vědecké knihovny jsou zastupovány Asociací rakouských knihovníků (Vereinigung Österreichischer Bibliothekarinnen und Bibliothekare - VÖB) a veřejné knihovny Rakouskou asociací knihoven (Büchereiverband Österreichs - BVÖ). Politická odpovědnost za tyto dva knihovnické systémy se liší. Veřejné knihovny spadají pod pravomoc kulturního oddělení federálního Úřadu vlády a Ministerstvo pro vědu, Ministerstvo pro vzdělávání a regionální správy jsou odpovědné za vědecké knihovny.

Třetí, relativně nezávislá skupina knihoven je tvořena školními knihovnami, jejichž významná část je členy Rakouské asociace knihoven.

Existuje také velký rozdíl ve vzdělávání knihovníků, kteří pracují v různých typech knihoven. Pro akademické knihovny se vzdělávání a školení odehrává jako součást univerzitních programů. Vzdělávání a trénink knihovníků, kteří pracují ve veřejných knihovnách se koná na Federálním institutu pro vzdělávání dospělých (BFI). Školení pro školní knihovny je pořádáno pedagogickými fakultami v různých regionech.

Již po několik let existují snahy sblížit systém knihoven prostřednictvím vzdělávání. Od roku 2009 osnovy univerzitního programu Knihovnictví a informační studia zahrnují volitelné kurzy o veřejném knihovnictví. Tyto kurzy byly vytvořeny Rakouskou asociací knihoven. Obor Archivnictví, knihovnictví a informační studia již také existuje 10 let, což dává naději na užší spolupráci a jednotné vzdělávání pro všechny typy knihoven. Bohužel, s výjimkou velkých městských knihoven, zejména Vídeňských knihoven, absolventi tohoto univerzitního oboru a vyučující asistenti mají problém najít práci, protože v oblasti veřejných knihoven je nedostatek pracovních příležitostí.

Vybrané statistické údaje o vědeckých knihovnách: 218 knihoven na 1030 místech, 21 000 000 výtisků, přes 9 000 000 výpůjček, přibližně 190 000 návštěvníků, téměř 10 000 000 návštěv.

Statistické údaje o veřejných knihovnách

Existuje celkem 1383 veřejných knihoven (za rok 2018), 139 z nich je registrovaných jako veřejné knihovny kombinované se školními. Celkový počet spravovaných kusů nosičů je 11 283 903 jednotek. Celkově je v zemi 812 000 návštěvníků knihoven, 24 000 000 výpůjček a něco málo přes 10 000 000 návštěv.

Zaměstnáno je 833 knihovníků na plný úvazek, 562 knihovníků na částečný úvazek a téměř 9 000 dobrovolníků. Systém veřejných knihoven v Rakousku je dobrovolnou prací velmi silně ovlivněn.

47,1% veřejných knihoven je provozováno pouze městy, 27% je provozováno ve spolupráci několika institucí. Menší část knihoven v zemi (16,3%) je zřizována církevními institucemi.  Federace odborů a Komora práce jsou také aktivními vlastníky knihoven (3,3%). Mezi „jinými institucemi“ (6,3%), jsou nejčastějšími provozovateli spolky.

Co se týče návštěvníků a pracovníků, v knihovnách převažují ženy

Rozdělení návštěvníků podle věku je následující: 35,5% děti, 8,1% mládež and 55,2% dospělí (1,1% instituce). Když se podíváme na rozdělení podle genderu mezi zaměstnanci a čtenáři, výsledek je podle očekávání: ve veřejných knihovnách převažují ženy.  Pracovní síla v knihovnách se skládá z 87,7 % z žen a z 12,3 % mužů.

Mezi čtenáři je 65,3% žen a 34,7% mužů. Převaha žen významně stoupá s věkem: Zatímco 46,3% dětských čtenářů mladších 14 let jsou chlapci a 53,7% jsou dívky, poměr mezi mládeží se posouvá k 36,9% čtenářů – mužů a 63,1% čtenářek – žen. Mezi dospělými čtenáři je jen 26,9% mužů a 73,1% jsou ženy.

V Rakousku neexistuje zákon, který by zajišťoval přítomnost knihovny v každé obci, a který by zajišťoval financování veřejných knihoven. Nicméně existuje federální zákon o podpoře veřejných knihoven. Tento zákon poskytuje knihovnám podporu v podobě příspěvku do jejich rozpočtu na nákupy, ale je podmíněn dosažením některých klíčových ukazatelů. Financování je tedy zaručeno pouze tehdy, když knihovna naplňuje určitá kritéria kvality. Tento zákon také zaručuje financování vzdělávání, které je pro všechny knihovníky ve veřejných knihovnách zdarma a umožňuje jim navštěvovat množství dalších vzdělávacích kurzů také zdarma. Školení a kurzy a nejpokročilejší vzdělávací akce se konají ve Federálním institutu pro vzdělávání dospělých v St. Wolfgangu am Wolfgangsee (Bundesinstitut für Erwachsenenbildung St. Wolfgang). Knihovníci neplatí ani žádné náklady spojené s ubytováním nebo jídlem.

Vývoj v rámci systému veřejných knihoven v Rakousku vidím jednoznačně pozitivně. Ačkoliv počet knihoven mírně klesá, celkový počet návštěv a výpůjček mírně stoupá.

Rakouská asociace knihoven (BVÖ – Büchereiverband Österreichs)

/en/file/bvoelogojpgbvoe_logo.jpg

BVÖ Logo

Myšlenka na ustavení střešní organizace pro rakouské veřejné knihovny se zrodila na knižní konferenci, kterou pořádalo Ministerstvo pro vzdělávání (Bildungsministerium) v prosinci 1947. To vedlo k založení "Verband Österreichischer Volksbüchereien" 1. června 1948. Původně mohly být členy všechny právnické osoby, které provozovaly nebo vlastnily veřejnou knihovnu a jejichž knihovny měly rozsah minimálně 250 výtisků. Kromě poskytování služeb a poradenství byly aktivity organizace zaměřeny na zajištění kvalitního vzdělávání a schválení rakouského knihovního zákona. V roce 1988 se jméno organizace změnilo na Büchereiverband Österreichs (BVÖ). Rakouská asociace knihoven zastupuje zájmy veřejných knihoven a nabízí svým více než 2 800 členským knihovnám služby, poradenství a informace. Naše služby zahrnují granty, projekty na podporu literatury a čtenářství a publikace bezplatných internetových služeb, jako je založení internetových stránek knihovny nebo on-line katalogu.


Markus Feigl

/en/file/markusfeiglcprivatjpgmarkus_feigl_c_privat.jpg

Markus Feigl (c) privat

Po získání titulu z historie na Vídeňské univerzitě (Universität Wien) Markus Feigl pokračoval ve vzdělávání, aby mohl pracovat ve Vídeňské univerzitní knihovně (Universitätsbibliothek Wien) v knihovnické, informační a dokumentační službě. Do roku 2016 pracoval na vyšších pozicích ve Vídeňské městské knihovně (Wiener Stadt- und Landesbibliothek) a dalších knihovnách ve městě.

Od května 2016 je Markus Feigl ředitelem asociace knihoven (BVÖ). Je také vyučujícím v kurzu na univerzitách ve Vídni, Grazu a Innsbrucku a ve Federálním institutu pro vzdělávání dospělých ve St. Wolfgangu (Bundesinstitut für Erwachsenenbildung St. Wolfgang).

Share on Facebook Share on Twitter Epale SoundCloud Share on LinkedIn