Přejít k hlavnímu obsahu
Blog
Blog

Neformální výukové prostory v zařízeních pro vzdělávání dospělých – aneb: výuka a způsob práce v časech digitální změny

Informelle Lernräume in Einrichtungen der Erwachsenenbildung

 

 Jedna z nejčastěji pokládaných otázek, se kterou se setkáváme my, kteří se zabýváme činností, jako je rozvoj a organizace na poli vzdělávání dospělých a dalšího zdělávání, je otázka určena pro vzdělavatele a týká se změn přicházejících v souvislosti s digitální transformací. Od roku 2015 se v k.o.s. zabýváme veřejnou podporou projektů  "weitergelernt(následné učení) (externí link) tématem „Digitalizace v dalším vzdělávání“. Naší povinností je podpora zařízení v Berlíně, která se  zabývají dalším vzděláváním právě v tom, aby uměla vhodně využít rozvíjející se nabídku v oblasti nových (digitálních) výzev.

Otázky spojené s tématem učení se v digitálním prostoru přitom vlastně nejsou nic nového. Už od začátku 90. let došlo k rozvoji prvních výukových konceptů pro změněné učební postupy, a to právě v kontextu s nástupem multimediálního softwaru a prvních e - learningových nabídek vzdělávání. V souvislosti s rozvojem webu 2.0., stejně jako mnohých pomocných forem a díky Open Educational Resources (OER), webinářů, masivních online kurzů (MOOC) je ale stále aktuálním tématem další rozvoj současných nabídek, učebních konceptů v kontextu se vzdělávací nabídkou.

Jak toho dosáhnout? Jak mohou zařízení dále rozvíjet již vzniklé vzdělávací (digitální) nabídky? A jaké kompetence přitom musí být rozvíjeny v rovině účastníků a organizátorů?

 

Social – Blendeed – Larning

Jedna možnost,  se kterou máme v oboru vzdělávání dospělých dobré zkušenosti, se vrací zpátky k názorům vědeckých pracovníků Annette Kuhlmann a Wernera Sauter. Tito dva to nazývají neformálním samoorganizovaným učením v (digitálních) sítích, přesněji řečeno "Social-Blended-Learning" (externí link). Ani tento učební systém není ale nic nového. Ale jak říkal již Karl Valentin (externí link): „Vše již sice bylo řečeno, ale doposud ještě ne všemi.“ A někdy prostě potřebují věci svůj čas, aby si našly své místo.

Ale co je Social – Blended – Learning a proč se hodí pro vzdělávání dospělých? Podle Kuhlmann/ Sauter jde o koncepčně orientované učení, které je spojeno s nějakým praktickým projektem a díky využití sociálního softwaru může umožňovat neformální, samoorganizované a propojené učení.

 

Blended Learning

Takže popořadě. Blended Learning znamená hybridní výukové nastavení, které kombinuje virtuální a nevirtuální učební prostředí – tedy spojení prezenční a online výuky. Toto nastavení se od sebe může silně lišit s ohledem na vlastní tzv. vizualizační stupeň. Stejně jako může probíhající vzdělávací nabídka spočívat hlavně v prezenčním způsobu a být pouze obohacená o ojedinělé online prvky, tak může být převažující i online způsob výuky, který je pouze zahájen společným prezenčním setkáním. Oba dva způsoby výuky jsou nazývány Bleended- Learning formáty. Takže pozor. Blended Learning není vždy stejným Blended Learningem!

 

Praktický projekt

Praktický projekt by se měl starat o to, aby si sami studující organizovali získání kompetencí v rámci nastavení výuky. To by mělo probíhat od vlastní definice cíle přes obsahové koncepce, vytvoření a změnu koncepce, až po kontrolu vlastních úspěchů. Proč je to důležité? Protože díky stanovení vlastních problémů a překážek se myšlenka teprve stane skutečnou. Mým přáním je to vše shrnout do jednoho. Sám se zajímám o tato řešení a jsem vysoce motivován, abych toto řešení nalezl. Praktický projekt by měl být projektem, který mě provází mým vlastním pracovním kontextem, zaměstnává mě, možná mě delší dobu rozrušuje a možná mě jeho změna i trochu dráždí.

V kontextu digitalizace může například obohacení právě díky digitalizaci znamenat připravenou a proveditelnou vzdělávací nabídku. Nebo je možné použití vnitřně komunikačních procesů či vnitřní organizace poznatků právě díky využití digitálních technologií.

 

Sociální software

Vše je zatím jasné. Ale proč potřebujeme Social Software (externí link)? Nebo: co to vlastně je? Wikipedie odkazuje na definici od Toma Coatese (externí link), tzv. průkopník Social Software. Podle Coatese se jedná o software, který           „podporuje lidské sociální chování, rozšiřuje ho nebo z něho vychází“.  Social Software by měl proto splňovat čtyři nadřazené funkce: informační management, spolupráci, komunikaci, stejně jako propojení a management identity.

Kuhlmann/ Saute odkazují ve své publikaci (externí link) (str.16) na to, že stupeň vlastní orientace v posledních letech silně souvisí s rozvojem e-learningu. Tak se dá jednodušeji změnit vlastní orientace pomocí spolupráce a funkcí komunikace webu 2.0 (a k tomu se také přičítá i Social Software). Web 2.0 vychází z emancipace studujícího, který aktivně vnáší své již předtím nabyté znalosti[…] a společně je dále rozvíjí.

Ale znamená vnitřní organizace to, že si studující řídí důležitost svých poznatků kompletně sám? Ne! Neboť také i neformální Social – Blended – Learning – Format může být podporován někým, kdo takové učení doprovází, tedy spravuje. Lidé se zkušeností s tímto formátem výuky mohou poskytnout zpětnou vazbu při výběru vlastního praktického projektu, mohou  prosazovat a spravovat digitální prostor Social Software nebo by mohli být požádáni o zhodnocení při nastavování vlastních hranic. Velká očekávání leží podle Sauter (externí link) ale v tom, že se studující musí pohybovat v prostoru v rámci učební architektury v tzv. Community of Practice, musí umět vyměňovat si aktivně (ale asynchronně) poznatky s ostatními studujícími v prostoru technické infrastruktury Social Software a musí umět reflektovat své vlastní individuální učební aktivity díky společné výměně a dalšímu rozvoji.

 

Rozvoj kompetencí

Toto speciální stavba výuky má studujícím umožnit rozvoj jejich osobních kompetencí a díky komunikaci a spolupráci jim umožňuje trénink řešení problémových schopností. Neboť právě tyto schopnosti hrají klíčovou roli při úspěšném vytváření digitální transformace (externí link).

Také v tomto bodě se vyplatí ohlédnout se zpět do minulosti. Jak již říkal starý Galileo Galilei: „ Nemůžeme lidi nic naučit, můžeme jim jen pomoct v tom, aby se vyznali sami v sobě.“ A toto ohlédnutí je v časech digitální změny možná tím nejdůležitějším prvním krokem v učení orientovaném na problém v oboru vzdělávání dospělých.

 

A nyní?

Otázky k výstavbě výuky  nebo vlastním praktickým projektům? Velmi rádi je zodpovíme přímo zde v komentářích nebo na twitteru či prostřednictvím mailu.

 

 

Jetzt einloggen und mitdiskutieren!

O autorovi: Maximilian Welter je referent pro organizační a osobnostní rozvoj v k.o.s GmbH v Berlíně. Jako DIN ISO 29990 odborný auditor a KODE®  poradce se už roky intenzivně zabývá kladením otázek v oblasti samostatně organizovaného a organizovaného učení v zařízeních pro vzdělávání dospělých. Je kromě toho také ambasadorem EPALE V Německu.

 

Další blogové příspěvky od Maximiliana Weltera:

Eine Social-Media-Strategie für Organisationen der Erwachsenenbildung

Bildungsberatung als wichtiger Bestandteil des Lebenslangen Lernens

Digitale Tools in der Erwachsenenbildung - Fluch oder Segen?

Login (12)

Chcete jiný jazky?

Tento dokument je k dispozici také v jiných jazycích. Vyberte jeden níže.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Nejnovější diskuze

Nový web EPALE – problémy a dotazy

České národní středisko EPALE by vás, členy komunity EPALE, chtělo požádat, abyste v této diskuzi sdíleli zjištěné nedostatky nebo vaše dotazy, týkající se například vkládání nového obsahu na platformu.

Více

EPALE diskuse: rozvíjení dovedností pro zdravý život v éře COVIDU!

Zúčastněte se diskuse a nenechte si ujít její přímý přenos!

Více

EPALE 2021 tematická zaměření. Začínáme!

Zveme vás, abyste svými příspěvky a odbornými znalostmi obohatili rok, který nás čeká! Začněme tím, že se zapojíme do této online diskuse. Online diskuse se bude konat v úterý 9. března 2021 od 10:00 do 16:00 SEČ. Písemnou diskusi představí přímý přenos s úvodem k tématickým okruhům roku 2021 a za redakční radu EPALE ji budou hostit Gina Ebner a Aleksandra Kozyra z EAEA.

Více