Blog
Blog

Individuální studijní účty pro zlepšení vzdělávání dospělých

4. a 5. března 2021 uspořádala Evropská komise Fórum na nejvyšší úrovni pro Individuální studijní účty (ILA) a učinila tak významný krok k realizaci Akce 9 evropské Agendy dovedností tím, že se na mezinárodní úrovni zabývala zavedením Individuálních studijních účtů (ILA) jako nástroje k odstranění bariér v přístupu ke školení. Konference je součástí širší strategie konzultací se zúčastněnými stranami, včetně veřejné konzultace, která bude otevřena po celé jaro, od března do června 2021.

Individual Learning Accounts to increase accessibility in adult education.

          

4. a 5. března 2021 uspořádala Evropská komise Fórum na nejvyšší úrovni pro Individuální studijní účty (ILA) a učinila tak významný krok k realizaci Akce 9 Evropské  Agendy Dovedností tím, že se na mezinárodní úrovni zabývala zavedením Individuálních studijních účtů (ILA) jako nástroje k odstranění bariér v přístupu ke školení. Konference je součástí širší strategie konzultací se zúčastněnými stranami, včetně veřejné konzultace, která bude otevřena po celé jaro, od března do června 2021.

Fórum představovalo skvělou příležitost podívat se na ILA a související systémy z různých úhlů pohledu se zaměřením na získané zkušenosti, které byly identifikovány a porovnány ve srovnávacím výzkumu minulých a současných systémů v EU a v zámoří. Úvodní projev Nicolase Schmita, evropského komisaře pro pracovní místa a sociální práva, představil ILA jako novou hybnou sílu pro zvyšování kvalifikace a rekvalifikaci dospělých studentů, které podporují rovný přístup ke vzdělávání a odborné přípravě jako hlavní prioritě „naší evropské sociální struktury“.

Ve skutečnosti v Listině základních práv EU je jasně deklarováno, že každý má právo na vzdělání a přístup k odbornému a dalšímu vzdělávání, poté nedávným zveřejněním Evropského pilíře sociálních práv, právo na vzdělání inspiruje nejen první zásadu „Vzdělávání, odborná příprava a celoživotní učení“, ale řeší také čtvrtou a pátou zásadu tím, že stanoví právo na odbornou přípravu a rekvalifikaci jako aktivní podporu zaměstnanosti a právo na školení bez ohledu na druh nebo délku pracovního poměru.

Komisař Schmit zdůraznil, že navzdory tomu, že se tyto zásady všeobecně řeší, stále existují výzvy. V současné době se školení každoročně účastní méně než 40% dospělých občanů EU, ve srovnání s 50% v USA a Kanadě. Oblast digitálních dovedností přináší ještě více znepokojivý obraz, přičemž pouze 1 ze 2 evropských občanů má základní digitální dovednosti.

S jasnou vizí cílů v oblasti dovedností do roku 2030 stanoví Akční plán evropského pilíře sociálních práv opatření a ukazatele pokroku tak, aby se procento dospělých, kteří se každoročně účastní vzdělávání, zvýšilo na 60% a dokonce na 80 % pro ty, kteří mají základní digitální dovednosti. Nastal čas, aby se vzdělávání dospělých dostalo do stádia, kdy ho lze začít srovnávat s ostatními úrovněmi vzdělávání. Pokud vezmeme v úvahu rychlost změn v dnešním světě, otázka rekvalifikace lidí na trhu práce je aktuálním problémem. Je to něco, co se musí promítnout do strategických plánů pro kontinuální učení, které kombinují vzdělávací a pracovní politiku. Aby byla zajištěna skutečná a udržitelná zelená a digitální transformace, musí veřejné a soukromé investice cílit na vzdělávání osob.

Projev komisaře Schmita pokračoval návodnými otázkami, jako například: kdo podpoří školení rostoucího podílu nestandardních zaměstnanců, kteří mají v nejlepším případě dočasnou smlouvu se zaměstnavatelem? A kdo podpoří ty, kteří školení potřebují k přípravě na profesionální přechod k novému zaměstnavateli? Tyto výzvy nelze ponechat na zaměstnance a zaměstnavatele. Musí být řešeny společně.

Evropská agenda dovedností, představená loni v červenci 2020, navrhuje 12 opatření, která mají členským státům poskytnout komplexní podporu, aby se celoživotní učení stalo realitou. Poučení z osvědčených postupů úspěšné implementace ILA je jednou z těchto akcí a bylo hlavním zaměřením Fóra na vysoké úrovni, které Komise uspořádala ve dnech 4. – 5. Března.

První den Fóra diskuse pokračovala prezentací Élisabeth Borne, ministryně práce, zaměstnanosti a ekonomického začleňování Francie, na téma „co individuální studijní účty znamenají ve francouzském kontextu“. Ve skutečnosti, i když Francie uznala právo jednotlivce na školení v roce 2014, šlo o pouhé teoretické právo. Toto právo se stalo efektivním díky vytvoření individuálních studijních účtů, známých ve Francii pod zkratkou (CPF), v roce 2015 a poté jejich adaptaci v roce 2019 jako součást rozsáhlé vzdělávací reformy. Dnes má každý pracovník ve Francii individuální školicí účet, kde může zjistit své individuální „nároky“ a jaké služby má k dispozici. Tyto „nároky" mají formu 500 eur ročně, a až do výše 5 000 eur pro osobu pracující na plný úvazek. Nástroj je financován z ročních finančních příspěvků společností, ale finanční prostředky jsou mobilizovány až po absolvování školení. S tímto kreditem mohou pracovníci zakoupit školicí kurzy z katalogu. „Můj školící účet“ funguje jako tržiště, které spojuje nabídku a poptávku po školení. Platformu využívá 20 000 organizací, které společně nabízejí více než 300 000 různých školení. Kdokoli si může rezervovat školení pouze několika jednoduchými kliknutími.

Různí řečníci následovali s prezentacemi o různých tématech týkajících se výzkumů Individuálních studijních účtů (ILA) a individuálních učebních schémat. Zaměřují se na zkušenosti mezinárodních organizací s konkrétními politikami pro převedení tohoto práva do reality. Obsahují:

  • Perspektiva lidských práv a vazba mezi ILA a SDG, jenž představil Borhene Chakroun, ředitel pro politiky a systémy celoživotního učení při UNESCO, který hovořil o „Entitlements celoživotního učení“, kde je nárok definován jako: „záruka přístupu k výhodám založených na stanovených nárocích nebo registrací “.
  • Systémy individuálního učení Stefano Scarpetta, ředitel pro zaměstnanost, práci a sociální věci v OECD. Identifikuje tři různé systémy ILA:
  1. Individuální spořicí účty pro školení (ISAT) (používané většinou ve Švédsku, Kanadě a USA), ve kterých může jednotlivec shromažďovat zdroje pro další školení;
  2. Individuální studijní účty (ILA), jako jsou účty ve Francii a Singapuru, ve kterých se právo na školení hromadí po určitou dobu a prostředky na školení jsou mobilizovány, pouze když je školení skutečně provedeno;
  3. Systémy poukazů, které podporují školení prostřednictvím přímých vládních plateb jednotlivcům.

Na mnoho dalších příkladů a příspěvků (nyní k dispozici na webu události) upozornila mezinárodní komunita odborníků, kteří se konference zúčastnili a kteří jsou nyní zváni, aby sledovali Facebook a Twitter Social Europe, kde budou pravidelně sdíleny postřehy z akce a budoucí příležitosti zapojit se do diskuse.

 

Individual Learning Accounts.
Login (8)

Chcete jiný jazky?

Tento dokument je k dispozici také v jiných jazycích. Vyberte jeden níže.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Nejnovější diskuze

EPALE Diskuse: Budování inkluzivní jazykové rozmanitosti v Evropě

Učení se cizích jazyků je klíčem nejen pro sociální začlenění, mobilitu pracovní síly, ale také přispívá k soudržné a kulturně obohacené Evropě. Zúčastněte se naší další diskuse a diskutujte o roli jazykového vzdělávání v dnešní Evropě!

Více

Nový web EPALE – problémy a dotazy

České národní středisko EPALE by vás, členy komunity EPALE, chtělo požádat, abyste v této diskuzi sdíleli zjištěné nedostatky nebo vaše dotazy, týkající se například vkládání nového obsahu na platformu.

Více

EPALE diskuse: rozvíjení dovedností pro zdravý život v éře COVIDU!

Zúčastněte se diskuse a nenechte si ujít její přímý přenos!

Více