Přejít k hlavnímu obsahu
Blog
Blog

Adresnost místo anonymity: Prostřednictvím online socializace k digitálnímu učebnímu úspěchu

 


Tools eines LMS

 

Každá krize s sebou přináší také něco dobrého, vytváří šance, ale způsobuje zároveň nezbytné utrpení, když se chceme vydat po cestě, které bychom se v normálním případě nejspíš obezřetně vyhnuli. Koronavirová pandemie tak v mnohých ohledech funguje jako spouštěč, který s sebou přináší dalekosáhlé následky pro hospodářský, sociální i osobní život a bohužel drží pod krkem celý svět už skoro jeden rok od svého vypuknutí.

Poté, co se veřejný život řídí převážně podle reprodukčních čísel a podle počtu nakažených, musíme hledat nové cesty, jakým způsobem budeme dále pracovat, žít a učit se. Docela se nám může hodit, že žijeme v době, kdy není nedostatek nejrůznějších digitálních a elektronických prostředků a kdy již po několik let ze země tryskají nabídky nejrůznějších výukových aplikací, online výukových portálů a komunikačních a kolaboračních nástrojů.

Není se tedy čemu divit, že se školy, univerzity a zařízení pro vzdělávání dospělých odvážily skočit po hlavě do využívání digitálních výukových a studijních obsahů a našly pro většinu oborů kreativní a dokonce i trvalé možnosti využití. Vzdělávání nyní neprobíhá pouze prezenční cestou, ale naopak v online podobě – takže by tímto mohl být problém vyřešen, nebo ne? Ne zcela, říká také Gilly Salmon, australská profesorka, které se více než třicet let zabývá tématy digitálního vzdělávání.

.

.

Je přirozenou součástí věci, že je pozornost v období krize  zaměřena nejdříve na základní využití toho, co již máme k dispozici a přípravu stávajících nabídek vzdělávání. Musejí být nalezeny vhodné nástroje a materiály a ty musejí být odpovídajícím způsobem digitalizovány a přeloženy. Většinou čas tak tlačí, že by mělo být učení nasměrováno přímo na propojení a přípravu učebního prostředí. A právě zde bych se chtěla na nějakou dobu zastavit, neboť díky uspěchanému skoku do digitalizace učení je velmi často přehlížen jeden zásadní aspekt. V učení jde především o získávání znalostí. Ale naučené poznatky se projevují také díky komunikaci, výměnám poznatků, procvičování a zpětné vazbě. Učení má – a to my už víme dávnou dobu – zcela zřetelné sociální komponenty, které mají podstatný podíl na úspěchu nebo neúspěchu konkrétních vzdělávacích obsahů. Komplikované na tom je, že je digitální svět pro mnohé čistě soukromou záležitostí a že je také velmi anonymní. Netflix, YouTube a Co již před dlouhou dobou ovládly internet a splňují mnohým lidem jejich nároky  na zábavu, volný čas, anonymitu a bezcílné bloumání po síti. Jak jinak by bylo možné zahánět nudu a bavit se a zároveň se učit ve vážném a smysluplném prostředí? To se musíme teprve naučit.

Bilder von Videokonferenzen

Čím dál více důležité je poskytnout studujícím možnost poznat učební prostředí jako jedno z těch seriózních a především bezpečných míst výměny znalosti a poznatků a vytvořit si svoji vlastní online identitu. Gilly Salmon popisuje tento druhý  z pěti kroků svého modelu online socializace a zdůrazňuje, že hodnota online spolupráce musí být nejdříve srozumitelně vysvětlena, aby se později mohla rozvíjet jako součást sebeuvědomění a pochopení virtuální učební skupiny. Může se to zdát jako banální a pro mnohé i zcela nepotřebné nebo dokonce otravné, ale poznání celé skupiny a podnícení uvolněné neformální konverzace na začátku každé online vyučovací fáze umožňuje stanovení pravidel a vymezení jasného rámce pro společnou spolupráci. A to je teprve začátek, neboť aby přetrvávala motivace a neklesala křivka učení, je potřeba neustálého kontinuálního vedení studujících, stanovení přesných definicí učebních cílů a správná podpora komunikace. Za každou cenu je nutné zabránit nezávaznosti a anonymitě, aby mohla vzniknout plodná studijní komunita. Učíme se společně – a na tom nemůže nic změnit ani koronavirová pandemie.

 

 

 

 


Zdroje:

https://www.gillysalmon.com/five-stage-model.html

https://wb-web.de/material/methoden/das-aktive-online-lernen-und-lehren-das-stufenmodell-von-gilly-salmon.html 

Autorská práva:  pixabay.com


Bild der Autorin
O autorce:

Mona Schliebs pracuje od roku 2017 jako vědecká spolupracovnice na Institutu pro inovativní učení (Institut für Lern-Innovation) na Univerzitě Erlangen-Norimberk (Universität Erlangen-Nürnberg) a pracuje zde na tématech Digitalizace univerzitního vzdělávání a Vzdělávání dospělých. Mona Schliebs také od roku 2019 pracuje jako EPALE velvyslankyně v Německu.

 

Login (1)

Chcete jiný jazky?

Tento dokument je k dispozici také v jiných jazycích. Vyberte jeden níže.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Nejnovější diskuze

EPALE 2021 tematická zaměření. Začínáme!

Zveme vás, abyste svými příspěvky a odbornými znalostmi obohatili rok, který nás čeká! Začněme tím, že se zapojíme do této online diskuse. Online diskuse se bude konat v úterý 9. března 2021 od 10:00 do 16:00 SEČ. Písemnou diskusi představí přímý přenos s úvodem k tématickým okruhům roku 2021 a za redakční radu EPALE ji budou hostit Gina Ebner a Aleksandra Kozyra z EAEA.

Více

Diskuse EPALE: základní dovednosti a jejich osvojení

Základní dovednosti jdou napříč různými sférami života. Nejenže se přirozeně pojí se vzděláváním, ale zasahují rovněž do oblasti zaměstnanosti, zdraví a ochrany životního prostředí. Opatření na podporu lidí, kteří potřebují získat základní dovednosti, jsou proto naprosto nezbytná, máme-li mluvit o spravedlivější a inkluzivnější společnosti. Zúčastněte se online diskuse, která se bude konat na zde na EPALE 16. a 17. září mezi 10:00 a 16:00 SEČ. Diskusi budou moderovat tematičtí koordinátoři EBSN.

Více