Přejít k hlavnímu obsahu
Blog
Blog

G.W.Leibniz - připomínáme významné osobnosti, které přispěly ke vzdělanosti, vědě nebo kultuře.

Gottfried Wilhelm von Leibniz  je považován za univerzálního génia a polyhistora, protože vynikl v mnoha vědeckých oborech. Zabýval se zejména filozofií a matematikou, ale ve svých dílech vyslovil myšlenky, které později našly uplatnění v biologii, medicíně, geologii, teorii pravděpodobnosti, psychologii, jazykovědě či informatice. Je známý svým výrokem: "Svěřte mi výchovu a změním tvářnost Evropy“.

Gottfried Wilhelm von Leibniz (1.7.1646 Lipsko - 14.11.1716 Hannover)

14. listopadu uplynou 304 roky od úmrtí filozofa a matematika Gottfrieda Leibnize, který je považován za univerzálního génia a polyhistora, protože vynikl v mnoha vědeckých oborech. Zabýval se zejména filozofií a matematikou, ale ve svých dílech vyslovil myšlenky, které později našly uplatnění v biologii, medicíně, geologii, teorii pravděpodobnosti, psychologii, jazykovědě či informatice. Věnoval se i politice, právu, etice, teologii a historii. Je známý svým výrokem: "Svěřte mi výchovu a změním tvářnost Evropy“.

Nezávisle na Issacu Newtonovi objevil integrální a diferenciální počet a jeho způsob zápisu se dodnes používá, zdokonalil také binární soustavu. Ve filozofii navazoval na Reného Descarta, ale narozdíl od něj pochopil správně, že pohyb je něco čistě relativního, závisí pouze na stanovisku pozorovatele, které těleso se jeví v pohybu a které ne. Také, v rozporu s Newtonem, došel k tomu, že prostor a čas jsou relativní. 

Leibniz se snažil být užitečný ve všech ohledech a navrhl, aby bylo vzdělávání praktičtější - aby byly založeny akademie, které by uplatňovaly teoretické poznatky v praxi. Vyvíjel hydraulické lisy, větrné mlýny, lampy, ponorky, hodináy a celou škálu mechanických zařízení; vymyslel způsob zdokonalování vozů a experimentoval s fosforem. Také vyvinul vodní čerpadlo provozované větrnými mlýny a je považován za jednoho z tvůrců geologie.

Byl neúnavným pracovníkem, univerzálním spisovatelem dopisů (měl více než 600 korespondentů), vlastencem a kosmopolitou, velkým vědcem a jednou z největších osobností západní vědy a civilizace.

Zdroj: cs.wikipedia.org, www.britannica.com

 

 

Login (0)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Nejnovější diskuze

EPALE diskuse: rozvíjení dovedností pro zdravý život v éře COVIDU!

Join the discussion and be prepared for livestream (live broadcast)!

Více

EPALE 2021 tematická zaměření. Začínáme!

Zveme vás, abyste svými příspěvky a odbornými znalostmi obohatili rok, který nás čeká! Začněme tím, že se zapojíme do této online diskuse. Online diskuse se bude konat v úterý 9. března 2021 od 10:00 do 16:00 SEČ. Písemnou diskusi představí přímý přenos s úvodem k tématickým okruhům roku 2021 a za redakční radu EPALE ji budou hostit Gina Ebner a Aleksandra Kozyra z EAEA.

Více

Diskuse EPALE: základní dovednosti a jejich osvojení

Základní dovednosti jdou napříč různými sférami života. Nejenže se přirozeně pojí se vzděláváním, ale zasahují rovněž do oblasti zaměstnanosti, zdraví a ochrany životního prostředí. Opatření na podporu lidí, kteří potřebují získat základní dovednosti, jsou proto naprosto nezbytná, máme-li mluvit o spravedlivější a inkluzivnější společnosti. Zúčastněte se online diskuse, která se bude konat na zde na EPALE 16. a 17. září mezi 10:00 a 16:00 SEČ. Diskusi budou moderovat tematičtí koordinátoři EBSN.

Více