Blog
Blog

Finanční gramotnost aneb proč se finančně vzdělávat?

MFČR spustilo provoz Národního registru projektů finančního vzdělávání.

Zdroj: https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/aktuality/2020/narodni-registr-projektu…

Foto Unsplash

Definice finanční gramotnosti

Finanční gramotnost je soubor znalostí, dovedností a postojů nezbytných k dosažení finanční prosperity prostřednictvím zodpovědného finančního rozhodování.

Ministerstvo financí spustilo provoz Národního registru projektů finančního vzdělávání. Projektem finančního vzdělávání jsou aktivity nebo nástroje, které jsou v souladu se standardem finanční gramotnosti a které splňují principy finančního vzdělávání (jsou objektivní, nezávislé, odborné a přiměřené dané cílové skupině) obsažené v Národní strategii finančního vzdělávání 2020. Národní registr vznikl pro lepší orientaci v široké nabídce projektů na zvyšování finanční gramotnosti a usnadnění vyhledání finančně vzdělávacích projektů vhodných pro různé příjemce finančního vzdělávání.

Navrhnout zápis projektu do registru (případně jeho výmaz) jsou oprávněni pouze členové Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání. Ministerstvo financí je provozovatelem registru, projekty zde evidované nehodnotí, nesrovnává ani nekontroluje. Podněty k registru nebo jednotlivým projektům lze zaslat na fv@mfcr.cz.  

Další informace: 

https://financnigramotnost.mfcr.cz/cs/pro-odborniky/strategicke-dokumen…

Login (0)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Nejnovější diskuze

EPALE Diskuse: Budování inkluzivní jazykové rozmanitosti v Evropě

Učení se cizích jazyků je klíčem nejen pro sociální začlenění, mobilitu pracovní síly, ale také přispívá k soudržné a kulturně obohacené Evropě. Zúčastněte se naší další diskuse a diskutujte o roli jazykového vzdělávání v dnešní Evropě!

Více

Nový web EPALE – problémy a dotazy

České národní středisko EPALE by vás, členy komunity EPALE, chtělo požádat, abyste v této diskuzi sdíleli zjištěné nedostatky nebo vaše dotazy, týkající se například vkládání nového obsahu na platformu.

Více

EPALE diskuse: rozvíjení dovedností pro zdravý život v éře COVIDU!

Zúčastněte se diskuse a nenechte si ujít její přímý přenos!

Více