Přejít k hlavnímu obsahu
Blog
Blog

EPALE Resource Kit #3 -Vzdělávání dospělých v post-kovidové době

Třetí vydání EPALE vzdělávacího balíčku k vám doputovalo zatímco se společnost v Evropě pomalu a opatrně probouzí po karanténě způsobené pandemií. Během těchto měsíců vzdělavatelé přemýšleli a diskutovali o budoucnosti vzdělávání dospělých. Jak přehodnotit vzdělávací aktivity, když odvětví zažilo takové náhlé změny a narušení? Jak jsme se poučili z této mimořádné situace, a to jak z hlediska výzev, tak příležitostí?

EPALE Resource Kit #3

Třetí vydání EPALE vzdělávacího balíčku k vám doputovalo zatímco se společnost v Evropě pomalu a opatrně probouzí po dlouhé karanténě způsobené pandemií. Během těchto měsíců vzdělavatelé přemýšleli a diskutovali o budoucnosti vzdělávání dospělých.

Jak přehodnotit vzdělávací aktivity, když odvětví zažilo takové náhlé změny a narušení?

Jak jsme se poučili z této mimořádné situace, a to jak z hlediska výzev, tak příležitostí? Tento balíček zdrojů se snaží přispět k probíhající diskusi a poskytuje některé rady a potravu k zamyšlení. Děje se to dvěma zásadními způsoby. Nejprve jsme shromáždili některé zdroje, které se výslovně zabývají výzvami, které přináší tato nouzová situace, a potřebou přeorientovat vzdělávání dospělých: dva podrobné články poskytují široký pohled na překážky, které je třeba překonat, a metodiky, které je třeba implementovat, zatímco dva online vzdělávací kurzy vám nabídnou některé tipy a nápady.

Za druhé, protože nouzová situace COVID-19 zdůraznila důležitost budování solidního vztahu v rámci občanství, tento balíček poskytuje některé vstupy do projektů a zdrojů, které pomáhají posilovat komunity a zvyšují jejich odolnost prostřednictvím vzdělávání dospělých: sadu nástrojů, MOOC, e-book a inspirativní Příběh z komunity pokrývají širokou škálu různých témat, například městské zahradnictví, dobrovolnictví, knihovny a potřebu bojovat proti dezinformacím.

Balíček #3 je ke stažení zde:

Login (35)

Chcete jiný jazky?

Tento dokument je k dispozici také v jiných jazycích. Vyberte jeden níže.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Nejnovější diskuze

EPALE diskuse: rozvíjení dovedností pro zdravý život v éře COVIDU!

Join the discussion and be prepared for livestream (live broadcast)!

Více

EPALE 2021 tematická zaměření. Začínáme!

Zveme vás, abyste svými příspěvky a odbornými znalostmi obohatili rok, který nás čeká! Začněme tím, že se zapojíme do této online diskuse. Online diskuse se bude konat v úterý 9. března 2021 od 10:00 do 16:00 SEČ. Písemnou diskusi představí přímý přenos s úvodem k tématickým okruhům roku 2021 a za redakční radu EPALE ji budou hostit Gina Ebner a Aleksandra Kozyra z EAEA.

Více

Diskuse EPALE: základní dovednosti a jejich osvojení

Základní dovednosti jdou napříč různými sférami života. Nejenže se přirozeně pojí se vzděláváním, ale zasahují rovněž do oblasti zaměstnanosti, zdraví a ochrany životního prostředí. Opatření na podporu lidí, kteří potřebují získat základní dovednosti, jsou proto naprosto nezbytná, máme-li mluvit o spravedlivější a inkluzivnější společnosti. Zúčastněte se online diskuse, která se bude konat na zde na EPALE 16. a 17. září mezi 10:00 a 16:00 SEČ. Diskusi budou moderovat tematičtí koordinátoři EBSN.

Více