Přejít k hlavnímu obsahu
Blog
Blog

Zaměření EPALE: Sociální začlenění stárnoucí populace a mezigenerační učení

V kontextu demografických změn v celé Evropě jsou starší lidé velkou a rostoucí částí populace Evropské unie. Je proto zásadní poskytnout starším lidem vysoce kvalitní vzdělávací příležitosti a zahrnout je do strategií celoživotního učení a aktivní účasti ve společnosti. Senioři by měli být schopni plně se podílet na společenském životě a být aktivní, samostatní a zdraví během stárnutí. Právě v této souvislosti představujeme zaměření pro 4. čtvtletí roku 2020!

EPALE focus: Social inclusion of the ageing population and intergenerational learning

V souvislosti s demografickou změnou  v Evropě se starší lidé stávají velkou a rostoucí částí populace Evropské unie. Je proto zásadní poskytnout starším lidem vysoce kvalitní vzdělávací příležitosti a zahrnout je do strategií celoživotního učení a aktivní účasti ve společnosti.

Podle WHO  politického rámce: Aktivní stárnutí je stárnutí populace jedním z největších triumfů lidstva a také jednou z jeho největších výzev. Globální stárnutí bude klást rostoucí sociální a ekonomické požadavky na všechny země. Země si mohou dovolit mít stárnoucí populaci, pokud vlády, mezinárodní organizace a občanská společnost přijmou politiky a programy aktivního stárnutí, které zlepší zdraví, aktivitu a bezpečnost starších občanů - uvádí Světová zdravotnická organizace.

Abychom usnadnili integraci starších lidí do společnosti, musíme hledat příležitosti, které plně rozvinou jejich potenciál. Senioři by měli mít přístup ke vzdělávacím, kulturním a občanským zdrojům společnosti. Musí být schopni plně se podílet na společenském životě a být aktivní, autonomní a zdraví během stárnutí.

Potřeby celoživotního učení starších studentů by proto měly být prioritou pro poskytovatele vzdělávání, kteří by měli vytvořit vysoce kvalitní a specifické programy odborné přípravy.

Mezigenerační učení může přispět k sociální soudržnosti podporou spolupráce mezi různými generacemi. V posledních letech bylo vidět mnoho mezigeneračních iniciativ a postupů a příležitost ke spolupráci mezi generacemi se stále více uznává jako způsob prosazování inkluzivní, dynamické a plně demokratické společnosti.

V této souvislosti představujeme čtvrté tematické zaměření roku 2020:

Sociální inkluze stárnoucí populace a mezigenerační učení:

  • Pracujete se staršími studenty?
  • S jakými cílovými skupinami pracujete?
  • Znáte politiky, strategie a iniciativy zaměřené na starší studenty ve vaší zemi, regionu nebo městě?
  • Na koho se zaměřují?
  • Co si myslíte, že se musí stát, aby se zajistilo, že dospělí zůstanou ve stáří aktivními členy společnosti?

Sdílejte vaše zkušenosti v komunitě EPALE! Sdílet můžete prostřednictvím blogu, zprávykalendáře událostí nebo centra zdrojů!

28 října 2020 budete mít příležitost se přidat k Online diskuzi.

 

Login (46)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Nejnovější diskuze

EPALE diskuse: rozvíjení dovedností pro zdravý život v éře COVIDU!

Join the discussion and be prepared for livestream (live broadcast)!

Více

EPALE 2021 tematická zaměření. Začínáme!

Zveme vás, abyste svými příspěvky a odbornými znalostmi obohatili rok, který nás čeká! Začněme tím, že se zapojíme do této online diskuse. Online diskuse se bude konat v úterý 9. března 2021 od 10:00 do 16:00 SEČ. Písemnou diskusi představí přímý přenos s úvodem k tématickým okruhům roku 2021 a za redakční radu EPALE ji budou hostit Gina Ebner a Aleksandra Kozyra z EAEA.

Více

Diskuse EPALE: základní dovednosti a jejich osvojení

Základní dovednosti jdou napříč různými sférami života. Nejenže se přirozeně pojí se vzděláváním, ale zasahují rovněž do oblasti zaměstnanosti, zdraví a ochrany životního prostředí. Opatření na podporu lidí, kteří potřebují získat základní dovednosti, jsou proto naprosto nezbytná, máme-li mluvit o spravedlivější a inkluzivnější společnosti. Zúčastněte se online diskuse, která se bude konat na zde na EPALE 16. a 17. září mezi 10:00 a 16:00 SEČ. Diskusi budou moderovat tematičtí koordinátoři EBSN.

Více